Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur

 

Bestuur SGKJ 

 

 

Jant van der Weg (voorzitter), s.weg@kpnmail.nl

Margreet van Wijk (secretaris & redacteur Berichten), StichtingGKJ@gmail.com

Aernout Borms (penningmeester & redacteur website), agjmborms@xs4all.nl

Karin Vingerhoets, Karin.Vingerhoets@kb.nl

Mark Dupree, markmaartendupree@gmail.com

___________________________________________

 

Redactie SGKJ-Berichten

Toin Duijx, toin.duijx@wxs.nl

Margreet van Wijk, StichtingGKJ@gmail.com

_____________________________________________

 

Redactie SGKJ-Nieuwsbericht

Jeannette Kok, jeannettekok@upcmail.nl

Karin Vingerhoets, Karin.Vingerhoets@kb.nl

_____________________________________________

 

SGKJ-Online

www.hetoudekinderboek.nl

www.hetoudekinderboek.nl/blogoudekinderboek

www.facebook.com/stichtingGKJ/

Redactie website,  centsprenten@xs4all.nl 

______________________________________________ 

 

Personalia 

 

Aernout Borms is scheikundig ingenieur (TU Delft) en studeerde onderwijskunde en filosofie (RU Groningen). Hij was leraar voortgezet onderwijs voor wis-, natuur-, en scheikunde en pedagogisch-didactisch medewerker van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. Werkte als zelfstandig ondernemer in de horeca, als raadgevend ingenieur en verzorgde jachttransporten en zeezeiltrainingen. Met zijn echtgenote verzamelt hij beweegbare prentenboeken, centsprenten en papieren speelgoed, waarover hij publiceerde.

Mark Dupree werkte, na zijn opleiding aan de Rijkskweekschool in Utrecht, ruim 43 jaar in het onderwijs; eerst als onderwijzer, later als directeur van openbare scholen in Utrecht en Bilthoven. Hij behaalde aan het Seminarie vanwege de Nederlands Hervormde Kerk te Utrecht het diploma MO-A en de akte MO-B pedagogiek. Was al jong actief binnen de Europese Beweging Nederland, later ook in het bestuur van de afdeling Utrecht. Als bestuurslid van het Jumelagecomité De Bilt-Coesfeld en lid van de Commissie van Advies voor de Wetenschap & Techniekweek heeft hij zich onder meer ingezet voor samenwerking tussen basis- en middelbare scholen en universiteiten binnen en buiten Nederland en het organiseren van uitwisselingsprojecten. Hij verzamelt kinder-, school- en leerboeken van voor 1880 en heeft inmiddels een mooie collectie opgebouwd. In 2006 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Toin Duijx studeerde na de Pedagogische Academie Opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Is sinds 1983 verbonden aan de Leidse Universiteit en heeft samen met Helma van Lierop-Debrauwer de master Jeugdliteratuur aan Tilburg University opgezet. Is secretaris van de Nederlandse sectie van IBBY en eindredacteur van de publicatiereeks Literatuur zonder leeftijd.  Recenseert jeugdliteratuur voor het Friesch Dagblad, is lid van veel jury’s en ‘Aussenlektor’ aan de Internationale Jugendbibliothek München.  Was in de beginjaren van de stichting samen met Jeanette Kok redacteur van de Berichten en vanaf november 2015 heeft hij deze taak weer op zich genomen.

Jeannette Kok volgde opleidingen in het bibliotheekvak. Zij was werkzaam op het terrein van de kinder- en jeugdliteratuur in de openbare bibliotheek en bij de Dienst Boek & Jeugd in Den Haag, die in 1997 bij het Letterkundig Museum werd ondergebracht. Van 2001 tot 2012 was ze als conservator kinderboeken verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek. Momenteel werkt ze als gastmedewerker bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1994 is ze redacteur van de Berichten uit de wereld van het oude kinderboek. Ze schrijft blogs op de SGKJ website.

 

Karin Vingerhoets is sinds mei 2012 collectiespecialist vvan de kinderboeken- en centsprentencollectie van de Koninklijke Bibliotheek. Ze werkt o.a. aan het uitbreiden van de kinderboekencollectie, schrijft blogs en social media-berichten voor de KB en ze is inhoudelijk beheerder van het Centraal Bestand Kinderboeken. Samen met Jeannette maakt Karin het digitale SGKJ-Nieuwsbericht. Karin volgde de studies Nederlands (master) en Kunstgeschiedenis (bachelor) aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de eerstegraads lerarenopleiding Nederlands aan het ILS in Nijmegen.

Jant van der Weg-Laverman is gespecialiseerd in Friese jeugdliteratuur, maar houdt zich eveneens intensief bezig met Nederlandse jeugdboeken. Zij promoveerde op een onderzoek naar Friese kinderpoëzie en was bestuurlijk actief bij het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum in Leeuwarden en het Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur, was mede-oprichter en voorzitter van de Stichting It Fryske Berneboek (Het Friese Kinderboek), voorzitter van IBBY-Nederland en bestuurslid van IBBY-internationaal.

Margreet van Wijk-Sluyterman  is docent Nederlands en Nederlands als Tweede Taal bij  ROC Landstede in Harderwijk.  Ze heeft ook een lesbevoegdheid voor kunstgeschiedenis en ze volgde een post doctorale bibliotheekopleiding. Margreet schreef in 1982 Van anonieme boekversierders tot erkende kunstenaars. Sindsdien levert ze regelmatig bijdragen over illustratoren aan het Lexicon van de Jeugdliteratuur. Daarnaast werkte ze onder meer mee aan  het symposium en de bundel  Tot volle waschdom (1999) en aan het symposium Vensters op de canon (Tilburg, 2009).  Ze verzorgde ook bijdragen aan de uitgaven Prentenboeken, Ideologie en illustraties 1890-1950 van Saskia de Bodt en Jeroen Kapelle (2003) en De art deco van Ella Riemerma (2010) van Peter van Dam. Deze publicaties gaan over de contacten tussen de uitgever Van Goor en ‘zijn’ illustratoren.

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 20 juni 2017. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.