Meerjarenbeleidsplan

van de  

Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur

 

 Meerjarenbeleidsplan 2015-2020

 Doelstelling en actueel beleid

Het doel van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ) is de bevordering en verbreiding van kennis over de geschiedenis van kinder- en jeugdliteratuur, alsmede het behoud en de ontsluiting van oude kinder- en jeugdboeken en kinderprenten als cultureel erfgoed, zowel vanuit de alledaagse werkelijkheid, als vanuit cultuurhistorisch en sociaal-wetenschappelijk perspectief.

 

De Stichting ontplooit hiertoe een aantal activiteiten:

Jaarlijks worden twee studiedagen georganiseerd, waarop drie á vier deskundigen spreken over een auteur en zijn werk, een serie, een genre, een illustrator, een uitgeverij of een dergelijk onderwerp. De studiedagen staan open voor donateurs en andere belangstellenden.

I

 

Eens in de vijf jaar organiseert de Stichting een symposium over een relevant of actueel onderwerp op het gebied van de kinder- en jeugdliteratuur. De wetenschappelijke referaten van het symposium monden uit in een publicatie.

Daarnaast organiseert de Stichting jaarlijks twee excursies waarbij onder leiding van een deskundige tentoonstellingen en openbare of  privécollecties worden bezocht.

 

Donateurs van de Stichting ontvangen kosteloos het 16 pagina's tellende  trimesterblad ‘Berichten uit de wereld van het oude kinderboek’. Dit blad bevat verslagen en aankondigingen van activiteiten van de Stichting en andere organisaties of instellingen. Ook wordt er bericht over actuele tentoonstellingen, excursies, publicaties en artikelen uit tijdschriften over kinder- en jeugdliteratuur in binnen- en buitenland.

 

Aanvankelijk ieder jaar, thans eens in de twee jaar reikt de Stichting de Hieronymus van Alphenprijs uit aan iemand die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt met de bevordering en verbreding van de kennis over de kinder- en jeugdliteratuur of het behoud van oude kinder- en jeugdboeken en/of -prenten.

De prijs bestaat uit een sculptuur en een oorkunde en is tot nu toe uitgereikt aan: Netty van Rotterdam (2000),  Toin Duijx (2001), Jeannette Kok (2002), John Landwehr (2003),  Frits Huiskamp (2004),  Lin en Piet Buijnsters(2005), Janneke van der Veer (2006) en  Jant van der Weg-Laverman (2007), Theo Gielen (2009), Frits Booy (2011) en Anne de Vries (2013).

 

De SGKJ onderhoudt de website www.hetoudekinderboek.nl waarop informatie over de aktiviteiten van de Stichting, aanwijzingen voor verzamelaars en onderzoekers voor het categoriseren en beschrijven van het oude kinderboek, alsmede informatie over en hyperlinks naar verwante organisaties.

De website biedt voorts een virtuele bibliotheek van ca. 1000 oude kinderboeken en bijzondere beweegbare prentenboeken en een virtueel prentenkabinet met de afb. van ca. 2000 kinder- of centsprenten.

 

De Stichting is uitgever van een jaarlijkse publicatie in de reeks De Waare Rijkdom die thans tien jaarboeken omvat. Deze jaarboeken handelen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van de kinder- en jeugdliteratuur. De boeken uit deze reeks zijn een nieuwjaarsgift en uitsluitend bestemd voor de donateurs en relaties van de SGKJ en zijn niet in de handel.

  

Aktiviteitenkalender SGKJ voor 201

1 januari

 

Publicatie van het Jaarboek 2015 en Berichten 82

17 februari

 

Bestuursvergadering Amersfoort

27 februari   Voorjaarsexcursie Museum Meermanno - Expositie De Verbeelders
25 maart   Berichten 83

31 maart

 

Bestuursvergadering Amersfoort

18 april

 

Voorjaarsstudiedag in de Bibliotheek Deventer

 juni

 

Bestuursvergadering

september

 

Bestuursvergadering

september/oktober

 

Berichten 84 (datum deadline nog te bepalen)

oktober   Najaarsexcursie

23 oktober

 

Najaarsstudiedag Universiteitsbibliotheek Tilburg - Uitreiking Hieronymus van Alphenprijs

 eind december

 

Productie van het jaarboek 2016 en Berichten 85 - bestuursvergadering

 

De activiteiten zullen volgens hetzelfde stramien in de komende jaren worden gepland en uitgevoerd, waarbij  samenwerking met andere instellingen wordt nagestreefd.

 

Doorlopend vindt incidenteel overleg plaats met donateurs, de redactie van de Berichten en worden er updates van de website uitgevoerd.  Bestuur, redactie, webmaster en andere medewerkers van de SGKJ zijn allen onbezoldigde vrijwilligers.

Alle activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd zonder vergoeding voor bestuursleden en medewerkers, behoudens onkosten wegens reizen, porti e.d. 

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 18 augustus 2016. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.