De trofee 1 (1).JPG (99644 bytes)

 

Juryrapport voor de Hieronymus van Alphenprijs 2006 uitgereikt op 28 oktober aan

 

Janneke van der Veer

 

F.Booij (1).JPG (96260 bytes)Door haar al jarenlange redactie van het tijdschrift Boekenpost was en is Janneke van der Veer in staat om met dit tijdschrift vele onderzoekers en verzamelaars van oudere tot zeer oude kinder- en jeugdboeken een landelijke platform te geven om te publiceren over dit soort boeken, hun auteurs, hun  illustratoren, hun vormgevers en hun uitgevers. Sommige onderzoekers krijgen zelfs alleen op deze manier een kans om hun kennis van en ideeën over deze boeiende zaken te spuien. Doordat de bijbehorende illustraties vaak in kleur zijn, worden deze artikelen nog aantrekkelijker gemaakt.

Dit alles is van groot belang, vooral omdat de weinige tijdschriften die zich alleen maar met kinder- en jeugdliteratuur tot ca. 1960 bezighouden, niet zo vaak verschijnen en zeker niet in kleur. En in algemene tijdschriften en bladen wordt helaas veelal incidenteel over de kinder- en jeugdliteratuur uit genoemde periode gepubliceerd.

Janneke van der Veer schrijft zelf ook zeer regelmatig over vooral oudere jeugdboeken, hun auteurs, illustraties en verwante zaken zoals scrapbooks. Ze doet dit vanuit diverse invalshoeken en publiceert voornamelijk in Boekenpost en Traditie. Ook draagt ze haar kennis uit door middel van lezingen. en bloemen (1).JPG (102530 bytes)

In haar lijfblad signaleert en recenseert ze pas verschenen studies over de geschiedenis (of een deel ervan) van de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur. Dat laatste doet ze steeds op een milde, positieve wijze, al wordt er ook wel  eens een stevige noot gekraakt. Ook adequate tentoonstellingen krijgen altijd haar volle aandacht.

Op het gebied van bestuur en organisatie heeft Janneke van der Veer vele steentjes bijgedragen. Zo was ze jarenlang bestuurslid van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur en Dankwoord 1 (1).JPG (54277 bytes)van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging. Ze organiseerde vele excursies naar kinderboekenexposities en redigeerde de eerste jaarboekjes van de SGKJ. Met anderen maakte ze het symposium ‘Tot volle wasdom’ tot een groot succes en redigeerde ze mede het schriftelijke resultaat ervan, het belangwekkende boek met dezelfde titel. Ze heeft het bestuursstokje nog niet neergelegd, want ze zit in het bestuur van de STOK oftewel Stichting ‘t Oude Kinderboek te Zutphen, waarbij ze ook deel uitmaakt – het zal niemand hier verbazen – van de redactie van Stokpaardje, het blad van deze stichting.

Verder had ze naast gezinsleven, opvoeden en huishouding ook nog tijd om zich universitair te scholen met als resultaat een doctoraalscriptie over Han Hoekstra, een bijna vergeten schrijver en dichter voor kinderen, die als een van de pioniers van de naoorlogse kinderliteratuur moet worden beschouwd. Hoekstra is thans door haar en Joke Linders geheel aan de vergetelheid ontrukt door het interessante boekje De stoute kinderen van Han en Annie, dit jaar mooi uitgegeven door De Eierland Pers, haar welbekend.

Door al deze hiervoor genoemde activiteiten bevordert Janneke van der Veer in hoge mate het onderzoek van en de belangstelling voor de oudere en oude Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur. Vandaar dat we haar vandaag willen eren met de Hieronymus van Alphen Prijs.

 

Namens de jury,

Frits Booy, voorzitter

 

De Hieronymus van Alphen Prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur om het beheren, waarderen, propageren en bestuderen van en het publiceren over kinder- en jeugdliteratuur uit een ver en ook uit een nabij verleden te bevorderen. De prijs gaat naar een persoon vanwege haar/zijn grote verdiensten op een of meer van de hiervoor genoemde terreinen.

 

De winnaars zijn tot nu toe:

2000 Netty van Rotterdam

2001 Toin Duijx

2002 Jeannette Kok

2003 John Landwehr

2004 Frits Huiskamp

2005 Lin en Piet Buijnsters

2006 Janneke van der Veer