Activiteiten van de SGKJ

 

Berichten  Waare Rijkdom  |  HvA-Prijs

Jaarlijks worden twee studiedagen georganiseerd, waarop drie á vier deskundigen spreken
over een auteur en zijn werk, een serie, een genre, een illustrator, een uitgeverij of een dergelijk onderwerp. Zoveel mogelijk tracht de SGKJ verwante instellingen bij de organisatie en inhoudelijk te betrekken.

 

Excursies waarbij onder leiding  een paar maal per jaar tentoonstellingen en openbare of  privécollecties worden bezocht. Tijdens de excursie wordt een inleiding en/of rondleiding door een deskundige georganiseerd.

 

Donateurs van de Stichting ontvangen driemaal per jaar de Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

Dit blad bevat verslagen en aankondigingen van activiteiten van de Stichting en anderen. Ook wordt er bericht over actuele tentoonstellingen, excursies, publicaties en artikelen uit tijdschriften over kinder- en jeugdliteratuur uit binnen- en buitenland. De Berichten worden na verloop van tijd op de website gepubliceerd.

 

Bij de jaarwisseling publiceert de SGKJ een uitgave in de reeks De Waare Rijkdom, geschreven door een van de vrienden. De uitgaven in de reeks De Waare Rijkdom zijn bestemd voor Vrienden en relaties van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ). De titel van de reeks is ontleend aan een gedichtje van Hieronymus van Alphen uit zijn bundel Proeve van Kleine Gedichten voor Kinderen

 

Eens in de twee jaar reikt de Stichting de Hieronymus van Alphen Prijs uit aan iemand die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt betreffende de bevordering en verbreding van de kennis over of het behoud van oude kinder- en jeugdboeken. De prijs tot nu toe uitgereikt aan: Netty van Rotterdam (2000),  Toin Duijx (2001), Jeannette Kok (2002), John Landwehr (2003),  Frits Huiskamp (2004),  Lin en Piet Buijnsters(2005), Janneke van der Veer (2006),  Jant van der Weg-Laverman (2007), Theo Gielen (2008), Frits Booy (2010) en Anne de Vries (2013).

 

Website www.hetoudekinderboek.nl waarop informatie voor verzamelaars en onderzoekers over - de beschrijving van - het oude kinderboek en over verwante organisaties. De website biedt een virtuele bibliotheek van een aantal oude kinderboeken, bijzondere beweegbare prentenboeken en centsprenten.

 

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 29 juni 2015. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.