Vriendenpagina

De SGKJ telt  circa 180 vrienden. Het zijn personen die zich beroepsmatig of uit liefhebberij bezighouden met het oude kinderboek, maar ook instellingen zoals bibliotheken en musea. 

Vrienden kunnen tegen een geringe vergoeding deelnemen aan studiebijeenkomsten, die twee maal per jaar worden georganiseerd, aan excursies naar exposities en collecties van kinderboeken. Ze krijgen drie maal per jaar het mededelingenblad Berichten uit de wereld van het oude kinderboek toegestuurd, met aankondigingen van en verslagen over bijeenkomsten en excursies, tentoonstellingen en publicaties. In dit orgaan kunnen artikelen van vrienden worden opgenomen en vragen worden gesteld over oude kinderboeken of –prenten.

De vrienden ontvangen rond de jaarwisseling het nieuwjaarsgeschenk, een mooi vormgegeven boekje in de reeks De Waare Rijkdom, waarvan de tekst  is verzorgd door een van de vrienden.

Heeft U ook interesse voor het oude kinderboek dan verwelkomen wij u graag als vriend. U kunt zich aanmelden als vriend door een email aan Margreet van Wijk, StichtingGKJ@gmail.com.

 Een donatie bedraagt ten minste 30 euro per jaar.

De donatie kunt u overmaken op NL88 INGB 0002348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur te Voorburg. Wilt bij de overboeking ook uw adres vermelden. Na ontvangst van Uw donatie krijgt  U per omgaande het laatste nummer van de ‘Berichten…’, het jaargeschenk en een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst.

 

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 25 juni 2018. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.