Een kinderboek met een verhaal

 

Schrijvers

overzicht

inzenders

boektitels

schrijvers

illustratoren

 

schrijver

 

boekbeschrijving

inzender

Bertus Aafjes

Bertus Aafjes en Piet Worm, Bid kindje bid, Utrecht: De Fontein, 1944.

Lodewijk Winkeler

Bertus Aafjes 

De vogelvis / [tekst van] Bertus Aafjes en [ill. door] Piet Worm. - Utrecht : De Fontein, [1948].

Hendrien Kars

Chr. van Abkoude 

Tim en Tom / door Chr. van Abkoude ; met 50 platen van Louis Raemaekers. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1910].

Theo Lucien Blomsma

Chr. van Abkoude 

Het boek van luilekkerland / door Chr. van Abkoude ; illustraties van Reinhold Hansche. - 's-Gravenhage : De Groot & Dijkhoffz, [1912]. 

Hendrien Kars

Herbert Alexander 

Hallo! Hallo! Thans hoort u Prop!... / Herbert Alexander ; geïllustreerd door R. Mummendey. 2e dr. -  ’s Hertogenbosch, Malmberg, 1947

Bea Ros

Hans Chr. Andersen 

Sprookjes / Hans Chr. Andersen ; opnieuw verteld door Jan van der Moer ; platen van Edmund Dulac. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, 1914.

Hendrien Kars

H.C. Andersen 

Sprookjes en vertellingen : volledige uitgave / H.C. Andersen ; naar het Deens door W. van Eeden ; geïll. door  Rie Cramer. - 8e dr. - Utrecht : De Haan, 1952

Nelleke Noordervliet

Hesba Stretton en

W.P. Balkenende 

Jessica's eerste gebed / Hesba Stretton ; opnieuw bew. [uit het Engels] door W.P. Balkenende ; met tek. van Isings. - 28e dr. - Nijkerk : Callenbach, [1989].

Bram van IJperen

Carel Beke

Pim Pandoer, de schrik van de Imbosch / Carel Beke. - Den Bosch : Malmberg, 1953.

Aernout Borms

Jac. Berghuis Jr. 

Het radio-spook / door Jac. Berghuis Jr. ; geïllustreerd [en omslag] door J. Lutz. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1928].

Rein Talens

Nelly Bodenheim

Handje-plak / Bodenheim. - 8e dr. - Leiden : A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschij, [ca. 1952].

Francien Braaksma

David Bueno de Mesquita

De geschiedenis van gulzigen Tobias / David Bueno de Mesquita. - Amsterdam: Vennootschap Letteren en Kunst, 1919.

Saskia de Bodt

Lewis Carroll 

Alice’s Adventures in Wonderland / Lewis Carroll ; illustrated by Maggie Taylor. – Palo Alto, USA : Modernbook Editions, 2008.

Bas Savenije

Caryl Chessman

Dodencel 2455 / Caryl Chessman. -  Utrecht : Bruna, 1954. (Zwarte Beertjes 270) 

Aernout Borms

C. Collodi 

Lea venture di Pinocchio; storia di un burattino / C.Collodi ; Illustrata da Luigi E.M.Augusta Cavalieri. Firenze, Adriano Salani, [1934].

Hendrien Kars

Daniel Defoe 

Robinson Crusoë / Daniel Defoe ; opnieuw bewerkt voor de jeugd naar S. Gruys-Kruseman ; met 50 tekeningen van Hugo Kriens. - 3e dr. - Rijswijk : V.A. Kramers, [1955].

Toon Timmermans

Walt Disney

Walt Disney's Donald Duck : een vrolijk weekblad. - No. 1 (oct. 1952) - .... - Amsterdam : Margriet, 1952-....

Francien Braaksma

Tonke Dragt 

De brief voor de koning : een avonturenverhaal / Tonke Dragt ; [ill. van de schrijfster]. - Den Haag : Leopold, 1962.

Jet Bussemaker

Michael Ende 

Momo en de tijdspaarders / Michael Ende ; [vertaald uit het Duits door Robert Jan van Asch ; omslag en illustraties van de schrijver]. - Rotterdam : Lemniscaat, 1975.

Jeroen Salman

Marcella van der Es

"Annetje Hakkel" / door Marcella van der Es. - Rotterdam : Kaiser Biskwie-, Koek en Beschuitfabrieken, [ca. 1930]. 

Netty van Rotterdam

Jan Feith 

De levende mummie, of Een sportkampioen van vóór 2000 jaar : een jongensboek / door Jan Feith ; geïllustreerd door Willy Sluyter. - 3e dr. - Amsterdam : Scheltens & Giltay, [1929].

Miep

Gabriël Ferry 

De woudlooper : schetsen en tafereelen uit de wouden en prairiën van Amerika / door Gabriël Ferry ; met een woord vooraf van J.J.A. Goeverneur ; met 8 platen naar teekeningen van J. Scheidel Jr. - 9e, geh. herz. dr. – Rotterdam : D. Bolle, [1926].

Henk Bouman

L. de Geer 

Het eerste gebed van Jessica / met eene inleiding van L. de Geer ; uit het Engelsch. - 3e dr. - Groningen : G. J. Reits, 1869.

Bram van IJperen

Pieter Nierop en

Koert de Haan 

Strijd om Astropol / Pieter Nierop en Koert de Haan ; geïllustreerd door G. van Straaten. - Alkmaar : Kluitman, [1955].

Dirk Tang

Freddy Hagers 

Ottelientje / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen ; omslag van Lies Veenhoven. - 2e dr. - Alkmaar : Kluitman, [1953].

Joke Linders

Eelco ten Harmsen van der Beek

Flipposcoop  / Eelco ten Harmsen van der Beek. – Tiel : De Betuwe, 1936 (blauw), herdruk 1948 (rood)  

Frits Booy 

Mimi van den Heuvel 

Ankie's tweelingzusje / door Mimi van den Heuvel ; [illustraties en omslag: Rein van Looy]. - Antwerpen ; Haarlem : "De Sleutel", [1947].

Janneke van der Veer 

Mimi van den Heuvel 

Lachebekje / Mimi van den Heuvel ; [ill. Rein van Looy]. - Haarlem [etc.] : Uitgeverij J.H. Gottmer, 1959.

Janneke van der Veer 

Mimi van den Heuvel 

De familie 'Treurniet' : boek voor jonge meisjes / Mimi van den Heuvel ; tek. door Rein van Looy. - Haarlem [etc.] : 'De Sleutel', cop. 1950.

Janneke van der Veer 

Nynke fan Hichtum

Der wie ris in ald wyfke, in âld teltsje foar de Fryske bern opskreaun troch Nynke fan Hichtum; yllustraasjes: T. Bottema. – Ljouwert : R. van der Velde, 1908.

Afke Bergstra

N. van Hichtum 

Amelioranna als koopvrouwtje / naverteld door N. van Hichtum ; teekeningen van Susan B. Pearse. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1928].

Hendrien Kars

N. van Hichtum 

Afke's tiental : een schets uit het Friesche arbeidersleven / door N. van Hichtum ; geill. met 14 plaatjes naar oorspr. teek. van C. Jetses. - Groningen : Wolters, 1903.

Dolf Verroen

N. van Hichtum 

Afke's Tiental / door N. van Hichtum ; geïllustreerd met 13 plaatjes door C. Jetses. - 3e dr. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1913].

Dolf Verroen

A.D. Hildebrand 

Monus, de man van de maan / door A.D. Hildebrand ; bandtekening en illustraties van Rein van Looy. - Amsteram : H. Meulenhoff, [1952].

Dirk J. Tang

Han Hoekstra 

De avonturen van Flip en Flap / [verteld door Han Hoekstra ; tek. van Joop Geesink]. - Joure ; Utrecht : Douwe Egberts, [1950-1952]. - 4 dln. 

Jo Thijssen

W. Hofman 

Welwel, de zeer grote tovenaar & zes andere doldwaze verhalen over ridders, tovenaars, matrozen, krentenbollen, cowboys, indianen & over een planeet / W. Hofman ; [tekeningen van de schrijver]. - Den Haag : W. van Hoeve, 1969.

Nel Teeuwen

H. Hofmann en

W.P.Razoux

Een aardig prentenboek met leerzame vertellingen, naar het beroemde Hoogduitsche kinderwerk 'Der Struwwelpeter' voor Nederlandsche jongens en meisjes bewerkt / door W.P. Razoux. - [Heruitgave]. - Schiedam : H.A.M. Roelants, [186-?].

Theo Gielen

A. van der Hoop Jr'szoon

De nieuwe rijschool : een beweegbaar prenteboek met rijmen / van A. van der Hoop Jr'szoon. - Schiedam : H.A.M. Roelants, [1856].

Theo Gielen

W.G. van de Hulst

In de Soete Suikerbol /  W.G. van de Hulst. - [Amsterdam] : De Standaard, [1947]. – Deel 1.

Henk vd Lee

Erich Kästner 

Dubbele Lotje / Erich Kästner ; [vertaling uit het Duits door Annie Winkler-Vonk ; illustraties Walter Trier]. - 3e dr. - Amsterdam : L.J. Veen, [1955].-

Lot van den Akker – Windig

C.Joh. Kieviet 

Fulco de minstreel : een historisch verhaal uit de tijd van Graaf Jan I / door C.Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Rie Reinderhoff. - 8e dr. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1951].

Marjan Schuddeboom

Constant de Kinder 

De drie gaven van Sint Pieter / Constant de Kinder ; illustraties van Edmond van Offel.                                                                                                                      Uitgever; L. Opdebeek . Antwerpen. 1946.

Trude Gielen

Stichting Kinderbelangen

Kris kras : het kinderblad / uitg. door de "Stichting Kinderbelangen". - Jrg. 1, no. 1 (2 apr. 1954) - jrg. 12, no. 24 (18 mrt. 1966). - Amsterdam : Stichting Kinderbelangen, 1954-1966.

Francien Braaksma

F. Koster 

De club der trekvogels / door F. Koster ; met talrijke illustraties naar foto's en teekeningen van Mia van Oostveen. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1930].

Jacques Vos

Diet Kramer

Roeland Westwout / Diet Kramer. - 11e, herz. dr. - Haarlem : Holland, [1973].

Jitske Brouwers

Diet Kramer 

Roeland Westwout : roman over jonge menschen / Diet Kramer ; [omslag: Piet Worm]. - 3e dr. - Amsterdam : Holland, [1940].

Jitske Brouwers

Diet Kramer 

De grote verandering / Diet Kramer ; [omslagontwerp van Nelly Aardbodem]. - Amsterdam : Holland, [1957].

Jitske Brouwers

Albert Kuyle 

Albert Kuyle vertelt over Mannetje Windwijs / [illustraties van Arie Teeuwisse ; muziek: Tjalling Esther]. De Lanteern, 1953.     

Jeannette Kok

Selma Lagerlöf 

Niels Holgersson's wonderbare reis / Selma Lagerlöf ; geïllustreerd door Anton Pieck ; [uit het Zweeds vertaald door Margaretha Meyboom]. - 7e dr. - Amsterdam : H.J.W. Becht, [1958].

Mieke Lietaer

M. de Lange-Praamsma 

Goud Elsje / M. de Lange-Praamsma ; met tekeningen van Rie Reinderhoff. - 2e dr. - Nijkerk : G.F. Callenbach, 1947.

Jant van der Weg

Kees Leibbrandt 

Spaghetti van Menetti / het verhaal is geschreven door Kees Leibbrandt en getekend door Carl Hollander. - Amsterdam : De Arbeiderspers, 1964.

Toin Duijx

Kees Leibbrandt 

Spaghetti van Menetti / geschreven door Kees Leibbrandt ; met tekeningen van Carl Hollander. - Amsterdam : Kosmos, cop. 1977.

Toin Duijx

Astrid Lindgren 

Wij uit Bolderburen / Astrid Lindgren ; vert. uit het Zweeds door Sydia Clark ; met zwarte illustraties van Ilon Wikland. - Amsterdam : C.P.J.van der Peet ; [S.l.] : [s.n.], [1957].

Christine Sinnighe Damsté

Astrid Lindgren 

Meer over Bolderburen / Astrid Lindgren ; vert. [uit het Zweeds] door Sydia Clark ; met zwarte illustraties van Ilon Wikland. - Amsterdam : C.P.J. Van der Peet, [1957].

Christine Sinnighe Damsté

Astrid Lindgren 

Voor het laatst: Bolderburen / Astrid Lindgren ; [vert. uit het Zweeds door Sydia Clark ; met zwarte ill. van Ilon Wikland]. - Amsterdam : C.P.J. van der Peet, [1957].

Christine Sinnighe Damsté

Astrid Lindgren 

De gebroeders Leeuwenhart / Astrid Lindgren ; [vert. uit het Zweeds door Rita Törnqvist-Verschuur ; omslag en illustraties van Ilon Wikland]. - Amsterdam : Ploegsma,.1974.

Karin Vingerhoets

Alfred Listal

Driesje Dribbel bij de reuzen / verteld en geteekend door Alfred Listal. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1917].

Francien Braaksma

Hector Malot 

Zonder familie / Hector Malot ; vertaling door Horsa. – Rotterdam : J. Bergé, 1880.

Leon Monné

Hector Malot 

Alleen op de wereld / Hector Malot ; [vert. uit het Frans] door Gerard Keller. - 's-Gravenhage : Stemberg, 1880.

Leon Monné

Karl May 

Winnetou, het opperhoofd der Apachen / door Karl May ; [vert. uit het Duits].- 9e dr., [3e editie]. - Amsterdam : Becht, [1951].

Ger Tielen

Jan Mens 

De windhappers / door Jan Mens ; geïllustreerd door Uschi. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1941].

Rein Talens

Top Naeff 

School-idyllen / door Top Naeff ; geïillustreerd. - 16e dr. - Amsterdam : H.J.W. Becht, ca. 1943.

Ans Veltman 

Otto Nebelthau 

Het nachtkindje / Otto Nebelthau ; met 8 gekleurde platen en 19 zwarte tekeningen van Else Wenz-Viëtor ; vertaling van Th. Vrijdag. - Eindhoven : "De Pelgrim", 1943.

Hendrien Kars

J. Norweb

Stoute kinderen voor zoete kinderen / geteekend en berijmd door J. Norweb. - Rotterdam : H. Nijgh, [ca. 1860].

Frits Booy

W.F. Oostveen

Uit en thuis / W.F. Oostveen. - Haarlem : I. de Haan, [ca. 1880].

Piet Buijnsters

B.E. van Osselen-van Delden

's Winters op Beukenwoud / door Mevrouw van Osselen-van Delden. - 2e dr. - Amsterdam : Allert de Lange, [1908].

Bunny Kelk

B.E. van Osselen-van Delden

De familie Dolijn / door Mevr. van Osselen-van Delden n ; [illustraties van Wythoff]. - 2e dr. - Amsterdam : Allert de Lange, [1911]. 

Bunny Kelk

B.E. van Osselen-van Delden

De Moore's / door Mevrouw van Osselen-van Delden ; met plaatjes en versieringen [van A. Wijthoff]. - Amsterdam : Allert de Lange, [1907].

Bunny Kelk

B.E. van Osselen-van Delden en

M. Hildebrandt

Bobo : geschiedenis van een aap / door Mevrouw B.E. van Osselen-van Delden en Marie Hildebrandt. - [Herdr.]. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1921].

Hendrien Kars

Fritz von Ostini 

De kleine koning : een sprookje / bij twaalf platen van Hanns Pellar ; verteld door Fritz von Ostini ; vertaling van Top Naeff. - [Herdr.]. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1922].

Francien Braaksma

Charles Perrault 

Sprookjes van Moeder de Gans / door Charles Perrault ; verlucht met veertig prenten van Gustave Doré ; ingel. door Godfried Bomans ; [vert. uit het Frans en] met een naw. over de ill. door H.L. Prenen. - Den Haag : Kruseman, 1965.

Hans van Velzen

El Pintor

Kom binnen in het huis van El Pintor waar je mag: klimmen, springen, zwemmen, snoepen, schilderen, schaatsen, knoeien, koken, glijden, vliegen, vissen, varen / El Pintor. - Amsterdam : Variété, [1943].

Francien Braaksma en

Jaap ter Linden

P. van Renssen 

De geschiedenis van Pig Pag Pengeltje : en andere versjes / door P. van Renssen ; platen van Rie Cramer. - 2e dr. - 's-Gravenhage ; Batavia : G.B. van Goor, [1950].

Frits Booy

Leonard Roggeveen

De Gelaarsde Kat : tooneelstuk voor kinderen in 4 bedrijven / Leonard Roggeveen. – ’s Gravenhage : Uitgeverye Vant Ryckste, 1924. 

Alfred Veerman 

H. de Roos 

Op reis met de Kameleon / door H. de Roos ; geïll. door Gerard van Straaten. - 6e dr. - Alkmaar : Kluitman, [1978].

Jacco Hooikammer

An Rutgers van der Loeff

Morgen is de toekomst / An Rutgers van der Loeff. - Amsterdam : Ploegsma, 1980.

Nel Teeuwen-Opheij

A. Rutgers van der Loeff-Basenau 

Rossy, dat krantenkind / A. Rutgers van der Loeff-Basenau ; ill. van Rein van Looy. - 3e dr. - Amsterdam : Ploegsma, 1957

Thea Gordijn en

Janneke van der Veer

A. Rutgers van der Loeff-Basenau 

De kinderkaravaan / A. Rutgers van der Loeff-Basenau ; geïll. door Rein van Looy. - 2e dr. - Amsterdam : Ploegsma, 1952.

Jacques Vriens

Annie M.G. Schmidt 

Dit is de spin Sebastiaan / Annie M.G. Schmidt ; ills. Wim Bijmoer. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1951. 

Marijke Slagter

Annie M.G. Schmidt 

Dikkertje Dap : en een heleboel andere versjes / Annie M.G. Schmidt ; geïllustreerd door Wim Bijmoer. - Amsterdam : Arbeiderspers, 1961.

Janneke van der Veer

H. Schroo 

In en om de desa : leesboekje over mensen, dieren en planten voor de Indische scholen / door H. Schroo ; met illustraties van C. Jetses en M.A. Koekkoek. - 4e dr. - Groningen, Batavia : J.B. Wolters, 1948.

Karin Ottenhoff

J.B. Schuil 

De A.F.C.-ers / door J.B. Schuil ; geïllustreerd door O. Geerling. - Amsterdam : H.J.W. Becht, [1915].

Job Cohen

J.B. Schuil 

De A.F.C.-ers / door J.B. Schuil ; geïllustreerd door Rein van Looy. - 6e dr. - Amsterdam : H.J.W. Becht, [195-?].

Job Cohen

J.M. Selleger-Elout 

Lijsje Lorresnor / J.M. Selleger-Elout ; illustraties en band van Claudine Doorman. - 12e dr. - Wassenaar : Servire, [1955

Thea van Wordragen

Pauline Seraphin 

De pruik van Cassander / tekst van Pauline Seraphin (1846) ; bewerkt door Eliza Hess-Binger ; illustraties van Nelly Bodenheim. - Gouda : G.B. van Goor Zonen, [1925].

Francien Braaksma

M.Ch. Siedentopf 

De koningin van Elvenland / M.Ch. Siedentopf ; vrij naverteld [uit het Duits] door Alfred Listal ; [platen van A. v. Volborth]. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1913].

Francien Braaksma

Ems I.H. van Soest 

Joke wordt mensch : meisjesroman uit Indië / door Ems I.H. van Soest ; geïllustreerd door B. Midderigh-Bokhorst. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1936].

Joke van der Meer

A.Th. Sonnleitner 

De holenkinderen in het stenen huis / A.Th. Sonnleitner ; met tekeningen van Fritz Jaeger en A.Th. Sonnleitner ; Nederlandse bewerking van Casper de Jong. - 3e dr. - 's-Gravenhage ; Batavia : G.B. van Goor's uitgeversmaatschappij, [1951].

Charlotte Poot

A.Th. Sonnleitner 

De Holenkinderen in het geheime dal / A.Th. Sonnleitner ; met tek. van Fritz Jaeger en L. Hudribusch ; omslagtek. Tjeerd Bottema ; Nederlandse bew. [uit het Duits] van Casper de Jong ]. - 4e dr. - 's-Gravenhage [etc.] : Van Goor, [1952].

C.M. Poot-Brinkman

Peter Spier 

Mensen, mensen / Peter Spier ; vert. [uit het Engels] door L.M. Niskos. - Rotterdam : Lemniscaat, 1981.

Abdelkader Benali

Hesba Stretton /W.P. Balkenende 

Jessica's eerste gebed / Hesba Stretton ; opnieuw bew. [uit het Engels] door W.P. Balkenende ; met tek. van Isings. - 28e dr. - Nijkerk : Callenbach, [1989].

Bram van IJperen

Anna Sutorius 

In de speelkamer / versjes van Anna Sutorius ; teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst. - 16de-20de duizendtal. - Den Haag : Erven Martin G.Cohen, [ca. 1915].

.Geert & Betsy Bekkering

Alphons Timmermans 

Bijbel voor de jeugd / Alphons Timmermans ; gel̈l. door Piet Broos ; met een voorw. van Jos Keulers. - Helmond  Helmond, 1946-1949. - 2 dl. : ill. ; 27 cm. [I.].  Het Oude Testament. [II.]. Het Nieuwe Testament.

Jeannette Kok

D. Tipstra 

Alle eendjes zwemmen over 't water! / door D. Tipstra ; met tekeningen van Simon Pronk. - 2e dr. - Groningen : Jacob Dijkstra, [194-?].

Louis Saalmink

M. Veren 

Truus gaat naar huis / door M. Veren ; [tek. van G.D. Hoogendoorn]. – Nijkerk : Callenbach, [1940].

M. Sieders-Eggink

Len Verschoor

Groentjes in 't blauw / door Len Verschoor. - Amsterdam : H.J.W. Becht, [1946].

Ellen Boonstra-de Jong

Bert Voeten 

Bob van Duyn in de "Far-West" / door Bert Voeten ; geill. door Gerrit de Morée. - [Helmond : Helmond], [1940].

Eef Nulden

Anne de Vries 

De wijde wereld / Anne de Vries ; tekeningen van Tjeerd Bottema. - 8e dr. - 's-Gravenhage, Batavia : Van Goor Zonen's uitgeversmaatschappij, 1953. - (Jaap en Gerdientje : leesboek voor de christelijke school ; dl. 6)

Kees Hagen

Jenny Wagner 

Borre en de nachtzwarte kat / Jenny Wagner ; geïll. door Ron Brooks ; [vert. uit het Engels door L.M. Niskos]. - Rotterdam : Lemniscaat, 1977

Ernest van der Kwast

Nannie van Wehl

De kleinkinderen van Mevrouw Beukema / door Nannie van Wehl ; geïllustreerd door en bandteekening van C.J. Rovers. - Dordrecht : C. Morks Czn., [1910].

Suus Boef-van der Meulen

Johann David Wijsz

De Zwitserse Robinson / bewerkt door Hein Kray ; naar de originele Zwitserse uitgave van Johann David Wijsz. - Kampen : J.H. Kok, [1947]. 

Sikke van der Weg

Marietje Witteveen

Ik zie / [te-ke-nin-gen en plaat-jes van] Marietje Witteveen. - [Rotterdam : Luctor], [ca. 1942]. 

Miep

H. de Wolf/Joop Geesink 

In het rijk van koning leeuw / [prenten van Joop Geesink ; met versjes van H. de Wolf]. - Schiedam : "De Boekerij", [ca. 1943].

Henk Duizer

Piet Worm 

De 3 paardjes / Piet Worm ; met ill. van de schrijver. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1954].

Hendrien Kars

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com website: centsprenten@xs4all.nl