Meerjarenbeleidsplan 2015-2020

Doelstelling en actueel beleid

Het doel van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ) is de bevordering en verbreiding van kennis over de geschiedenis van kinder- en jeugdliteratuur, alsmede het behoud en de ontsluiting van oude kinder- en jeugdboeken en kinderprenten als cultureel erfgoed, zowel vanuit de alledaagse werkelijkheid, als vanuit cultuurhistorisch en sociaal-wetenschappelijk perspectief.

De Stichting ontplooit hiertoe een aantal activiteiten:
Jaarlijks worden twee studiedagen georganiseerd, waarop drie á vier deskundigen spreken over een auteur en zijn werk, een serie, een genre, een illustrator, een uitgeverij of een dergelijk onderwerp. De studiedagen staan open voor Vrienden en andere belangstellenden.

Eens in de vijf jaar organiseert de Stichting een symposium over een relevant of actueel onderwerp op het gebied van de kinder- en jeugdliteratuur. De wetenschappelijke referaten van het symposium monden uit in een publicatie. Daarnaast organiseert de Stichting jaarlijks twee excursies waarbij onder leiding van een deskundige tentoonstellingen en openbare of  privécollecties worden bezocht.

Vrienden van de Stichting ontvangen kosteloos het 16 pagina's tellende  trimesterblad SGKJ-Berichten, naamsopvolger van 'Berichten uit de wereld van het oude kinderboek’. Dit blad bevat verslagen en aankondigingen van activiteiten van de Stichting en andere organisaties of instellingen. Ook wordt er bericht over actuele tentoonstellingen, excursies en publicaties.

Aanvankelijk ieder jaar, thans eens in de twee jaar reikt de Stichting de Hieronymus van Alphenprijs uit aan iemand die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt met de bevordering en verbreding van de kennis over de kinder- en jeugdliteratuur of het behoud van oude kinder- en jeugdboeken en/of -prenten. De prijs bestaat uit een sculptuur en een oorkonde en is tot nu toe uitgereikt aan: Netty van Rotterdam (2000),  Toin Duijx (2001), Jeannette Kok (2002), John Landwehr (2003),  Frits Huiskamp (2004),  Lin en Piet Buijnsters(2005), Janneke van der Veer (2006) en  Jant van der Weg-Laverman (2007), Theo Gielen (2009), Frits Booy (2011), Anne de Vries (2013), Rita Ghesquière (2015) en Joke Linders-Nouwens (2017).

De Stichting onderhoudt de SGKJ-Website www.hetoudekinderboek.nl waarop informatie over de activiteiten van de Stichting, aanwijzingen voor verzamelaars en onderzoekers voor het categoriseren en beschrijven van het oude kinderboek, een expositie van persoonlijke verhalen van haar leden en een selectie van gedigitaliseerde (beweegbare) kinderboeken en centsprenten. Enkele malen per jaar publiceert zij een digitaal SGKJ-Nieuwsbrief, zij onderhoudt het SGKJ-Blog en de SGKJ-Facebookpagina.

De Stichting is uitgever van een jaarlijkse publicatie in de reeks De Waare Rijkdom die thans dertien jaarboeken omvat. Deze jaarboeken handelen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van de kinder- en jeugdliteratuur. De boeken uit deze reeks zijn een nieuwjaarsgift en bestemd voor de Vrienden en relaties van de SGKJ.

Een overzicht van de activiteiten in de afgelopen jaren vindt u hier. De activiteiten zullen volgens hetzelfde stramien in de komende jaren worden gepland en uitgevoerd, waarbij  samenwerking met andere instellingen wordt nagestreefd.

Doorlopend vindt incidenteel overleg plaats met donateurs, de redactie van SGKJ-Berichten en worden er updates van de website uitgevoerd.  Het bestuur, dat 4 tot 6 keer per jaar vergadert, de redactie, webmaster en andere medewerkers van de SGKJ zijn allen onbezoldigde vrijwilligers. Alle activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd zonder vergoeding voor bestuursleden en medewerkers, behoudens onkosten wegens reizen, portokosten e.d.