Najaarsstudiedag 2008

De najaarsstudiedag 2008 is gehouden op 1 november in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg met inleidingen door Ronald Rijkse over de bibliotheek, Guy Segers over Tijl Uilenspiegel en Hans Krabbendam over landverhuizers in de kinder- en jeugdliteratuur.

De Hieronymus van Alphen Prijs is uitgereikt aan Theo Gielen voor zijn vele werk, studie en publicaties op het gebied van de kinder en jeugdliteratuur. Voorzitter Frits Booy had bij de dichter het inspirerende en toepasselijke gedicht Eene vertelling over Oom Theo gevonden. Helaas vond de voorzitter geen gelegenheid tot het uitspreken van de feestrede. Daarom geven wij die hier:

Geachte liefhebbers van het oude kinderboek,

Thans is weer een spannend moment aangebroken. Aan wie wordt in 2008 de Hieronymus van Alphen Prijs uitgereikt?

Dat zal u snel duidelijk worden, als ik u vertel dat het antwoord op die vraag te vinden is in een beweegbaar boek over Piet de Smeerpoets met litho’s van Emrik & Binger, als fabrieksprentenboek uitgegeven door I. de Haan in Haarlem! 

Inderdaad het is dit jaar Theo Gielen

Theo is een enthousiaste en uiterst serieuze onderzoeker op velerlei gebied (zie hiervoor). Hij publiceert regelmatig over zijn favoriete onderwerpen in diverse, meest buitenlandse, tijdschriften en redigeert bijna in z’n eentje het internationale blad over beweegbare boeken (Movable Stationary). Hij werkte mee aan diverse publicaties, excursies en tentoonstellingen en is mederedacteur van onze ‘Berichten’.

Zijn naam wordt vaak genoemd als het gaat om advisering over het oude kinderboek en hij is vaak als eerste van iets bijzonders op de hoogte. Wat zo attent is van hem, dat hij bij het zoeken in bronnen ook zaken voor anderen noteert en aan hen doorgeeft.

Theo wil graag een uitgebreide studie over I. de Haan of beweegbare boeken schrijven. Dat staat al jaren op stapel, maar ook dat tekent Theo: hij gaat nooit over een nacht ijs en publiceert een grote studie pas, als alles volledig is uitgekristalliseerd.  

En ja, komen we over Theo ook iets bij onze goede en productieve Hieronymus van Alphen tegen? Jazeker, luistert u maar…

(klik hier voor de tekst) 

Theo, we hebben je toch even in het zonnetje willen zetten. Namens de SGKJ van harte gelukgewenst met deze prijs. Je hebt hem ten volle verdiend! 

Frits Booy, voorzitter

Voor meer foto's, klik hier.

Expositie Beweegbare Prentenboeken

Het is 12 jaar geleden dat in Haarlem de expositie Pop-up. Het boek in beweging werd georganiseerd, een jaar later nog eens dunnetjes overgedaan in Amersfoort.
Inmiddels is er in de wereld van het beweegbare prentenboek wel het één en ander veranderd. Heel wat onbekende oude uitgaven kwamen boven water, zoals Van der Hoops Nieuwe rijschool. Kees Moerbeek steekt de laatste jaren als paper engineer Ron van der Meer naar de kroon met zijn inventieve en prestigieuze uitgaven en het clubje verzamelaars ging onverdroten voort met het uitbreiden van de collecties.
 
Het wordt tijd om een nieuwe grote tentoonstelling van beweegbare prentenboeken te gaan voorbereiden.

Als u hiervoor ideeën heeft of aan de organisatie wilt meewerken, meldt u dan aan via centsprenten@xs4all.nl.

 
WWW hetoudekinderboek.nl
 

 

© 2001-2008 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 28 november 2014.

Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. Contact centsprenten@xs4all.nl