Verzamelaarsinfo

Genrethesaurus

Bijzondere boekvormen

Termenlijst

Info verwante organisaties

Titelbeschrijving

 

Verzamelaars van kinderboeken zijn mensen die met veel liefde dit vaak verwaarloosde cultuurgoed voor verval en verloren gaan behoeden. Degenen die zich specialiseren in het verzamelen van bepaalde typen boeken, van werk uit bepaalde perioden, van bepaalde auteurs, illustratoren of onderwerpen, hebben vaak een grote kennis op hun terrein.

Beheerders van openbaar toegankelijke bewaarcollecties kinderboeken, in bibliotheken, universiteiten en musea, kunnen veel van hen leren en samenwerking bij tentoonstellingen kan de kwaliteit daarvan verhogen. 

 

De Genrethesaurus is bedoeld als een hulpmiddel bij onderzoek naar kinder- en jeugdliteratuur via het Centraal Bestand Kinderboeken (CBK). In dit bestand tonen op dit moment zeventien instellingen hun bezit; in totaal ca. 250.000 boeken. Het CBK bevat ook 65.000 beschrijvingen van vakliteratuur.

De registratie van kinderboeken, aanwezig in openbaar bezit, via het CBK is om meerdere redenen van belang:

-         bevorderen van onderzoek naar kinderboeken door vergroten van  de toegankelijkheid van het materiaal dat op verschillende plaatsen in Nederland wordt beheerd

-         mogelijkheden voor het afstemmen van aanschaf van deelnemers aan het CBK

-         overzicht ten behoeve van conserveringsmaatregelen voor dit cultureel erfgoed

 

Ontsluiting van het materiaal is een basisvoorwaarde voor succesvol onderzoek. Naast de formele beschrijving, (zie: Titelbeschrijving)waardoor men kan zoeken op auteurs, illustratoren, titelwoorden, uitgevers, drukkers en dergelijke, is inhoudelijke ontsluiting via trefwoorden, genres en annotaties van groot belang om de mogelijkheden die het materiaal biedt ten volle te kunnen benutten.

In Kinderboeken. De binnenkant en de buitenkant (de vroegere Termenlijst) zijn 456 voorkeurstermen en 124 verwijstermen opgenomen. Een eerste aanzet tot internationale uitwisseling is gegeven door vermelding van een (nog gering) aantal buitenlandse equivalenten van de termen. Dat behoeft nog verdere ontwikkeling. Op- en aanmerkingen graag naar jeannette.kok@upcmail.nl

 

Bijzondere boekvormen zijn boeken die opvallen door een ongebruikelijke vorm, een afwijkend formaat of een inhoud die niet slechts bestaat uit bedrukte pagina’s. Om verzamelaars, antiquaren en onderzoekers houvast te geven bij het beschrijven van deze boeken is het Hiėrarchische Overzicht van  Bijzondere Boekvormen opgesteld. Hiervan is ook een vereenvoudigde geļllustreerde versie opgenomen.

Pop-upboeken, driedimensionale boeken, speelboeken en dergelijke kunnen hiermee adequaat worden beschreven.

 

In deze website zijn geen verwijzingen meer opgenomen naar organisaties die zich bezighouden met bepaalde auteurs of onderwerpen in de kinder- en jeugdliteratuur. De zoekmogelijkheden via zoekmachines zoals Google leveren daarvoor actuelere en snellere ingang.

      

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 29 juni 2015. Overname, kopiėren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.