Excursie tentoonstelling

De gouden boekjes

Beestenboel!      

 

start

Geachte donateurs,

 

Op woensdag 9 februari zijn de donateurs van de Stichting Geschiedenis Kinder-en Jeugdliteratuur van harte welkom op het prachtige Kasteel Groeneveld te Baarn.

Kasteel Groeneveld is een “buitenplaats voor stad en land” en valt onder het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In een verleden waren er al eens meer kleurrijke exposities te zien die het kinderboek als onderwerp hadden.

 

De Gouden Boekjes Beestenboel!

 

is een tentoonstelling van Kasteel Groeneveld in samenwerking met uitgeverij Rubinstein. De tentoonstelling valt binnen het jaarthema voor 2011: de relatie tussen dier & mens.

 

Locatie:           Kasteel Groeneveld

Groeneveld 2     

3744 ML  Baarn

tel. 035-5420446

www.kasteelgroeneveld.nl

 

Het programma is als volgt:

14.30 -  15.00 uur       -    ontvangst

15.00 -  15.30 uur        -    inleiding door mw. Ingeborg Snelleman, samensteller van de expositie.

15.30  - 17.00 uur       -    bezoek aan tentoonstelling

 

De entreekosten bedragen  4,00 euro voor volwassenen, 3,00 euro voor 65+ en MJKhouders hebben gratis toegang. Koffie en thee is voor eigen rekening. Verder zijn voor u aan deze excursie geen kosten verbonden.

Een ieder die aan deze excursie wil deelnemen, wordt verzocht zich vóór 31 januari a.s. per e-mail op te geven bij Anneke van den Bergh, Bibliotheek Haarlem en omstreken, Postbus 204, 2000 AE Haarlem, email: berghac@haarlem.nl.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Anneke van den Bergh

 

Contact: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2011 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 06 februari 2015. Overname, kcopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms.