Ambachten, beroepen en bedrijven     


Alphabet amusant des metiers pour garcons zp z.u., z.j. Kleurboek met o.a. artilleur, artiste, barbier, cuisinier.

Alphabet des arts et des métiers. Epinal: Pellerin & Cie z.j. Met architecte, boucher, charron etc.

Ambachten - prentenboek voor jongens en meisjes - No 20. Leiden: A.W. Sythoff z.j. (1854-1895), 16x10 cm. 6 bladen, papieren omslag met titel. 10 hcol. hsnn. Met prentjes en beschrijvingen van een aantal beroepen die ook op Sythoffs nutsprent voorkomen.

FOKKE SIMONSZ., A. Museum der voornaamste uitvindingen en nuttige ontdekkingen ....deel 1. Amsterdam: E. Maaskamp (1795-1830) 180x. 14x10 cm. III bl.,-163 p. In geïll. kartonnen band, titelvignet en 12 stippelgravures. Navolging van G.C.B. Busch' 8-delige Versuch eines Handbuchs der Erfindungen (1790/98). Op encyclopedische wijze worden in alfabetische volgorde worden technieken en verschijnselen beschreven, waaronder aardgloben, blikslaan, brood, destilleerkunst, getallen, glas kanonnen, klokken, landkaarten en pruiken. Vermoedelijk had nog een derde deel moeten verschijnen. Op de gravures worden ambachten en bedrijven getoond zoals, de barbier, beeldhouwer, blikslager, boekbinder en -drukker, broodbakker, chemist, fijnschilder, glasblazer enz.

FOKKE SIMONSZ., A. Museum der voornaamste uitvindingen en nuttige ontdekkingen ....deel 2. Amsterdam: E. Maaskamp (1795-1830) 180x. 14x10 cm. III bl., 186 p. In geïll. kartonnen band, titelvignet en 12 stippelgravures. (zie voor info: deel 1)

De krijgsstand bevattende een leerzame Beschrijving voor de Jeugd..... Rotterdam: J. Hendriksen 1826. 2 bll.  64 p., kartonnen band met titel 16 handgekl. kgravs.  Over het militaire bedrijf ...benevens belangrijke trekken van edelmoedigheid.. Huiskamp K239

Het leven in de wereld dl. 1. Leiden: A.W. Sythoff z.j. (1854-1895). Prentjes en beschrijvingen van beroepen en bedrijven. Houtgravures zijn eerder voor centsprenten gebruikt. (copie)

Het leven in de wereld dl. 2 Leiden: A.W. Sythoff z.j. (1854-1895). Prentjes en beschrijvingen van beroepen en bedrijven. Houtgravures zijn eerder voor centsprenten gebruikt. (copie)

Het leven in de wereld dl. 3 Leiden: A.W. Sythoff z.j. (1854-1895). Prentjes en beschrijvingen van beroepen en bedrijven. Houtgravures zijn eerder voor centsprenten gebruikt. (copie)

Het leven in de wereld dl. 4 Leiden: A.W. Sythoff z.j. (1854-1895). Prentjes en beschrijvingen van beroepen en bedrijven. Houtgravures zijn eerder voor centsprenten gebruikt. (copie)

LUIKEN JAN EN KASPER Spiegel van het menselyk bedryf. Vertoonende verscheiden ambachten, kostig afgebeeld, en met godlyke spreuken en stichtelyke verzen... Amsterdam: Wed P Arentz & C vd Sijs 1704. 3 bll., 208 p., 2 bll. moderne hldr. band,  titelvignet en  100 gravs. De link geeft niet het volledige boek, maar de afb. in alfabetische volgorde.

MUYT, P.N. Nederlandsche tafereelen van kunsten, ambachten en bedrijven voor kinderen, deel 2. Zalt-Bommel: Johannes Noman 1828/29.

MUYT, P.N. Nederlandsche tafereelen van kunsten, ambachten en bedrijven voor kinderen, deel 3. Zalt-Bommel: Johannes Noman 1828/29.

MUYT, P.N.  Nederlandsche tafereelen van kunsten, ambachten en bedrijven voor kinderen, deel 4. Zalt-Bommel: Johannes Noman 1828/29.

Prentenboek Leiden/Deventer Noothoven van Goor/NV De IJssel z.j. 4to 6 bll. papieren omslag met titelpr. en  lith. ills. van beroepen bij het alfabet. Facsimle-uitgave van drukkerij NV De IJssel te Deventer.

Voorstellen ter keuze van ambachten en bedrijven en daartoe betrekkelijke verhalen voor kinderen - met gekleurde platen - vijfde druk Amsterdam: De Wed. M.H. Helmig 1831. 15x10 cm. 63 p. + 4 pltn., kartonnen omslag. Met 14 handgekl. afbn. van beroepen en ambachten op 4 kgravs.

 

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 29 juni 2015. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.