Voorjaarsexcursie 2015

naar de tentoonstelling ‘De verbeelders’

De verbeelders’, de duotentoonstelling van Museum Meermanno en het Letterkundig Museum, geeft een indruk van de schat aan erfgoed op het gebied van illustratiekunst in de twintigste eeuw, geďnspireerd door het pas verschenen overzichtswerk De verbeelders van Saskia de Bodt en anderen.
Op vrijdagmiddag 27 februari 2015 zijn de vrienden van de Stichting Geschiedenis Kinderen Jeugdliteratuur van harte welkom in Museum Meermanno | Huis van het Boek in Den Haag. Twee auteurs van het overzichtswerk, Saskia de Bodt en Jeroen Kapelle, zullen de tentoonstelling voor ons toelichten en ze zullen ons begeleiden bij de bezichtiging van de tentoonstelling.
Het programma is als volgt:
13.30 uur Ontvangst met koffie/thee in het souterrain
14.00 uur Toelichting op de tentoonstelling door Saskia de Bodt en Jeroen Kapelle
Aansluitend: Bekijken van de tentoonstellingen, met gelegenheid om vragen te stellen aan
Saskia de Bodt en Jeroen Kapelle tot ca. 15.30 uur

De entreekosten voor het museum bedragen € 9,50 voor volwassenen, € 4,75 voor studenten en museumjaarkaarthouders hebben gratis toegang. Daarnaast betalen alle deelnemers € 4 voor koffie/thee en andere excursiekosten, ook bij de ingang af te rekenen.

Iedereen die aan de excursie wil deelnemen wordt verzocht om zich aan te melden door een mailtje te sturen naar hetoudekinderboek@gmail.com

Als u een introducé mee wilt nemen, is dat natuurlijk mogelijk (graag even aangeven in de aanmeldingsmail). Na de aanmelding ontvangt u
een bevestigingsmail.
Het belooft een bijzonder mooie en interessante middag te worden!
Met vriendelijke groet, namens
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Margreet van Wijk-Sluyterman

Lees ook het verslag van deze excursie...

Contact SGKJ: hetoudekinderboek@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 21 april 2015. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.