Archiefpagina SGKJ

Welkom op de archiefpagina van de SGKJ. Een digitaal archief is in de afgelopen jaren niet systematisch bijgehouden  Talrijke pagina's die verouderd of niet meer opportuun waren, zijn verloren gegaan; evenals veel informatie die op tijdelijke homepages heeft gestaan. Wat in oude bestanden nog kon worden teruggevonden is hier verzameld. Deze pagina's zijn vaak niet meer compleet: hyperlinks werken niet meer omdat de onderliggende pagina's verloren gingen en soms zijn ook afbeeldingen verdwenen. Bij een aantal pagina's is de oorspronkelijke lay-out verloren gegaan, waardoor deze een wanordelijke indruk maken. Van sommige activiteiten is geen verslag; daarbij is de uitnodiging tot deelname weergegeven.

Het archief van de SGKJ-Berichten vindt u hier; de SGKJ-Nieuwsberichten hier.

2017 Voorjaarsstudiedag Leesbevorderaars in  Bibliotheek Den Haag - HvA-prijs uitgereikt
2017 Voorjaarsexcursie expositie Blikvangers in kasteel Het Nijenhuis te Heino
2016 Najaarsexcursie Nederlands Muziek Instituut te Den Haag
2016 Najaarsstudiedag Onderzoek naar Historische Kinderboeken
2016 Boekpresentatie Presentatie De Nieuwe Rijschool
2016 Voorjaarsstudiedag Symposium Bijzondere Boekvormen
2016 Voorjaarsexcursie Atria Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
2015 Najaarsstudiedag Het land van Waan en Wijs
2015 Najaarsexcursie Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht
2015 voorjaarsstudiedag StOK in de Bibliotheek Deventer
2015 voorjaarsexcursie De Verbeelders in Museum Meermanno
2014 symposium Kinder-, volks-, cents- en schoolprenten (KVCS)
2014 najaarsexcursie Schooltje van Dik Trom
2014 voorjaarsstudiedag Uitgeverij Kluitman in de KB te Den Haag
2014 maart Jant van der Weg erelid IBBY
2014 voorjaarsexcursie Fantastische natuur in kinderboeken
2013 najaarsstudiedag Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen
2013 najaarsexcursie Streekmuseum Jan Anderson
2013 september info homepage
2013 web-expositie Een kinderboek met een verhaal
2013 voorjaarsstudiedag jubileumviering en expositie in de OBA
2013 voorjaarsexcursie De vrolijke brigade - expo Russische prentenboeken
2012 najaarsexcursie antiquariaat Ramkema
2011 najaarsstudiedag Haarlemse uitgevers en expo De Haan is los!
2011 voorjaarsexcursie De gouden boekjes beestenboel
2011 januari info homepage
2010 najaarsstudiedag Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
2010 voorjaarsexcursie symposium Kinderprent voor 1 cent
2010 symposium Het nieuwe boek voor de jeugd
2009 Hollandmania lezing Saskia de Bodt
2008 najaarsstudiedag Zeeuwse Bibliotheek Middelburg
2007 voorjaarsstudiedag Russische prentenboeken en centsprenten
2006 najaarsstudiedag Uitreiking Hieronymus van Alphenprijs
2006 najaarsexcursie Rie Cramer in Museum Nairac
2006 voorjaar Vastel-avonts Sot en Petrarca
2006 maart agenda Van Veenkring
2005 Waare Rijkdom Pinksterkermis 5e uitgave in de serie
2005 Sinterklaas  Schenkmans Sint Nicolaas G.T. Bom, ca. 1850
2005 najaarsstudiedag onderzoek jonge wetenschappers te Amersfoort
2005 Driekoningen Het driekoningenfeest en de koningsbriefjes
2004 winter 't Is winter! De prent van Braun & Schneider
 2003 Driekoningen Wie zou niet gaarne een koning wezen?

 

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op . Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.