Een kinderboek met een verhaal

 

De inzenders en hun boek 

overzicht

inzenders

boektitels

schrijvers

illustratoren

 

tekst-titel

inzender  (= link)

nr.

boektitel

 

 

 

 

Dubbele “Dubbele Lotje”

Lot van den Akker – Windig

1

Dubbele Lotje / Erich Kästner ; [vertaling uit het Duits door Annie Winkler-Vonk; illustraties Walter Trier]. - 3e dr. - Amsterdam : L.J. Veen, [1955].-

Eindelijk … het boekje

Geert & Betsy Bekkering

2

In de speelkamer / versjes van Anna Sutorius ; teekeningen van B.Midderigh -Bokhorst. - 16de-20de duizendtal. - Den Haag : Erven Martin G.Cohen, [ca. 1915].

De geur van papier

Abdelkader Benali

3

Mensen, mensen / Peter Spier ; vert. [uit het Engels] door L.M. Niskos. - Rotterdam : Lemniscaat, 1981.

Een oud vrouwtje en een varken

Afke Bergstra

4

Der wie ris in ald wyfke, in âld teltsje foar de Fryske bern opskreaun troch Nynkefan Hichtum; yllustraasjes: T. Bottema. – Ljouwert : R. van der Velde, 1908.

Een zelfgemaakte Flipposcoop

Arie Bijl

5

Filmpjes Flipje van Tiel. – Tiel : De Betuwe, vanaf 1935

 

Gevonden in een vuilnisemmer

Theo Lucien Blomsma

6

 

7

Tim en Tom / door Chr. van Abkoude ; met 50 platen van Louis Raemaekers. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1910].

Tim en Tom / door Chr. van Abkoude ; geïll. door Pol Dom. - 8e dr. – Alkmaar : Kluitman, [ca. 1925].

Typisch een man!

 

Saskia de Bodt

8

De geschiedenis van gulzigen Tobias / David Bueno de Mesquita. - Amsterdam:  Vennootschap Letteren en Kunst, 1919.

Mijn ketting

Suus Boef-van der Meulen

9

De kleinkinderen van Mevrouw Beukema / door Nannie van Wehl ; geïllustreerd door en bandteekening van C.J. Rovers. - Dordrecht : C. Morks Czn., [1910].

Slaat ze een dokter aan de haak?

Ellen Boonstra-de Jong

10

Groentjes in 't blauw / door Len Verschoor. - Amsterdam : H.J.W. Becht, [1946].

Allemaal fout

Frits Booy

11

De geschiedenis van Pig Pag Pengeltje : en andere versjes / door P. van Renssen ; platen van Rie Cramer. - 2e dr. - 's-Gravenhage ; Batavia : G.B. van Goor, [1950].

 Mietje met het mes

Frits Booy

12

Stoute kinderen voor zoete kinderen / geteekend en berijmd door J. Norweb. - Rotterdam : H. Nijgh, [ca. 1860].

Een kleine ondernemer met een flipposcoop  

Frits Booy

13

Flipposcoop  / Eelco ten Harmsen van der Beek. – Tiel : De Betuwe, 1936 (blauw),

 herdruk 1948 (rood)  

Een beslissend boek

Aernout Borms

14

Dodencel 2455 / Caryl Chessman. -  Utrecht : Bruna, 1954. (Zwarte Beertjes 270) 

Gele meisjes

 

Aernout Borms

15

Pim Pandoer, de schrik van de Imbosch / Carel Beke. - Den Bosch : Malmberg,

 1953.

Hoe zou het afgelopen

zijn?

 

Henk Bouman

16

De woudlooper : schetsen en tafereelen uit de wouden en prairiën van Amerika /

door Gabriël Ferry ; met een woord vooraf van J.J.A. Goeverneur ; met 8 platen naar

 teekeningen van J. Scheidel Jr. - 9e, geh. herz. dr. – Rotterdam : D. Bolle, [1926].

Zo is het, dit ben ik, of de

troost van droevige

verhalen

Francien Braaksma

17

Driesje Dribbel bij de reuzen / verteld en geteekend door Alfred Listal. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1917].

Een vrolijk weekblad en

een goed kinderblad

Francien Braaksma

18

 

19

Walt Disney's Donald Duck : een vrolijk weekblad. - No. 1 (oct. 1952) - .... - Amsterdam : Margriet, 1952-....

Kris kras : het kinderblad / uitg. door de "Stichting Kinderbelangen". - Jrg. 1, no. 1 (2 apr. 1954) - jrg. 12, no. 24 (18 mrt. 1966). - Amsterdam : Stichting Kinderbelangen, 1954-1966.

Leven stenen?

Francien Braaksma

20

Handje-plak / Bodenheim. - 8e dr. - Leiden : A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschij, [ca. 1952].

Zoet, griezelig en met

goud

Francien Braaksma

21

De kleine koning : een sprookje / bij twaalf platen van Hanns Pellar ; verteld door Fritz von Ostini ; vertaling van Top Naeff. - [Herdr.]. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1922].

In dit verhaal gebeurt

 eigenlijk niks

Francien Braaksma

22

Kom binnen in het huis van El Pintor waar je mag: klimmen, springen, zwemmen, snoepen, schilderen, schaatsen, knoeien, koken, glijden, vliegen, vissen, varen / El Pintor. - Amsterdam : Variété, [1943].

Zo zoet...

en met perspectief

Francien Braaksma

23

De koningin van Elvenland / M.Ch. Siedentopf ; vrij naverteld [uit het Duits] door Alfred Listal ; [platen van A. v. Volborth]. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1913]. 

Een raar verhaal

Francien Braaksma

24

De pruik van Cassander / tekst van Pauline Seraphin (1846) ; bewerkt door Eliza Hess-Binger ; illustraties van Nelly Bodenheim. - Gouda : G.B. van Goor Zonen, [1925].

Een hart onder de riem

Jitske Brouwers

25

 

26

Roeland Westwout : roman over jonge menschen / Diet Kramer ; [omslag: Piet Worm]. - 3e dr. - Amsterdam : Holland, [1940].

Roeland Westwout / Diet Kramer. - 11e, herz. dr. - Haarlem : Holland, [1973].

Naweeën van de oorlog

Jitske Brouwers

27

Zes. - Amsterdam : U.M. Holland, [1949]. Omslagtitel: 6 + 1 werd 7. 

 

 

28

De grote verandering / Diet Kramer ; [omslagontwerp van Nelly Aardbodem]. - Amsterdam : Holland, [1957].

Beheerst reisgenot

Piet Buijnsters

29

Uit en thuis / W.F. Oostveen. - Haarlem : I. de Haan, [ca. 1880].

Groeien als mens

Jet Bussemaker

30

De brief voor de koning : een avonturenverhaal / Tonke Dragt ; [ill. van de schrijfster] - Den Haag : Leopold, 1962.

Mijn favoriete jeugdboek

Job Cohen

31

 

32

De A.F.C.-ers / door J.B. Schuil ; geïllustreerd door O. Geerling. - Amsterdam : H.J.W. Becht, [1915].

De A.F.C.-ers / door J.B. Schuil ; geïllustreerd door Rein van Looy. - 6e dr. - Amsterdam : H.J.W. Becht, [195-?].

En ik hield helemaal

niet van spaghetti...

Toin Duijx

33

 

 

34

Spaghetti van Menetti / het verhaal is geschreven door Kees Leibbrandt en getekend door Carl Hollander. - Amsterdam : De Arbeiderspers, 1964.

Spaghetti van Menetti / geschreven door Kees Leibbrandt ; met tekeningen van Carl Hollander. - Amsterdam : Kosmos, cop. 1977.

Een boekje voor een

prikkie 

Henk Duizer

35

In het rijk van koning leeuw / [prenten van Joop Geesink ; met versjes van H. de

Wolf]. - Schiedam : "De Boekerij", [ca. 1943].

Ode aan een m      oeder

Trude Gielen

36

De drie gaven van Sint Pieter / Constant de Kinder ; illustraties van Edmond van Offel. Antwerpen, L. Opdebeek 1946.

Piet de Smeerpoets

Theo Gielen

37

Een aardig prentenboek met leerzame vertellingen, naar het beroemde Hoogduitsche kinderwerk 'Der Struwwelpeter' voor Nederlandsche jongens en meisjes bewerkt / door W.P. Razoux. - [Heruitgave]. - Schiedam : H.A.M. Roelants, [186-?].

Yes!

Theo Gielen

38

De nieuwe rijschool : een beweegbaar prenteboek met rijmen / van A. van der Hoop Jr'szoon. - Schiedam : H.A.M. Roelants, [1856].

Hoe mooi is dat mooie kinderboek?

 

Thea Gordijn

39

Rossy, dat krantenkind / A. Rutgers van der Loeff-Basenau ; ill. van Rein van Looy. - 3e dr. - Amsterdam : Ploegsma, 1957.

Vloeken in de trein

Kees Hagen

40

De wijde wereld / Anne de Vries ; tekeningen van Tjeerd Bottema. - 8e dr. - 's-Gravenhage, Batavia : Van Goor Zonen's uitgeversmaatschappij, 1953. - (Jaap en Gerdientje : leesboek voor de christelijke school ; dl. 6)

Sietse en Hielke 

Jacco Hooikammer

41

Op reis met de Kameleon / door H. de Roos ; geïll. door Gerard van Straaten. - 6e dr.- Alkmaar : Kluitman, [1978].

Het boekje van tante Ton

Bram van IJperen

42

 

43

Het eerste gebed van Jessica / met eene inleiding van L. de Geer ; uit het

Engelsch. - 3e dr. - Groningen : G. J. Reits, 1869.

Jessica's eerste gebed / Hesba Stretton ; opnieuw bew. [uit het Engels] door W.P. Balkenende ; met tek. van Isings. - 28e dr. - Nijkerk : Callenbach, [1989].

Mijn favoriet

 

Emilie Jacobi 

44

't Juttersjong : een verhaal van de zee / door Anthony van Kampen ; tekeningen van Lambert Simon. - Den Helder : C. de Boer Jr., [1944].

Een enge man 

Hendrien Kars

45

Amelioranna als koopvrouwtje / naverteld door N. van Hichtum ; teekeningen van Susan B. Pearse. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1928].

Een dubbele verrassing

Hendrien Kars

46

Bobo : geschiedenis van een aap / door Mevrouw B.E. van Osselen-van Delden en Marie Hildebrandt. - [Herdr.]. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1921].

Vogelperspectief 

Hendrien Kars

47

 

48

De 3 paardjes / Piet Worm ; met ill. van de schrijver. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1954].

De vogelvis / [tekst van] Bertus Aafjes en [ill. door] Piet Worm. - Utrecht : De Fontein, [1948].

Een hervonden schat 

Hendrien Kars

49

Het boek van luilekkerland / door Chr. van Abkoude ; illustraties van Reinhold Hansche. - 's-Gravenhage : De Groot & Dijkhoffz, [1912]. 

Bruid van een trollenkoning                  

Hendrien Kars

50

Het nachtkindje / Otto Nebelthau ; met 8 gekleurde platen en 19 zwarte tekeningen van Else Wenz-Viëtor ; vertaling van Th. Vrijdag. - Eindhoven : "De Pelgrim", 1943.

Een blijde schok

Hendrien Kars

51

Lea venture di Pinocchio; storia di un burattino / C.Collodi ; Illustrata da Luigi E.M. Augusta Cavalieri. Firenze, Adriano Salani, [1934].

Te griezelig

 

Hendrien Kars

52

Sprookjes / Hans Chr. Andersen ; opnieuw verteld door Jan van der Moer ; platen van Edmund Dulac. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, 1914.

Een zeldzame aanwinst

Kees Keijzer

53

Nijgh's beweegbaar prentenboek. - 2e verb. dr. - Rotterdam : H. Nijgh, [ca. 1865].

Veiligheid

 

Bunny Kelk

54

 

55

 

56

's Winters op Beukenwoud / door Mevrouw van Osselen-van Delden. - 2e dr. - Amsterdam : Allert de Lange, [1908].

De familie Dolijn / door Mevr. van Osselen-van Delden n ; [illustraties van Wythoff]. - 2e dr. - Amsterdam : Allert de Lange, [1911]. 

De Moore's / door Mevrouw van Osselen-van Delden ; met plaatjes en versieringen [van A. Wijthoff]. - Amsterdam : Allert de Lange, [1907].

Wreedheid in kleur

 

Jeannette Kok

57

Bijbel voor de jeugd / Alphons Timmermans ; gel̈l. door Piet Broos ; met een voorw. van Jos Keulers. - Helmond  Helmond, 1946-1949. - 2 dl. : ill. ; 27 cm. [I.].  Het Oude Testament. [II.]. Het Nieuwe Testament.

Een pindamannetje

Jeannette Kok

58

Langs drie wegen : een serie leesboekjes voor Katholieke Scholen, no. VI, 4e leerjaar. Blije jeugd:  ’t Vrolijk kwartet. -  De Spaarnestad, 1934.  2e dr. met gemoderniseerde illustraties ca. 1949.

Vriendschap en vrijheid

 

Jeannette Kok

59

Albert Kuyle vertelt over Mannetje Windwijs / [illustraties van Arie

Teeuwisse ; muziek: Tjalling Esther]. De Lanteern, 1953.     

Duizenden pennenstreken

Ernest van der Kwast

60

Borre en de nachtzwarte kat / Jenny Wagner ; geïll. door Ron Brooks ;

[vert. uit het Engels door L.M. Niskos]. - Rotterdam : Lemniscaat, 1977.

Een dikke bakker, een zure

vrouw en een onbeholpen

 knecht

Henk vd Lee

61

In de Soete Suikerbol /  W.G. van de Hulst. - [Amsterdam] : De Standaard, [1947]. – Deel 1.

Achterop bij Niels

Mieke Lietaer

62

Niels Holgersson's wonderbare reis / Selma Lagerlöf ; geïllustreerd door Anton Pieck ; [uit het Zweeds vertaald door Margaretha Meyboom]. - 7e dr. - Amsterdam : H.J.W. Becht, [1958].

In slechts vier kamers

Jaap ter Linden  

63

Kom binnen in het huis van El Pintor waar je mag: klimmen, springen, zwemmen, snoepen, schilderen, schaatsen, knoeien, koken, glijden, vliegen, vissen, varen / El Pintor. - Amsterdam : Variété, [1943].

‘Voor je eigen bestwil’

Joke Linders

64

 

65

Ottelientje / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen ; omslag van Lies Veenhoven. - 2e dr. - Alkmaar : Kluitman, [1953].

Ottelientje op "Den Hove" / door Freddy Hagers ; geïll. [en omslag] door  Nans van Leeuwen. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1946].

Een naamgenoot als begin van een verzameling

Joke van der Meer

66

Joke wordt mensch : meisjesroman uit Indië / door Ems I.H. van Soest ;

geïllustreerd door B. Midderigh-Bokhorst. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1936].

Eind goed, al goed? Joke van der Meer 66a

Kool en rozen / door C.M. van Hille-Gaerthé. - 6e dr. - Rotterdam : Nijgh & Van Ditmar, 1938.

Een geboycot boek

Leon Monné

67

 

68

Zonder familie / Hector Malot ; vertaling door Horsa. – Rotterdam : J. Bergé, 1880.

Alleen op de wereld / Hector Malot ; [vert. uit het Frans] door Gerard Keller. -

's-Gravenhage : Stemberg, 1880.

Grote dikke boeken

Nelleke Noordervliet

69

Sprookjes en vertellingen : volledige uitgave / H.C. Andersen ; naar het Deens door W. van Eeden ; geïll. door  Rie Cramer. - 8e dr. - Utrecht : De Haan, 1952.

Een evacuatie met boeken

Eef Nulden

70

Bob van Duyn in de "Far-West" / door Bert Voeten ; geill. door Gerrit de Morée. - [Helmond : Helmond], [1940].

Jetses  tekent Indië

 

Karin Ottenhoff

71

In en om de desa : leesboekje over mensen, dieren en planten voor de Indische scholen / door H. Schroo ; met illustraties van C. Jetses en M.A. Koekkoek. - 4e dr. - Groningen, Batavia : J.B. Wolters, 1948.

Achter slot en grendel

 

 

 

Charlotte Poot

72

 

 

 

 

73

De holenkinderen in het stenen huis / A.Th. Sonnleitner ; met tekeningen van

Fritz Jaeger en A.Th. Sonnleitner ; Nederlandse bewerking van Casper de Jong. - 3e dr. - 's-Gravenhage ; Batavia : G.B. van Goor's uitgeversmaatschappij, [1951].

De Holenkinderen in het geheime dal / A.Th. Sonnleitner ; met tek. van Fritz

Jaeger en L. Hudribusch ; omslagtek. Tjeerd Bottema ; Nederlandse bew. [uit hetDuits] van Casper de Jong ]. - 4e dr. - 's-Gravenhage [etc.] : Van Goor, [1952].

De klank van thans

Bea Ros

74

Hallo! Hallo! Thans hoort u Prop!... / Herbert Alexander ; geïllustreerd door

R. Mummendey. 2e dr. -  ’s Hertogenbosch, Malmberg, 1947

Kind in een achterbuurt

Netty van Rotterdam

75

"Annetje Hakkel" / door Marcella van der Es. - Rotterdam : Kaiser Biskwie-, Koek en Beschuit-Fabrieken, [ca. 1930]. 

Piel, piel, piel

Louis Saalmink

76

Alle eendjes zwemmen over 't water! / door D. Tipstra ; met tekeningen van

Simon Pronk. - 2e dr. - Groningen : Jacob Dijkstra, [194-?].

De kracht van de

 verbeelding

Jeroen Salman

77

Momo en de tijdspaarders / Michael Ende ; [vertaald uit het Duits door Robert Jan van Asch ; omslag en illustraties van de schrijver]. - Rotterdam : Lemniscaat, 1975.

Gevaar deert hem niet

Ewoud Sanders

78

 

 

79

Dick Bos-serie : [eerste serie] / door Maz. - 's-Gravenhage : Ten Hagen, [1941-1948]. - 26 dl. : ill. ; 12 cm. Maz-beeldbibliotheek. - Op de omslag: Detective beeldverhaal. - De eerste 15 delen verschenen als: Maz-serie.

 Dick Bos-serie : [vierde serie] / [Maz]. - Hilversum : Nooitgedacht, 1960-.... - 36 dl. ; 13 cm Naam uitgever ook: Nooitgedagt.

Droom en werkelijkheid

 

Bas Savenije

80

Alice’s Adventures in Wonderland / Lewis Carroll ; illustrated by Maggie Taylor. – Palo Alto, USA : Modernbook Editions, 2008.

Dierbare herinnering

Richard van Schoonderwoerd

81

Robbedoes. - Jrg. 1 (1938) - Jrg. 67 (2005). - Marcinelle : Dupuis, 1938-2005.

Afleiding van een sombere werkelijkheid

Marjan Schuddeboom

82

 

 

83

Fulco de minstreel : een historisch verhaal uit de tijd van Graaf Jan I / door

C.Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Rie Reinderhoff. - 8e dr. - Amsterdam :

Van Holkema & Warendorf, [1951].

Pasja en het geheim van Belversven / door Henk Helder ; band en illustraties

van Marten Toonder. - 3e dr. - Amsterdam : Uitgeverij Jacob van Campen,

ca. 1947.

Het boekje dat wél gespaard bleef

M. Sieders-Eggink

84

Truus gaat naar huis / door M. Veren ; [tek. van G.D. Hoogendoorn]. – Nijkerk : Callenbach, [1940].

Kolifienk

Christine Sinnighe -

Damsté

85

 

 

86

 

 

87

Wij uit Bolderburen / Astrid Lindgren ; vert. uit het Zweeds door Sydia Clark ; met zwarte illustraties van Ilon Wikland. - Amsterdam : C.P.J.van der Peet ; [S.l.] : [s.n.], [1957].

Meer over Bolderburen / Astrid Lindgren ; vert. [uit het Zweeds]

 door Sydia Clark ; met zwarte illustraties van Ilon Wikland. - Amsterdam :

C.P.J. Van der Peet, [1957].

Voor het laatst: Bolderburen / Astrid Lindgren ; [vert. uit het Zweeds door

Sydia Clark ; met zwarte ill. van Ilon Wikland]. - Amsterdam : C.P.J. van der Peet, [1957].

Ik zie en ik zag…

Miep Slager-Mantel

88

Ik zie / [te-ke-nin-gen en plaat-jes van] Marietje Witteveen. - [Rotterdam :

Luctor], [ca. 1942]. 

Een mummie en een marathon

Miep Slager-Mantel

89

De levende mummie, of Een sportkampioen van vóór 2000 jaar : een jongensboek / door Jan Feith ; geïllustreerd door Willy Sluyter. - 3e dr. - Amsterdam : Scheltens & Giltay, [1929].

“Het is niet goed met hem gegaan”

Marijke Slagter

90

Dit is de spin Sebastiaan / Annie M.G. Schmidt ; ills. Wim Bijmoer. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1951. 

In het zondagse pak naar The Ramblers

Rein Talens

91

Het radio-spook / door Jac. Berghuis Jr. ; geïllustreerd [en omslag] door J. Lutz. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1928].

Andere tijden

Rein Talens

92

De windhappers / door Jan Mens ; geïllustreerd door Uschi. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1941].

“Monus hadden ze niet

 meer”

Dirk J. Tang

93

 

94

Strijd om Astropol / Pieter Nierop en Koert de Haan ; geïllustreerd door G. van Straaten. - Alkmaar : Kluitman, [1955].

Monus, de man van de maan / door A.D. Hildebrand ; bandtekening en illustraties van Rein van Looy. - Amsteram : H. Meulenhoff, [1952].

Een Zeer Grote Tovenaar

Nel Teeuwen-Opheij

95

Welwel, de zeer grote tovenaar & zes andere doldwaze verhalen over

ridders, tovenaars, matrozen, krentenbollen, cowboys, indianen & over een

planeet / W. Hofman ; [tekeningen van de schrijver]. - Den Haag : W. van Hoeve, 1969.

Tsjechoslowakije en Syrië 

Nel Teeuwen-Opheij

96

Morgen is de toekomst / An Rutgers van der Loeff. - Amsterdam : Ploegsma, 1980.

In slechts vier kamers

Jaap ter Linden 

97

Kom binnen in het huis van El Pintor waar je mag: klimmen, springen, zwemmen, snoepen, schilderen, schaatsen, knoeien, koken, glijden, vliegen, vissen, varen / El Pintor. - Amsterdam : Variété, [1943].

Voor honden verboden

Jo Thijssen

98

De avonturen van Flip en Flap / [verteld door Han Hoekstra ; tek. van Joop

Geesink]. - Joure ; Utrecht : Douwe Egberts, [1950-1952]. - 4 dln. 

Bloedbroeders

Ger Tielen

99

Winnetou, het opperhoofd der Apachen / door Karl May ; [vert. uit het Duits].- 9e dr., [3e editie]. - Amsterdam : Becht, [1951].

Waar een eenvoudig

 jongensboek toe kan

leiden…

Toon Timmermans

100

Robinson Crusoë / Daniel Defoe ; opnieuw bewerkt voor de jeugd naar

S. Gruys-Kruseman ; met 50 tekeningen van Hugo Kriens. - 3e dr. - Rijswijk : V.A. Kramers, [1955].

Stoere Dikkertje

 

Janneke van der Veer

101

Dikkertje Dap : en een heleboel andere versjes / Annie M.G. Schmidt ; geïllustreerd door Wim Bijmoer. - Amsterdam : Arbeiderspers, 1961.

Anders dan andere meisjes

 

Janneke van der Veer

102

Rossy, dat krantenkind / A. Rutgers van der Loeff-Basenau ; illustraties van

Rein van Looy. - Amsterdam : Ploegsma, 1952

Een folder met een staartje

Janneke van der Veer

103

 

104

 

105

Ankie's tweelingzusje / door Mimi van den Heuvel ; [illustraties en omslag:

Rein van Looy]. - Antwerpen ; Haarlem : "De Sleutel", [1947].

Lachebekje / Mimi van den Heuvel ; [ill. Rein van Looy]. - Haarlem [etc.] :

Uitgeverij J.H. Gottmer, 1959.

De familie 'Treurniet' : boek voor jonge meisjes / Mimi van den Heuvel ;

tek. door Rein van Looy. - Haarlem [etc.] : 'De Sleutel', cop. 1950.

De alleroudste Roggeveen

Alfred Veerman 

106

De Gelaarsde Kat : tooneelstuk voor kinderen in 4 bedrijven / Leonard

Roggeveen. – ’s Gravenhage : Uitgeverye Vant Ryckste, 1924. 

Een opstel en een prijs

Ans Veltman 

107

School-idyllen / door Top Naeff ; geïillustreerd. - 16e dr. - Amsterdam : H.J.W. Becht, ca. 1943.

Eindeloos gelezen en

bekeken

Hans van Velzen

108

Sprookjes van Moeder de Gans / door Charles Perrault ; verlucht met veertig prenten van Gustave Doré ; ingel. door Godfried Bomans ; [vert. uit het Frans en] met een naw. over deill. door H.L. Prenen. - Den Haag : Kruseman, 1965.

Waarom was Afke’s Tiental

zo mooi?

 

Dolf Verroen

109

 

 

110

Afke's tiental : een schets uit het Friesche arbeidersleven / door N. van Hichtum ; geill. met 14 plaatjes naar oorspr. teek. van C. Jetses. - Groningen : Wolters, 1903.

Afke's Tiental / door N. van Hichtum ; geïllustreerd met 13 plaatjes door C. Jetses. - 3e dr. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1913].

Lievelingsboek ondanks (of

dankzij?) Katla

Karin Vingerhoets

111

De gebroeders Leeuwenhart / Astrid Lindgren ; [vert. uit het Zweeds door Rita Törnqvist-Verschuur ; omslag en illustraties van Ilon Wikland]. - Amsterdam : Ploegsma,.1974.

Een boek voor een oude sok

Jacques Vos

112

De club der trekvogels / door F. Koster ; met talrijke illustraties naar foto's en teekeningen van Mia van Oostveen. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1930].

Een boek over échte

kinderen en volwassenen

Jacques Vriens

113

De kinderkaravaan / A. Rutgers van der Loeff-Basenau ; geïll. door Rein van Looy. - 2e dr. - Amsterdam : Ploegsma, 1952.

Dat wist zelfs de meester niet…

Sikke van der Weg

114

 

115

De Zwitserse Robinson / bewerkt door Hein Kray ; naar de originele Zwitserse uitgave van Johann David Wijsz. - Kampen : J.H. Kok, [1947]. 

De Friesche Robinson Crusoë, of De lotgevallen van Thomas Havinga en den neger Zabi : 5e druk. - Sneek : F. Holtkamp en zonen, [1855]. 

Is ze dat echt…?

Jant van der Weg

116

Goud Elsje / M. de Lange-Praamsma ; met tekeningen van Rie Reinderhoff. - 2e dr. - Nijkerk : G.F. Callenbach, 1947.

Roomse blijheid

Lodewijk Winkeler

117

Bertus Aafjes en Piet Worm, Bid kindje bid, Utrecht: De Fontein, 1944.

Dit was niet de eerste keer dat ik een baby in de wieg had liggen en toch...

Thea van Wordragen

118

Lijsje Lorresnor / J.M. Selleger-Elout ; illustraties en band van Claudine Doorman. - 12e dr. - Wassenaar : Servire, [1955].

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com website: centsprenten@xs4all.nl