DE VOLKS- EN KINDERPRENT IN DE NEDERLANDEN VAN DE 15e TOT DE 20e EEUW
 

DOOR
 

MAURITS DE MEYER
 

MET DE MEDEWERKING VAN DR. G. KOCH-DE MEYER EN W. C. VAN KUYK
UITGEVERSMIJ. N. V. STANDAARD-BOEKHANDEL ANTWERPEN - AMSTERDAM MCMLXII
UITGEGEVEN MET DE STEUN VAN HET PRINS BERNHARD FONDS TE AMSTERDAM EN VAN DE UNIVERSITAIRE STICHTING VAN BELGI╦ TE BRUSSEL

 

Door middel van OCR-techniek is het standaardwerk van Maurits de Meyer gedigitaliseerd. De afbeeldingen zijn niet opgenomen.

De teksten zijn slechts gedeeltelijk gecorrigeerd van fouten die er met het digitaliseren insluipen. Over het algemeen zijn deze fouten gemakkelijk te herkennen, zodat de teksten goed leesbaar zijn en begrijpelijk blijven. Mocht u onbegrijpelijke tekstdelen tegenkomen dan wordt ik daarover graag ge´nformeerd. Het boek is over vier pagina's van deze website verdeeld om het zoeken te versnellen. Via de onderstaande hyperlinks komt u in het betreffende deel terecht.

 

DEEL 1  - INLEIDING, HISTORISCH OVERZICHT EN PROEVE VAN CATALOGUS

 

DEEL 2 - CATALOGUS VAN DE DRUKKERS EN UITGEVERS MET HUN PRENTLIJSTEN

 

DEEL 3 - TEKSTEN OVER DE ICONOGRAFIE VAN DE PRENTEN

 

DEEL 4 - PRENTLIJSTEN ICONOLOGISCH GERANGSCHIKT 

 

NB In tegenstelling tot de meeste teksten op deze website zijn de teksten van deze pagina's NIET vrij van rechten. De teksten worden hier gepubliceerd na verkregen toestemming voor gebruik in het Project De Meyer (ook wel onder de namen VKS-project en Project Centsprenten).

 

contact: centsprenten@xs4all.nl