Zusterorganisaties

TUSSEN FANCLUB EN GENOOTSCHAP 

Het verenigingsleven op het gebied van de (oudere) jeugdliteratuur groeit en bloeit in Nederland. Tijd om eens te kijken wie zich waar mee bezig houdt. Bestaat er een Ot en Sien of Pinkeltje Fanclub, een Dik Trom Gezelschap, een HoytemaKring, een Hieronymus van Alphen Genootschap? Heeft Nederland een Bond van kwartjesboekenverzamelaars, van Cramerofielen of een groep Vrienden van het RK-kinderboek? Voor zover bekend niet.

Maar wat is er dan wel? Hier geven we een voorlopig overzicht. Uiteraard worden uw aanvullingen graag ontvangen!  

Criteria voor opname in deze website zijn: zich actief bezig houden met (een aspect van) de geschiedenis van de jeugdliteratuur, en het vormen van een groep of hebben van een achterban. Dat kunnen leden van een vereniging zijn, donateurs van een stichting, abonnees van een in eigen beheer uitgebracht periodiek of bezoekers van een museum. Daarom zijn verzamelaars die zich met één auteur, illustrator of met een bepaald genre bezighouden hier niet vermeld, ook niet wanneer ze daarover publiceren.

Hieronder vindt u allereerst groepen die zich bezighouden met de geschiedenis van de literatuur en van het boek in het algemeen en die daarbij ook aandacht aan de jeugdliteratuur schenken; daarna groepen rond auteurs en illustratoren van zowel boeken voor volwassenen als voor jeugd; en als laatste de groepen die zich vooral met onderdelen van de geschiedenis van de jeugdliteratuur bezighouden.

Klik op een van de onderstaande links of op het boekje om door te gaan naar uw keuze:

auteurs en illustratoren

         geschiedenis van de jeugdliteratuur

    geschiedenis van het boek en van de literatuur  in het algemeen

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 29 juni 2015. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.