Najaarsstudiedag 2013

 

Programma

 

Programma van de Najaarsstudiedag in Huize Heyendaal  en het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. (bereikbaarheid)

Ochtend
10.30 uur: Inloop en koffie in Huize Heyendaal
11.00 uur: Openingswoord en mededelingen door Jant van der Weg, voorzitter
11.10 uur: Lodewijk Winkeler geeft een uitleg over de
(kinderboeken)collectie van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC).
11.45 uur: Karen Ghonem-Woets, auteur van Boeken voor de katholieke jeugd (2011), vertelt over uitgevers van katholieke kinderboeken.
12.30 uur: Margreet van Wijk vertelt over een onbekend aspect van het werk van Carel Beke, de auteur van de boeken over Pim Pandoer.

12.45-13.45 Lunch
13.45 Wandelen of per auto naar de Universiteitsbibliotheek (afstand 1,1 km) voor het middagprogramma

Middag
14.00 uur : ‘Carrousel’, de deelnemers gaan verdeeld in vier groepen langs drie SGKJ-verzamelaars en ze krijgen
een rondleiding door het KDC.
De volgende drie verzamelaars laten boeken uit hun collectie zien, vertellen daarover en beantwoorden vragen:
- Miep Slager over muziekboeken voor kinderen
- Joke van der Meer over meisjesboeken, waarin hun beroep een rol speelt
- Frits Booy over Sinterklaasboeken

16.45 uur: Afsluiting met een drankje, aangeboden door het KDC (locatie: Sportcafé, gelegen tegenover de Universiteitsbibliotheek.)

 

Contact SGKJ: hetoudekinderboek@gmail.com - website centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2013 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 28 november 2014. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms.