Een kinderboek met een verhaal

 

boekbeschrijving en inzender

overzicht

inzenders

boeken

schrijvers

illustratoren

 

Een aardig prentenboek met leerzame vertellingen, naar het beroemde Hoogduitsche kinderwerk 'Der Struwwelpeter' voor Nederlandsche jongens en meisjes bewerkt / door W.P. Razoux. - [Heruitgave]. - Schiedam : H.A.M. Roelants, [186-?]. Theo Gielen

A.F.C.-ers / door J.B. Schuil ; geïllustreerd door O. Geerling. - Amsterdam : H.J.W. Becht, [1915].

Job Cohen

A.F.C.-ers / door J.B. Schuil ; geïllustreerd door Rein van Looy. - 6e dr. - Amsterdam : H.J.W. Becht, [195-?]

Job Cohen

Afke's Tiental / door N. van Hichtum ; geïllustreerd met 13 plaatjes door C. Jetses. - 3e dr. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1913].

Dolf Verroen

Afke's tiental : een schets uit het Friesche arbeidersleven / door N. van Hichtum ; geill. met 14 plaatjes naar oorspr. teek. van C. Jetses. - Groningen : Wolters, 1903.

Dolf Verroen

Albert Kuyle vertelt over Mannetje Windwijs / [illustraties van Arie Teeuwisse ; muziek: Tjalling Esther]. De Lanteern, 1953.

Jeannette Kok

Alice’s Adventures in Wonderland / Lewis Carroll ; illustrated by Maggie Taylor. – Palo Alto, USA : Modernbook Editions, 2008.

Bas Savenije

Alle eendjes zwemmen over 't water! / door D. Tipstra ; met tekeningen van Simon Pronk. - 2e dr. - Groningen : Jacob Dijkstra, [194-?].

Louis Saalmink

Alleen op de wereld / Hector Malot ; [vert. uit het Frans] door Gerard Keller. - 's-Gravenhage : Stemberg, 1880.

Leon Monné

Amelioranna als koopvrouwtje / naverteld door N. van Hichtum ; teekeningen van Susan B. Pearse. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1928].

Hendrien Kars

Ankie's tweelingzusje / door Mimi van den Heuvel ; [illustraties en omslag: Rein van Looy]. - Antwerpen ; Haarlem : "De Sleutel", [1947].

Janneke van der Veer

Annetje Hakkel" / door Marcella van der Es. - Rotterdam : Kaiser Biskwie-, Koek en Beschuitfabrieken, [ca. 1930].

Netty van Rotterdam

avonturen van Flip en Flap / [verteld door Han Hoekstra ; tek. van Joop Geesink]. - Joure ; Utrecht : Douwe Egberts, [1950-1952]. - 4 dln. 

Jo Thijssen

Bertus Aafjes en Piet Worm, Bid kindje bid, Utrecht: De Fontein, 1944.

Lodewijk Winkeler

Bijbel voor de jeugd / Alphons Timmermans ; gel̈l. door Piet Broos ; met een voorw. van Jos Keulers. - Helmond  Helmond, 1946-1949. - 2 dl. : ill. ; 27 cm. [I.].  Het Oude Testament. [II.]. Het Nieuwe Testament.

Jeannette Kok

Bob van Duyn in de "Far-West" / door Bert Voeten ; geill. door Gerrit de Morée. - [Helmond : Helmond], [1940].

Eef Nulden

Bobo : geschiedenis van een aap / door Mevrouw B.E. van Osselen-van Delden en Marie Hildebrandt. - [Herdr.]. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1921].

Hendrien Kars

Borre en de nachtzwarte kat / Jenny Wagner ; geïll. door Ron Brooks ; [vert. uit het Engels door L.M. Niskos]. - Rotterdam : Lemniscaat, 1977

Ernest van der Kwast

brief voor de koning : een avonturenverhaal / Tonke Dragt ; [ill. van de schrijfster]. - Den Haag : Leopold, 1962.

Jet Bussemaker

club der trekvogels / door F. Koster ; met talrijke illustraties naar foto's en teekeningen van Mia van Oostveen. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1930].

Jacques Vos

Drie paardjes / Piet Worm ; met ill. van de schrijver. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1954].

Hendrien Kars

Holenkinderen in het stenen huis / A.Th. Sonnleitner ; met tekeningen van Fritz Jaeger en A.Th. Sonnleitner ; Nederlandse bewerking van Casper de Jong. - 3e dr. - 's-Gravenhage ; Batavia : G.B. van Goor's uitgeversmaatschappij, [1951].

Charlotte Poot

Derw ie ris in ald wyfke, in âld teltsje foar de Fryske bern opskreaun troch Nynke fan Hichtum; yllustraasjes: T. Bottema. – Ljouwert : R. van der Velde, 1908.

Afke Bergstra

Dikkertje Dap : en een heleboel andere versjes / Annie M.G. Schmidt ; geïllustreerd door Wim Bijmoer. - Amsterdam : Arbeiderspers, 1961.

Janneke van der Veer

Dit is de spin Sebastiaan / Annie M.G. Schmidt ; ills. Wim Bijmoer. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1951. 

Marijke Slagter

Dodencel 2455 / Caryl Chessman. -  Utrecht : Bruna, 1954. (Zwarte Beertjes 270) 

Aernout Borms

De drie gaven van Sint Pieter / Constant de Kinder ; illustraties van Edmond van Offel. 1946.Uitgever; L. Opdebeek . Antwerpen.

Trude Gielen

Driesje Dribbel bij de reuzen / verteld en geteekend door Alfred Listal. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1917].

Francien Braaksma

Dubbele Lotje / Erich Kästner ; [vertaling uit het Duits door Annie Winkler-Vonk ; illustraties Walter Trier]. - 3e dr. - Amsterdam : L.J. Veen, [1955].-

Lot van den Akker –Windig

Eerste gebed van Jessica / met eene inleiding van L. de Geer ; uit het Engelsch. - 3e dr. - Groningen : G. J. Reits, 1869.

Bram van IJperen

De familie Dolijn / door Mevr. van Osselen-van Delden n ; [illustraties van Wythoff]. - 2e dr. - Amsterdam : Allert de Lange, [1911]. 

Bunny Kelk

De familie 'Treurniet' : boek voor jonge meisjes / Mimi van den Heuvel ; tek. door Rein van Looy. - Haarlem [etc.] : 'De Sleutel', cop. 1950.

Janneke van der Veer

Filmpjes Flipje van Tiel. – Tiel : De Betuwe, vanaf 1935

Arie Bijl

Flipposcoop  / Eelco ten Harmsen van der Beek. – Tiel : De Betuwe, 1936 (blauw), herdruk 1948 (rood)  

Frits Booy

Friesche Robinson Crusoë, of De lotgevallen van Thomas Havinga en den neger Zabi : 5e druk. - Sneek : F. Holtkamp en zonen, [1855]. 

Sikke van der Weg

Fulco de minstreel : een historisch verhaal uit de tijd van Graaf Jan I / door C.Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Rie Reinderhoff. - 8e dr. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1951].

Marjan Schuddeboom

De gebroeders Leeuwenhart / Astrid Lindgren ; [vert. uit het Zweeds door Rita Törnqvist-Verschuur ; omslag en illustraties van Ilon Wikland]. - Amsterdam : Ploegsma,.1974.

Karin Vingerhoets

Gelaarsde Kat : tooneelstuk voor kinderen in 4 bedrijven / Leonard Roggeveen. – ’s Gravenhage : Uitgeverye Vant Ryckste, 1924. 

Alfred Veerman 

De geschiedenis van gulzigen Tobias / David Bueno de Mesquita. - Amsterdam: Vennootschap Letteren en Kunst, 1919.

Saskia de Bodt

De geschiedenis van Pig Pag Pengeltje : en andere versjes / door P. van Renssen ; platen van Rie Cramer. - 2e dr. - 's-Gravenhage ; Batavia : G.B. van Goor, [1950].

Frits Booy

Goud Elsje / M. de Lange-Praamsma ; met tekeningen van Rie Reinderhoff. - 2e dr. - Nijkerk : G.F. Callenbach, 1947.

Jant van der Weg

Groentjes in 't blauw / door Len Verschoor. - Amsterdam : H.J.W. Becht, [1946].

Ellen Boonstra-de Jong

De grote verandering / Diet Kramer ; [omslagontwerp van Nelly Aardbodem]. - Amsterdam : Holland, [1957].

Jitske Brouwers

Hallo! Hallo! Thans hoort u Prop!... / Herbert Alexander ; geïllustreerd door R. Mummendey. 2e dr. -  ’s Hertogenbosch, Malmberg, 1947

Bea Ros

Handje-plak / Bodenheim. - 8e dr. - Leiden : A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschij, [ca. 1952].

Francien Braaksma

Het boek van luilekkerland / door Chr. van Abkoude ; illustraties van Reinhold Hansche. - 's-Gravenhage : De Groot & Dijkhoffz, [1912]. 

Hendrien Kars

Holenkinderen in het geheime dal / A.Th. Sonnleitner ; met tek. van Fritz Jaeger en L. Hudribusch ; omslagtek. Tjeerd Bottema ; Nederlandse bew. [uit het Duits] van Casper de Jong ]. - 4e dr. - 's-Gravenhage [etc.] : Van Goor, [1952].

Charlotte Poot

Ik zie / [te-ke-nin-gen en plaat-jes van] Marietje Witteveen. - [Rotterdam : Luctor], [ca. 1942]. 

Miep Slager-Mantel

In de Soete Suikerbol /  W.G. van de Hulst. - [Amsterdam] : De Standaard, [1947]. – Deel 1.

Henk vd Lee

In de speelkamer / versjes van Anna Sutorius ; teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst. - 16de-20de duizendtal. - Den Haag : Erven Martin G.Cohen, [ca. 1915].

.Geert & Betsy

Bekkering

In en om de desa : leesboekje over mensen, dieren en planten voor de Indische scholen / door H. Schroo ; met illustraties van C. Jetses en M.A. Koekkoek. - 4e dr. - Groningen, Batavia : J.B. Wolters, 1948.

Karin Ottenhoff

In het rijk van koning leeuw / [prenten van Joop Geesink ; met versjes van H. de Wolf]. - Schiedam : "De Boekerij", [ca. 1943].

Henk Duizer

Jessica's eerste gebed / Hesba Stretton ; opnieuw bew. [uit het Engels] door W.P. Balkenende ; met tek. van Isings. - 28e dr. - Nijkerk : Callenbach, [1989].

Bram van IJperen

Joke wordt mensch : meisjesroman uit Indië / door Ems I.H. van Soest ; geïllustreerd door B. Midderigh-Bokhorst. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1936].

Joke van der Meer

De kinderkaravaan / A. Rutgers van der Loeff-Basenau ; geïll. door Rein van Looy. - 2e dr. - Amsterdam : Ploegsma, 1952.

Jacques Vriens

De kleine koning : een sprookje / bij twaalf platen van Hanns Pellar ; verteld door Fritz von Ostini ; vertaling van Top Naeff. - [Herdr.]. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1922].

Francien Braaksma

De kleinkinderen van Mevrouw Beukema / door Nannie van Wehl ; geïllustreerd door en bandteekening van C.J. Rovers. - Dordrecht : C. Morks Czn., [1910].

Suus Boef-van der Meulen

Kom binnen in het huis van El Pintor waar je mag: klimmen, springen, zwemmen, snoepen, schilderen, schaatsen, knoeien, koken, glijden, vliegen, vissen, varen / El Pintor. - Amsterdam : Variété, [1943].

Francien Braaksma

Kom binnen in het huis van El Pintor waar je mag: klimmen, springen, zwemmen, snoepen, schilderen, schaatsen, knoeien, koken, glijden, vliegen, vissen, varen / El Pintor. - Amsterdam : Variété, [1943].

Jaap ter Linden 

De koningin van Elvenland / M.Ch. Siedentopf ; vrij naverteld [uit het Duits] door Alfred Listal ; [platen van A. v. Volborth]. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1913].

Francien Braaksma

Kris kras : het kinderblad / uitg. door de "Stichting Kinderbelangen". - Jrg. 1, no. 1 (2 apr. 1954) - jrg. 12, no. 24 (18 mrt. 1966). - Amsterdam : Stichting Kinderbelangen, 1954-1966.

Francien Braaksma

Lachebekje / Mimi van den Heuvel ; [ill. Rein van Looy]. - Haarlem [etc.] : Uitgeverij J.H. Gottmer, 1959.

Janneke van der Veer

Langs drie wegen : een serie leesboekjes voor Katholieke Scholen, no. VI, 4e leerjaar. Blije jeugd:  ’t Vrolijk kwartet. -  De Spaarnestad, 1934.  2e dr. met gemoderniseerde illustraties ca. 1949.

Jeannette Kok

Lea venture di Pinocchio; storia di un burattino / C.Collodi ; Illustrata da Luigi E.M.Augusta Cavalieri. Firenze, Adriano Salani, [1934].

Hendrien Kars

De levende mummie, of Een sportkampioen van vóór 2000 jaar : een jongensboek / door Jan Feith ; geïllustreerd door Willy Sluyter. - 3e dr. - Amsterdam : Scheltens & Giltay, [1929].

Miep Slager-Mantel

Lijsje Lorresnor / J.M. Selleger-Elout ; illustraties en band van Claudine Doorman. - 12e dr. - Wassenaar : Servire, [1955

Thea van Wordragen

Meer over Bolderburen / Astrid Lindgren ; vert. [uit het Zweeds] door Sydia Clark ; met zwarte illustraties van Ilon Wikland. - Amsterdam : C.P.J. Van der Peet, [1957].

Christine Sinnighe -

Damsté

Mensen, mensen / Peter Spier ; vert. [uit het Engels] door L.M. Niskos. - Rotterdam : Lemniscaat, 1981.

Abdelkader Benali

Momo en de tijdspaarders / Michael Ende ; [vertaald uit het Duits door Robert Jan van Asch ; omslag en illustraties van de schrijver]. - Rotterdam : Lemniscaat, 1975.

Jeroen Salman

Monus, de man van de maan / door A.D. Hildebrand ; bandtekening en illustraties van Rein van Looy. - Amsteram : H. Meulenhoff, [1952].

Dirk J. Tang

Moore's / door Mevrouw van Osselen-van Delden ; met plaatjes en versieringen [van A. Wijthoff]. - Amsterdam : Allert de Lange, [1907].

Bunny Kelk

Morgen is de toekomst / An Rutgers van der Loeff. - Amsterdam : Ploegsma, 1980.

Nel Teeuwen-Opheij

Het nachtkindje / Otto Nebelthau ; met 8 gekleurde platen en 19 zwarte tekeningen van Else Wenz-Viëtor ; vertaling van Th. Vrijdag. - Eindhoven : "De Pelgrim", 1943.

Hendrien Kars

Niels Holgersson's wonderbare reis / Selma Lagerlöf ; geïllustreerd door Anton Pieck ; [uit het Zweeds vertaald door Margaretha Meyboom]. - 7e dr. - Amsterdam : H.J.W. Becht, [1958].

Mieke Lietaer

De nieuwe rijschool : een beweegbaar prenteboek met rijmen / van A. van der Hoop Jr'szoon. - Schiedam : H.A.M. Roelants, [1856].

Theo Gielen

Nijgh's beweegbaar prentenboek. - 2e verb. dr. - Rotterdam : H. Nijgh, [ca. 1865].

Kees Keijzer

Op reis met de Kameleon / door H. de Roos ; geïll. door Gerard van Straaten. - 6e dr. - Alkmaar : Kluitman, [1978].

Jacco Hooikammer

Ottelientje / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen ; omslag van Lies Veenhoven. - 2e dr. - Alkmaar : Kluitman, [1953].

Joke Linders

Ottelientje op "Den Hove" / door Freddy Hagers ; geïll. [en omslag] door  Nans van Leeuwen. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1946].

Joke Linders

Pim Pandoer, de schrik van de Imbosch / Carel Beke. - Den Bosch : Malmberg, 1953.

Aernout Borms

De pruik van Cassander / tekst van Pauline Seraphin (1846) ; bewerkt door Eliza Hess-Binger ; illustraties van Nelly Bodenheim. - Gouda : G.B. van Goor Zonen, [1925].

Francien Braaksma

radio-spook / door Jac. Berghuis Jr. ; geïllustreerd [en omslag] door J. Lutz. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1928].

Rein Talens

Robbedoes. - Jrg. 1 (1938) - Jrg. 67 (2005). - Marcinelle : Dupuis, 1938-2005.

Richard van Schoonderwoerd

Robinson Crusoë / Daniel Defoe ; opnieuw bewerkt voor de jeugd naar S. Gruys-Kruseman ; met 50 tekeningen van Hugo Kriens. - 3e dr. - Rijswijk : V.A. Kramers, [1955].

Toon Timmermans

Roeland Westwout / Diet Kramer. - 11e, herz. dr. - Haarlem : Holland, [1973].

Jitske Brouwers

Roeland Westwout : roman over jonge menschen / Diet Kramer ; [omslag: Piet Worm]. - 3e dr. - Amsterdam : Holland, [1940].

Jitske Brouwers

Rossy, dat krantenkind / A. Rutgers van der Loeff-Basenau ; ill. van Rein van Looy. - 3e dr. - Amsterdam : Ploegsma, 1957

Thea Gordijn

Rossy, dat krantenkind / A. Rutgers van der Loeff-Basenau ; illustraties van Rein van Looy. - Amsterdam : Ploegsma, 1952

Janneke van der Veer

's Winters op Beukenwoud / door Mevrouw van Osselen-van Delden. - 2e dr. - Amsterdam : Allert de Lange, [1908].

Bunny Kelk

School-idyllen / door Top Naeff ; geïillustreerd. - 16e dr. - Amsterdam : H.J.W. Becht, ca. 1943.

Ans Veltman 

Spaghetti van Menetti / geschreven door Kees Leibbrandt ; met tekeningen van Carl Hollander. - Amsterdam : Kosmos, cop. 1977.

Toin Duijx

Spaghetti van Menetti / het verhaal is geschreven door Kees Leibbrandt en getekend door Carl Hollander. - Amsterdam : De Arbeiderspers, 1964.

Toin Duijx

Sprookjes / Hans Chr. Andersen ; opnieuw verteld door Jan van der Moer ; platen van Edmund Dulac. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, 1914.

Hendrien Kars

Sprookjes en vertellingen : volledige uitgave / H.C. Andersen ; naar het Deens door W. van Eeden ; geïll. door  Rie Cramer. - 8e dr. - Utrecht : De Haan, 1952

Nelleke Noordervliet

Sprookjes van Moeder de Gans / door Charles Perrault ; verlucht met veertig prenten van Gustave Doré ; ingel. door Godfried Bomans ; [vert. uit het Frans en] met een naw. over de ill. door H.L. Prenen. - Den Haag : Kruseman, 1965.

Hans van Velzen

Stoute kinderen voor zoete kinderen / geteekend en berijmd door J. Norweb. - Rotterdam : H. Nijgh, [ca. 1860].

Frits Booy

Strijd om Astropol / Pieter Nierop en Koert de Haan ; geïllustreerd door G. van Straaten. - Alkmaar : Kluitman, [1955].

Dirk J. Tang

't Juttersjong : een verhaal van de zee / door Anthony van Kampen ; tekeningen van Lambert Simon. - Den Helder : C. de Boer Jr., [1944].

Emilie Jacobi 

Tim en Tom / door Chr. van Abkoude ; geïll. door Pol Dom. - 8e dr. – Alkmaar : Kluitman, [ca. 1925].

Theo Lucien Blomsma

Tim en Tom / door Chr. van Abkoude ; met 50 platen van Louis Raemaekers. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1910].

Theo Lucien Blomsma

Truus gaat naar huis / door M. Veren ; [tek. van G.D. Hoogendoorn]. – Nijkerk : Callenbach, [1940].

M. Sieders-Eggink

Uit en thuis / W.F. Oostveen. - Haarlem : I. de Haan, [ca. 1880].

Piet Buijnsters

De vogelvis / [tekst van] Bertus Aafjes en [ill. door] Piet Worm. - Utrecht : De Fontein, [1948].

Hendrien Kars

Voor het laatst: Bolderburen / Astrid Lindgren ; [vert. uit het Zweeds door Sydia Clark ; met zwarte ill. van Ilon Wikland]. - Amsterdam : C.P.J. van der Peet, [1957].

Christine Sinnighe -

Damsté

Walt Disney's Donald Duck : een vrolijk weekblad. - No. 1 (oct. 1952) - .... - Amsterdam : Margriet, 1952-....

Francien Braaksma

Welwel, de zeer grote tovenaar & zes andere doldwaze verhalen over ridders, tovenaars, matrozen, krentenbollen, cowboys, indianen & over een planeet / W. Hofman ; [tekeningen van de schrijver]. - Den Haag : W. van Hoeve, 1969.

Nel Teeuwen-Opheij

Wij uit Bolderburen / Astrid Lindgren ; vert. uit het Zweeds door Sydia Clark ; met zwarte illustraties van Ilon Wikland. - Amsterdam : C.P.J.van der Peet ; [S.l.] : [s.n.], [1957].

Christine Sinnighe -

Damsté

De wijde wereld / Anne de Vries ; tekeningen van Tjeerd Bottema. - 8e dr. - 's-Gravenhage, Batavia : Van Goor Zonen's uitgeversmaatschappij, 1953. - (Jaap en Gerdientje : leesboek voor de christelijke school ; dl. 6)

Kees Hagen

De windhappers / door Jan Mens ; geïllustreerd door Uschi. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1941].

Rein Talens

Winnetou, het opperhoofd der Apachen / door Karl May ; [vert. uit het Duits].- 9e dr., [3e editie]. - Amsterdam : Becht, [1951].

Ger Tielen

woudlooper : schetsen en tafereelen uit de wouden en prairiën van Amerika / door Gabriël Ferry ; met een woord vooraf van J.J.A. Goeverneur ; met 8 platen naar teekeningen van J. Scheidel Jr. - 9e, geh. herz. dr. – Rotterdam : D. Bolle, [1926].

Henk Bouman

Zes. - Amsterdam : U.M. Holland, [1949]. Omslagtitel: 6 + 1 werd 7. 

Jitske Brouwers

Zonder familie / Hector Malot ; vertaling door Horsa. – Rotterdam : J. Bergé, 1880.

Leon Monné

Zwitserse Robinson / bewerkt door Hein Kray ; naar de originele Zwitserse uitgave van Johann David Wijsz. - Kampen : J.H. Kok, [1947].  Sikke van der Weg

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com website: centsprenten@xs4all.nl