Najaarsstudiedag 2013

 

        Beste Vrienden,

 

Van harte nodigt het bestuur van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur u en andere belangstellenden uit voor de najaarsstudiedag op zaterdag 9 november a.s. in het fraaie  Huize Heyendaal  en het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. (bereikbaarheid)
 

Het katholieke kinderboek staat centraal op de ochtend van deze studiedag. Lodewijk Winkeler geeft een inleiding over de kinderboekencollectie van het KDC en Karen Ghonem-Woets vertelt over uitgevers van katholieke kinderboeken. Margreet van Wijk vertelt over een onbekend aspect van het werk van Carel Beke, de auteur van de boeken over Pim Pandoer.

In de middag krijgt u een een rondleiding door het KDC. Daarna zullen enkele Vrienden-verzamelaars u vertellen over hun passie en daarbij hun bijzondere exemplaren tonen. Lees het programma...

 

Omdat er in de buurt geen gelegenheid is om een broodje te eten, heeft de SGKJ geregeld dat we voor €10.00 p.p. de lunch kunnen gebruiken in Huize Heyendaal.

De kosten voor deze studiedag zijn € 15.00. Niet-donateurs betalen € 17.50. Daarnaast wordt er € 10.00 gerekend voor de lunch.

Aanmelden
Het is noodzakelijk dat u zich voor deze studiedag opgeeft en ook even laten weten, of u van de lunch gebruik wil maken, omdat we graag willen weten, voor hoeveel mensen de lunch klaargezet moet worden.

Een mailtje naar
hetoudekinderboek@gmail.com of een briefje aan Margreet van Wijk-Sluyterman, (Klaarwaterboslaan 1, 3881 LR Putten) voor  1 november volstaat.

Het bestuur hoopt van harte u te ontmoeten op deze boeiende studiedag in Nijmegen!

 

Contact SGKJ: hetoudekinderboek@gmail.com - website centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2013 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 11 oktober 2013. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afbeeldingen is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms.