IBBY-Internationaal onderscheidt

Jant van der Weg-Laverman

met het erelidmaatschap

 

IBBY-internationaal heeft afgelopen weekend na de vergadering van de Executive Committee in Bologna bekend gemaakt dat Jant van der Weg-Laverman (1939) het Honorary Membership van IBBY-internationaal toegekend krijgt. Deze internationale onderscheiding wordt bij hoge uitzondering toegekend (sinds de oprichting van IBBY in 1953 aan 34 mensen) en wel aan personen die een grote bijdrage hebben geleverd aan het verwezenlijken van de doelstellingen van IBBY. In 2006 mocht Miep Diekmann deze onderscheiding ontvangen. Enkele andere Honorary members zijn Lucia Binder, Richard Bamberger, Anne Pellowski, Ana Maria Machado, Virginia Haviland, Katherine Paterson en Bettina Hürlimann. Het diploma zal in september aan Jant van der Weg worden uitgereikt tijdens het IBBY wereldcongres in Mexico.

Jant van der Weg-Laverman (op de foto bij haar afscheid als voorzitter van IBBY-Nederland) werkte twintig jaar als lexicograaf aan de Fryske Akademy, had tussen 1985 en 2012 een rubriek over kinderliteratuur in het Friesch Dagblad en was voorzitter van de Stichting It Fryske Berneboek. Dankzij haar inzet heeft het Friestalige kinderboek ook internationaal steeds meer aandacht gekregen. Jarenlang was zij actief binnen het bestuur van IBBY-Nederland, waarvan ongeveer tien jaar als voorzitter. Vier jaar was zij lid van het internationale bestuur (Executive Committee) van IBBY en had zij zitting in verschillende commissies (waaronder de jury voor de Asahi Reading Promotion Award). Jant van der Weg heeft veel artikelen over Fries- en Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur geschreven, promoveerde op een studie naar de Friese Kinderpoëzie van de twintigste eeuw aan de Universiteit Tilburg (het eerste proefschrift aldaar in het Fries!), vertaalde kinderboeken in het Fries en in het Nederlands, schreef zelf een prentenboek en publiceerde een verzameling bakerrijmpjes (‘Fan hantsjeklap en sûkerbak’, IBBY-honourlist 2000) en een boek over de historische achtergrond van bekende Nederlandse liederen (‘Midden in de week maar ’s zondags niet’). Op het ogenblik is zij voorzitter van de stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, maar ook nog steeds erg actief binnen IBBY.

 

Voor meer informatie: Toin Duijx, secr. van de Nederlandse IBBY sectie (ibby-nederland@planet.nl)

 

Contact: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2014 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 28 november 2014. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms.