Sprekers symposium

Kinderprenten Volksprenten Centsprenten Schoolprenten

 

 

 

 

 

Prof. dr. Marita Mathijsen is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisme de literatuur van de negentiende eeuw in Nederland. Zij was een van de oprichters van het tijdschrift De Negentiende Eeuw, waarvan zij ook hoofdredacteur is geweest. Ze heeft vele edities bezorgd van negentiende-eeuwse Nederlandse klassiekers. Daarnaast schreef ze verschillende boeken over de Nederlandse literatuur in deze periode. Bovendien is zij een groot kenner van het oeuvre van Harry Mulisch, over wie zij herhaaldelijk heeft gepubliceerd.
In haar recente boek Historiezucht laat Marita Mathijsen zien hoe het verleden in de negentiende eeuw werd gedemocratiseerd. Het boek staat op de longlist van de Libris Geschiedenis Prijs 2014.

  Prof. dr. Henk van Os studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit. Van Os werd in 1974 benoemd tot hoogleraar Kunst- en cultuurgeschiedenis en in 1984 tot decaan van de Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1989 tot 1996 was Henk van Os algemeen directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij organiseerde tentoonstellingen als Gebed in Schoonheid. In 1996 nam hij afscheid van het Rijksmuseum en werd benoemd tot Universiteitshoogleraar voor de Leerstoel Kunst en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam. Van Os heeft nationale bekendheid gekregen door publicaties, lezingen en interviews, maar vooral door presentatie van de tv-programma's over kunst: Museumschatten en Beeldenstorm. Hij heeft afgelopen jaren tentoonstellingen georganiseerd in het Groninger Museum, de Nieuwe Kerk te Amsterdam, het Museum Catharijneconvent in Utrecht, het Mauritshuis in Den Haag en Hermitage aan de Amstel, Amsterdam.
 

Dr. Jeroen Salman is als universitair docent literatuurwetenschap verbonden aan de faculteit geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht en doceert onder andere over renaissanceliteratuur, populaire literatuur en de relatie tussen literatuur en wetenschap. Hij publiceert over populair literatuur, kinderliteratuur en boekhistorische onderwerpen in de vroegmoderne tijd, zoals de monografie Pedlars and the Popular Press. Itinerant Distribution Networks in England and the Netherlands 1600Ė1850 en zijn recent verschenen Sterke Verhalen. 

Op dit moment leidt hij het NWO-onderzoeksproject 'Popularisering en media strategieŽn (1700-1900)'. 

foto Thijssen.JPG (63393 bytes)   Prof. dr. Jo Thijssen studeerde Nederlands, later ook onderwijskunde en psychologie. Hij promoveerde op een dissertatie over scholing en levensloop. Daarna werkte hij als hoogleraar Onderwijskunde en als hoogleraar Human Resource Management. Hij deed onder meer onderzoek naar populaire grafiek, met name naar levensloopprenten en schoolprenten. Van zijn hand verschenen Leerzaame Prentjens voor de Jeugd (2009) en Trappen des Ouderdoms (2012), alsook diverse bijdragen aan internationale bundels. Als emeritus-hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht doet hij momenteel onderzoek naar loopbaanontwikkeling en werkt hij mee aan een handboek over kinder- en volksprenten.
  Drs. Garrelt Verhoeven is hoofdconservator van de Bijzondere Collecties van de UvA. Hij studeerde boekgeschiedenis in Leiden en werkte achtereenvolgens bij de Universiteit Leiden, Antiquariaat A.G. van der Steur, de Koninklijke Bibliotheek en sinds 2004 bij de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceert regelmatig over boekhistorische onderwerpen en bijzondere collecties. Samen met Piet Verkruijsse publiceerde hij Iovrnael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Descriptieve bibliografie 1646Ė1996, 350 jaar na het verschijnen van de eerste druk in 1646.


 

Contact: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2014 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 28 september 2014. Overname, kopiŽren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afbeeldingen is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms.