Algemene informatie

 

Doelstelling

Het doel van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ) is de bevordering en verbreiding van kennis over de geschiedenis van kinder- en jeugdliteratuur, alsmede het behoud en de ontsluiting van oude kinder- en jeugdboeken en kinderprenten als cultureel erfgoed, zowel vanuit de alledaagse werkelijkheid, als vanuit cultuurhistorisch en sociaal-wetenschappelijk perspectief.

 

Bestuur

Jant van der Weg

voorzitter

s.weg@kpnmail.nl

Margreet van Wijk

secretaris

StichtingGKJ@gmail.com

Aernout Borms

penningmeester & redacteur website

centsprenten@xs4all.nl

Mark Dupree

lid

jmarkmaartendupree@gmail.com

Karin Vingerhoets

lid

Karin.Vingerhoets@kb.nl

 

De SGKJ is gevestigd te Voorburg, Laan van Nieuw Oosteinde 275, 2274GE Voorburg.

T: 070-3869167 - E: StichtingGKJ@gmail.com  - W: www.hetoudekinderboek.nl

Bank: ING rekeningnummer: NL88 INGB 0002 3485 52 t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur te Voorburg.

 

De SGKJ is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling; heeft dus de ANBI-status en staat in die hoedanigheid bij de belastingdienst geregistreerd. RSIN-nummer: 816666155. Bijdragen, donaties, giften en schenkingen komen derhalve voor verhoogde aftrek van de inkomstenbelasting in aanmerking. KvK-inschrijvingsnummer 41041619.

 

Meerjarenbeleidsplan

Beloningsbeleid

Activiteiten

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op . Overname, kopiŽren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.