Carrouselboeken

Dornröschen. Krenn's Theateralbum n. 2. door Mario Zampini en Felice de Cavero. Leipzig: Verlag Mediterrenea Wilhelm Krenn 1943. 23x36 cm., carrouselboek met 6 coulisenpop-ups in vier lagen en tekstboekje.

La Bella addormentata nel bosco. - Libroteatro Hoepli door Mario Zampini en Felice de Cavero. LMilano: Off. Sagdos 1943. 23x36 cm., carrouselboek met 6 coulisenpop-ups in vier lagen, zonder het tekstboekje.
Aschenbrödel. Krenn's Theateralbum n.1 door Mario Zampini en Raimondo Centurione. Leipzig: Verlag Mediterranea Wilhelm Krenn 1943. 23x26 cm., carrouselboek met 6 coulisenpop-ups in vier lagen en tekstboekje.
Cinderella. A Peepshow Book. Roland Pym, illustrator. Boston, Houghton Mifflin Co., 1950. Description: 14 x 18 cm. 10 pages. Opens to form a circular book with six 3-dimensional pop-out scenes.
Sleeping Beauty. A Peepshow Book. Roland Pym, illustrator. Boston, Houghton Mifflin Co., 1951. Description: 18 cm. Six 3-dimensional scenes open to form a circular book
Beauty and the beast. A Carousel Book. Karen Avery, illustrator. A Peepshow Book. London, Chatto and Windus, 1976. Description: 13 x 18 cm. 16 pages. Three folded leaves superimposed one on the other to create a 3-dimensional effect. Five pictures in all.
Ali Baba and the forty thieves. A Peepshow Book. Ionicus, illustrator. A Peepshow Book, London, Folding Books, 1950., 1950. Description: 14 x 17 cm. Six pop-out scenes, which can be tied 1together with ribbon to form a circular display. The text appears below the illustrations. Renier,p.28.
The birth of Jesus. A Peepshow Book. Raymond Teague Cowern illustrator. London, Folding Books, 1952. Description: 18 cm. 12 pages. Six pop-out scenes, which can be tied 1together with ribbon to form a circular display. The text appears below the illustrations
Beauty and the Beast a peepshow book.  Karen Avery, ills.  London: Chatto & Windus 1976.17x14 cm., 5 bladen, carrouselboek met 6 taferelen van coulisenpop-ups. Het bekende sprookje als aardig carrouselboek met (opgeplakte) handgeschreven Nederlandse tekst.

Contact SGKJ: hetoudekinderboek@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 23 maart 2015. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.