Joke Linders onderscheiden met d

 

Joke Linders onderscheiden met de

Hieronymus van Alphenprijs tijdens de Voorjaarsstudiedag

Toekenning van de Hieronymus van Alphenprijs, in 2000 ingesteld door de SGKJ, eert personen die veel betekenen voor beheer, voorlichting, onderzoek en publicaties betreffende de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur. Deze prijs is op zaterdag 22 april in de culturele zaal van de Bibliotheek Den Haag uitgereikt tijdens de SGKJ-Voorjaarsstudiedag.

 Deze studiedag had tot onderwerp 'Kopstukken uit de leesbevordering'. Voor de bijna vijftig aanwezigen gaf Annemarie Hennekes, coördinator jeugdbibliotheek, een inleiding op de kinderboekencollectie van Bibliotheek Den Haag.  

 

Joke Linders vertelde over de leesbevorderingsactiviteiten van Annie M.G. Schmidt en de mensen om haar heen. Met aardige anecdotes en een aantal foto’s verlevendigde zij haar bijdrage.

          

De presentatie van Truusje Vrooland was gewijd aan het leven en het werk van Janny Daane en Anne de Vries gaf een overzicht van visies op leesbevordering in de periode van ca. 1880-1958.

 

Mark Dupree interviewde vervolgens Joke Thiel en Afke Bergstra, die in de beginjaren en lange tijd daarna gewerkt hebben bij Bureau Boek en Jeugd in Den Haag, wat voor veel aanwezigen een feest van herkenning bleek.

 

Norma Verheijen, programmaleider Jeugdstrategie van de Koninklijke Bibliotheek (KB), liet zien wat leesbevordering anno 2017 inhoudt voor de KB en overige openbare bibliotheken. Met een speels schema gaf zij aan welke uitgangspunten, randvoorwaarden en doelstellingen daarbij een rol spelen. 

 

Daarna was de uitreiking van de Hieronymus van Alphenprijs 2017 en werd  het uitvoerige juryrapport voorgelezen. Uit de opsomming van de activiteiten van de laureaat werd het de aanwezigen al snel duidelijk aan wie deze prijs werd toegekend: Joke Linders-Nouwens.

 

Zichtbaar verheugd sprak zij, na de overhandiging van de oorkonde en het bronzen beeldje van kunstenares Marion Ruting, een dankwoord uit. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel, aangeboden door de Bibliotheek Den Haag, waarbij de aanwezigen tot sluitingstijd geanimeerd met elkaar in gesprek gingen. 

Aernout Borms 

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms.
Bijgewerkt op . Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.