Beweegbare prentenboeken met fysiologische

en technische anatomische prenten      

 

 

Man en vrouw. Verplaatsbare afb. van het menschelijk lichaam. I De man Met tekst van Dr. Esta. Amsterdam: N.V. Gebr. Graauw's Uitgevers-Maatschappij ca. 1900. Op titelpagina uitgever A. van Klaveren, Amsterdam.

 

Man en vrouw. Verplaatsbare afb. van het menschelijk lichaam. II De vrouw. Met tekst van Dr. Esta. Amsterdam: N.V. Gebr. Graauw's Uitgevers-Maatschappij ca. 1900. Op titelpagina uitgever A. van Klaveren, Amsterdam. 49x17 cm., 2 anatomische flapprenten van het vrouwelijk lichaam.

 

Atlas d'anatomie du corps humain et des plants médicinales. Paris: Librairie Illustrée Jules Tallandies, Éditeur ca. 1900. Op het omslag staat de titel: Musée secret d'anatomie humaine. In het voorplat zit een slot met daar om heen de tekst: Exclusivement réservé aux adultes. Zo werd de tere kinderziel beschermd tegen de aanblik van de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen. De platen worden voorafgegaan door een uitvoerige inleiding waarin deze worden toegelicht. De anatomische platen lijken niet alle uit dezelfde serie afkomstig. Ze zijn zeer gedetailleerd en gaan in enkele gevallen tot een diepte van tien nivo's. het laatste deel van het boek is gewijd aan medicinale en vergiftige platen en paddestoelen. Deze worden op niet-beweegbare platen getoond.

 

Baillière's popular atlas of the anatomy and physiology of the female body. With descriptive text by Hubert E.J. Biss M.A., M.D., Cantab., D.P.H. Second edition. Price 3/6 net. London: Baillière, Tindall & Cox 1914. 42x20 cm., 22 tekstpagina's met illustraties, 1 anatomische flapprent van een vrouw.

 

Anatomie van het menselijk hoofd met inbegrip van den hals. In beeld gebracht en beschreven door dr. Schmidt. Teekeningen naar aanwijzingen van den schrijver. Almelo: W. Hilarius Wzn. 1910~.

 

De bouw en verrichtingen der geslachtsorganen van de vrouw, met 14 in den tekst gedrukte afb., benevens 3 beweegbare platen van den vrouwelijken geslachtstoestel door J. Schoondermark Jr. Amsterdam: N.V. Gebr. Graauw's Uitgevers- Maatschappij. 19xx. 26x20 cm., 23pg, 1 anatomische flapprent.

 

Handboek voor gehuwden - populaire verhandeling over de geslachtsorganen van de man en de vrouw, hun in- en uitwendige bouw en verrichtingen. Aanschouwelijkvoorgesteld door beweegbare, gekleurde platen. Benevens: de zwangerschap, de ontwikkeling en geboorte van het kind, eveneens met beweegbare gekleurde platen voorgesteld en met 76 illustraties tusschen de tekst. Door dr. Em. Boulanger. |Amsterdam/Soerabaia: N.V. Gebr. Grauw Uitgevers-Maatschappij 1902. 26x20 cm., 2bll.+66pg+1bl, tekstillustraties, 2 flapprenten. Uitvoerige beschrijving van de geslachtsorganen, de zwangerschap en ontwikkeling van de foetus met vele illustraties en een flapprent van de penis en de vagina tijdens de geboorte.

 

Das Auge des Menschen in zerlegbare Abbildungen. Esslingen & München: J.F. Schreiber 192+.Gr.-8vo. 16 S. Text, 2 farbige zerlegbare Abb. aus 12 Teilen. Der Text gibt eine anatomische Beschreibung und Erklärung der physiologischen Vorgänge, die Abbildungen zeigen das Auge einmal von vorn und einmal von oben in horizontalem Durchschnitt.

 

F. Dumstrey, De hygiëne der vrouw in gezonde en zieke dagen - medische voorschriften en recepten… Amsterdam: NV Gebr.De Graauw's Uitg. Mij. 1923 Beschr.: 23x16 cm., 192pg, 1 anatomische flapprent. Linnen band/gouddruk. Medische voorschriften en recepten door A. W. M. van Hees. Met een voorwoord van H. Kooistra.

Inhoud: 1). Het vrouwelijk lichaam en zijne verzorging. 2). Het vrouwelijk lichaam in de ontwikkelingsjaren. 3). De physiologie der vrouw in het huwelijk. 4). De moederplichten der vrouw. 5). De verzorging van het kind. 6). De lichaamsverzorging der vrouw in de wisseljaren. Met 19 receptenlijsten, uitklapbaar ontleedkundig vrouwelijk model, in kleur, toegelicht d.m.v. 88 nummers.

 

Aletta H. Jacobs / De Vrouw. Haar bouw en haar inwendige organen. Aanschouwelijk voorgesteld door beweegbare platen en met geillustreerden, verklarende tekst. Een populaire schets. Deventer, A.E. Kluwer, Zesde druk. 1922. 26x20 cm., 45 + 3 blz. en 3 gelithografeerde op elkaar liggende platen over de anatomie van de vrouw. Verder veel zw/w tekst-illustraties.
Aletta Jacobs (1854-1929) was niet alleen feminist en socialist, maar ook de eerste vrouwelijke (Nederlandse) arts.

 

De techniek van het spreken. Vijfdeelige beweegbare plaat behoorende bij K. Veldkamp …. Met medewerking van dr. F. Hogewind, stem- en spraakarts te 's-Gravenhage en dr. Hanny Veldkamp, leerares voor spraak- en stemverbetering te Amsterdam. Den Haag: N.V. Uitgevers-Maatschappij "Haga". 1920~. 20x14 cm., omslag met 1 anatomische flapprent met verklarende tekst. De prent is ook los van het boek verkocht ad. ƒ1,25.

 

Het menschelijk lichaam. Zijn bouw en zijne inwendige organen, aanschouwerlijk voorgesteld, met beweegbare platen. |Met verklarende tekst van dr. Schmidt voor Nederland bewerkt. Deventer: Kluwer & Co. 1920~. 26x19 cm., 20 tekstpp., 1 anatomische flapprent met 5 nivo's en kleine flapjes voor de organen.

 

Bau und Zergliederung der wichtigsten Tierklassen von J. Anglais docteur ès sciences, préparateur de zxoologie a la Sorbonne. Deutsch von dr. Rudolf Lautenbach. Berlin: Hugo Bermüller Verlag 1907. 26x20 cm., 5 flapprenten tot op 11 nivo's. De anatomie van 5 diersoorten: de kivors, de krab, de muis, de wijngaardslak en de bloedzuiger met handleiding voor ontleding en prepareren. Tientallen onderdelen zijn in vele flappen in de prenten aangeduid. Zeer fraaie en gedetailleerd uitgevoerde prenten.

 

Le  coq et l'Oie. Exterieur Anatomie. 10 Planches coloriées 1a feuillets découpés et sduperposés avec explication. Paris: La maison rustique. Gedrukt bij de Imprimeries Réunies de Senlis. 1920~. 27x21 cm., 4 bladen met 2 anatomische prenten en verklarende tekst. De platen zijn ook gebruikt voor Lampe's Tierheilkunde.

 

De hond, zijn lichaamsbouw en zijne inwendige organen. Aanschouwelijk voorgesteld door 5 gekleurde platen en verklarende tekst, voor fokkers en liefhebbers van honden door W.S. Stüven, rijksveearts te Amsterdam. Deventer: Kluwer & Co 190+. 19x27 cm., 64 tekstpagina's en 1 anatomische flapprent. De prent komt ook voor in Lampe's Tierheilkunde.

 

Het paard / zijn lichaamsbouw en inwendige organen / met gekleurde platen en korten tekst / naar het Duitsch van A Schwarz, paardenarts bij het Koninkl Beijersche leger voor Nederland bewerkt door Quadekker, kapitein-paardenarts. Deventer: AE. E. Kluwer ca. 1900. 19x26 cm., 36pg, 1 anatomische flapprent van het paard.

 

Specimen. The nature book. A popular dscription by pen and camera of delights and bauties of the open air. Volume one. London enz., Cassell & Company 1910~. 2 anatomische flapprenten van een kikker en de honingbij.

 

Zerlegbare Modelle vom Pferd, Rind, Schaf, Schwein, Hund, Haushahn und Gänserich zu Dr. Lampe's Illustrierte Tierheilkunde. Populäres Handbuch der Anatomie, Gesundheitspflege, Zucht, Geburtshilfe, de Hufsbeschlags usw. unserer Haustiere, ein ärtztlicher Hausschatz für sämtlicheKrankheiten derselben unter |berücksichtigung der Hausmittel und Homöopathie, entworfen und bearbeitet von Oberstabsveterinär U. Schwarz in Nürnberg und Bezirksarzt U. Senffert in Fürth. Vierte, durchgesehene Auflage von Dr. Hermann Schaub kaiserlicher Oberveterinär a. D. Leipzig: Ernst Wiest Nachf. 1890~. 20x27 cm., 18 tekstbladen en 7 bladen met anatomische prenten. Kluwer gebruikt in zijn serie met anatomische prenten van huisdieren, dezelfde prenten, vermoedelijk afkomstig van J.F. Scheiber te Esslingen.

 

 

The Nature Book : a Popular Description By Pen and Camera of the Delights and Beauties of the Open Air. Volumes I, II, III, IV, V, VI Intro by Walter Crane. London: Cassell & Company Limited. A six volume set bound in red cloth with gilt embossed decorative design and lettering to the spines. All volumes contain numerous colour plates tipped onto the pages and b/w plates throughout and a dissectional animal model with fold out parts. Editions were specially prepared for subscribers, not obtainable though the general booksellers as stated by an insert between the front end paper and preliminary blank page of each volume. Marbled end papers and paste downs. Volume I ; 184pp. Dissectional animal model - the rat. B/w photographic frontispiece with tissue guard. Both plate and tissue guard are somehwat foxed. Volume II:185-372pp. Dissectional anatomical model - the bee. Colour plate frontispice etc.

  Der praktische Lokomotivbeamte. Modellatlas. Verlag von Kurt Amthor. 3. Auflage, 20 Seiten, Format ca. 24 x 34 cm
Hierbei handelt es sich um ein Lehrbuch aus der Zeit der königlich-preußischen Eisenbahnverwaltung (K.P.E.V.), d.h. vor 1920. Der Atlas enthält zwei zerlegbare Modelle: Die Heissdampf-Schnellzug-Lokomotive und Knorr-Schnellbremse. Beschrieben wird eine S 3/5, gebaut von Schwartzkopff.
  De locomotief. Een samenvouwbaar model, met duidelijke voorstelling van het geheel en van de onderdeelen, uitwendig en in doorsnede, ten dienste van hert zelfonderricht en als hulpmiddel bij het ondeweijs. Met volledige beschrijvig en voorzien van een geschiedkundig overzicht der ontwikkeling. Uit het Duitsch, naar Christoph Volkert, door H.Y. Gatsonides. Amsterdam: Joh. G. Stemler Cz., technisch boekhandelaar 1898.

 

Grande encyclopédie pratique de mecanique et d'electricité - la technique et la pratique modernes,  5 dln. door Henri DesarcesParis: Aristide Quillet 1913. Atlas (= deel 5), 32x25 cm., 23 bll., 20 anatomische prenten met meerdere flapdelen op verschillende nivo's Vier tekstdelen beschrijven apparaten, technieken en processen. Deel 5 bevat flapprenten van stoomketel, -machine en -turbine, stationaire dieselmotor, tranformator, generator, kWh-meter, telefoon, motorzaag, stoom- en electrische locomotief, Westinghouse-rem, automobiel, duikboot, pakketboot, zeppelin, Bleriot-vliegtuig, meervoudige ploeg, combine en vergistingsketel.

 

Nouvelle encyclopédie pratique de mecanique et d'electricité,  3 dln. door Henri Desarces. Paris: Aristide Quillet 1924. Atlas (= deel 3), 32x25 cm., 16 bll., 14 anatomische prenten met meerdere flapdelen op verschillende nivo's Twee tekstdelen beschrijven apparaten, technieken en processen. Deel 3 bevat preneten van een stoomverhit fornuis,  stoomturbine,  locomotief, automobile, vliegtuigmotor, vliegtuig, gemotoriseerde ploeg, dynamo, industriële accu, electromotor, schakelbord, metrowagen,kWh-meter, en telefoon.

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 29 juni 2015. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.