Contactinformatie

 

 De SGKJ is gevestigd te Voorburg, Laan van Nieuw Oosteinde 275, 2274GE Voorburg.

Email: StichtingGKJ@gmail.com  - Website: www.hetoudekinderboek.nl

 

Bestuur van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur:

Jant van der Weg

voorzitter

s.weg@kpnmail.nl

Margreet van Wijk

secretaris

StichtingGKJ@gmail.com

Aernout Borms

penningmeester & redacteur website

centsprenten@xs4all.nl

Joke van der Meer

lid

jokevdmeer@kpnplanet.nl

Karin Vingerhoets

lid

Karin.Vingerhoets@kb.nl

 

Redactie van de Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

            Jeannette Kok                                                                                jeannettekok@upcmail.nl

            Theo Gielen                                                                                   theogielen@online.nl

            Informatie voor de Berichten                                                        jeannettekok@upcmail.nl 

            Informatie voor de website                                                              centsprenten@xs4all.nl

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 29 juni 2015. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.