Literatuur over  volksprenten, kinderprenten,

centsprenten, schoolprenten en andere

  Prenten bekijken    |   Drukkers en uitgevers   |   KVCS   |   De Meyer   |   Diverse onderwerpen 

Deze lijst is een quasi-volledig overzicht van de literatuur over vooral centsprenten. Daarnaast is een selectie van relevante literatuur over prenten in het algemeen opgenomen, alsmede over drukkers en uitgevers van centsprenten.  Verwijzingen naar deze literatuur op webpagina's gebeurt i.h.a. met de vetgedrukte aanduiding. In KVCS is een beknopte literatuurlijst opgenomen m.b.t. de populaire grafiek, in het bijzonder de centsprenten.

KBH = Koninklijke Bibliotheek te Den Haag; LM = Letterkundig Museum te Den Haag; BK = verzameling Borms-Koop te Voorburg; UBU = Universiteitsbibliotheek Utrecht; UBA = Universiteitsbibliotheek Amsterdam

 

Adhemar 1953: Adhemar, Jean, La gravure commerciale à l’ ‘epoque de Louis-Philippe. Le vieux papier, XX, dl. 162, (jan. 1953) p. 318-322. Aanw. BK.

Adhemar 1968: Adhemar, Jean, Populäre Druckgraphik Europas. Frankreich vom 15. Bis zum 20. Jahrhundert. München, Callwey 1968 Overzicht van de belangrijkste typen volksprenten met talloze afbeeldingen. Aanw. BK.

Alekseeva 1996: Narodnaja kartinka XVII-XIX vekov : materialy i issledovanija, naučn. red. M.A. Alekseevoj i E.A. Mišinoj. S.-Petersburg : Dmitrij Bulanin 1996.   .

Allen 1983: Alistair Allen en Joan Hoverstadt, The history of printed scraps. London : New Cavendish 1983. Platenalbum van plakplaatjes en soortgelijke volksprenten, zoals gebruikt in 'scrapbooks', met een historische inleiding over de technische uitvoering, uitgevers en toepassingen. Met literatuuropgave en register op uitgevers.

Allemagne 1950: Henri Allemagne, Le noble jeu de l'oie en France de 1640 à 1950. Paris 1950.

Amsterdam 1976: Centsprenten-catchpennyprints-Nederlandse volk-en kinderprenten. Amsterdam: Rijksmuseum, 1976. Beschrijving van bijna 300 prenten uit de Wallerverzameling en de voormalige verzameling Van Veen, waarvan een aantal is afgebeeld. Aanw. BK.

Amsterdam 1985: Die verkehrte Welt: Moral und Nonsens in der Bildsatire: Le monde renversé. Gestaltung: Günter Böhmer, Übers. Kathinka Dittrich van Weringh ... et al. Amsterdam: Goethe Instituut, 1985. Catalogus van een tentoonstelling over de omgekeerde wereld met prenten uit de verzameling Günter Böhmer in het Goethe Instituut te Amsterdam. Slechts een klein deel van het materiaal betreft omgekeerde wereldprenten-in-enge-zin. Aanw. BK (copie).

Amsterdam 1989: Boerma, N.H. , R.M. Vorstman en J.F. Röntgen, Ziet kindren! Deeze schepen aan: maritieme volks- en kinderprenten. Tentoonstellingscatalogus. Amsterdam: Nederlands Scheepvaartmuseum 1989.

Anderson, Patricia, The Printed Image and the Transformation of Popular Culture. Oxford: Clarendon Press, 1991. Aanw. BK

Antwerpen 1914: Exposition d'imagerie populaires faisant partie de la collection de M. Emile van Heurck. Notice explicative. Anvers: Impr. J.-E. Buschmann 1914. Korte beschrijving van het verschijnsel 'volksprent' met afbeeldingen. De tentoonstelling was georganiseerd door de Cercle Royal Artistique, Littéraire et Scientifique d'Anvers. Aanw. BK.

Ashton 1882: John Ashton, Chap-books of the eighteenth century with facsimiles, notes, and introd. by John Ashton. London: Chatto and Windus 1882. Ashton geeft een overzicht van een groot aantal chapbooks, waaronder een dat in dichtvorm de omgekeerde wereld beschrijft met afbeeldingen. De overdruk in BK. geeft de titelpagina, introduction, inhoudsopgave van de volksboeken en gedeeltelijke tekst met alle afbeeldingen van 'The world turned upside down or the folly of man exemplified in twelve comical relations upon uncommen subjects’. Aanw. KBH 3198F10.

Atkinson 1972: Atkinson, Dorothy Mary, and Joseph Manson, Hispanic studies in honour of Joseph Manson. Ed. by D.M. Atkinson and Anthony H. Clarke. Oxford: Dolphin Books 1972. Niet in NCC.

Audin 1925: Audin, Marinus, Essai sur les graveurs de bois en France au dix-huitième siècle. Paris: Les Editions G. Crès 1925. Aanw. BK.

Babcock 1978: Anna Babcock ed. The reversible world: symbolic inversion in art and society. Edited and with an introduction by Barbara A. Babcock. Ithaca: Cornell Univ. Press 1978.

Baetens e.a. 1996: R. Baetens, H. de Kok en P. Delsaert, Brepols, drukkers en uitgevers 1796-1996, Turnhout, 1996.

Barbé 1950:  J.J. Barbé, L'imagier de Metz - avec 31 illustrations dont 5 en couleurs. Metz: Marius Mutelet 1950. Aanw. BK..

Barroux 1924: Robert Barroux, Imagerie Lozerienne avec des bois anciens. Mende (Lozère): Librairie Henri Chaptal 1924. Aanw. BK..

Bastalaer 1908: René van Bastelaer, Les Estampes de Peter Bruegel l'Ancien. Bruxelles: Librairie Nationale d'Art et d'Histoire, 1908, 55-58. Very short description of Pieter Brueghel's (c. 1520-1569) Twelve Round Proverb Pictures (1558), but with good black and white reproductions of all of them. Bastelaer lists French and Dutch versions of the illustrated proverbs. With 12 illustrations. (no. 108).

Baumgärtner 1973:, Alfred Clemens Baumgärtner, Der Bilderbogen für Kinder in Deutschland. In: Doderer, Klaus en Helmut Müller (eds.), Das Bilderbuch: Geschichte und Entwicklung des Bilderbuchs in Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart. Weinheim/Basel: Beltz Verlag, 1973. Aanwezig: [UBU LBKUN PME 29] 

Bauwens 1974: J. Bauwens, Het oeuvre van L.J. Fruytiers, Brussel, 1974.

Bauer 1903: Heinz Bauer, Der neuruppiner Bilderbogen. Velhagen en Klasings Monatshefte 2 (1903/1904), p. 633 ev.

Berg 1989: Arie van den Berg, , 'De jager en het haasje'. In: Van binnen moet je wezen. Amsterdam: Arbeiderspers 1989. Over de omgekeerde wereld. Aanw. BK.

Berg 1990: Arie van den Berg en Gerard Rooijakkers, Een prentenmaker zonder pers. De houtsneden van Philippus J. Lecuyer te Uden en 's-Hertogenbosch, 1772-1774. Volkskundig Bulletin,16 (1990) p. 254-309. Aanw. BK (copie).

Berg 1991: Arie van den Berg, 'Schone Zaken'. In: Documentatieblad Kinder- en Jeugdliteratuur, vol. 5 (1991), afl. 19, pag. 33-37. Artikel gebaseerd op een lezing over de geschiedenis van de volksprenten in noord en zuid Nederland, de gelegenheden waarbij ze gemaakt werden en de voorstellingen op de prenten.

Berg 1993: Arie van den Berg,  Hier komt Urbanus bij een hoer: volk en volkslectuur in de achttiende-eeuwse Amsterdamse Nes. Amsterdam: Stg ReNESsance 1993. Over de volksprenten en -boeken uitgegeven door met name Johannes Kannewet. Aanw. BK.

Van den Berg & Rooijakkers 1990: A. van den Berg en G. Rooijakkers, 'Een prentenmaker zonder pers. De houtsneden van Philippus J. Lecuyer te Uden en 's-Hertogenbosch 1772-1774'. In: Volkskundig Bulletin, 16, nr. 3, 1990, pp. 254-309.

Berlijn 1981: Neuruppiner Bilderbogen. Berlin/Cloppenburg 1981. Catalogus voor een tentoonstelling in het Volkskundemuseum te Berlijn en Museumdorf Cloppenburg samengesteld door Peter-Lutz Kindermann en Theodor Kohlmann. Aanw. UBU sign. 0462345.

Bijdragen 1941: Bijdragen Gentsche bijdragen tot de kunstgeschiedenis - deel IV - 1939-1940, Antwerpen De Sikkel 1941. Hierin artikelen van Lebeer over De blauwe huik en de omgekeerde wereld. Aanw. BK.

Blanchard 1974:  G. Blanchard, Histoire de la bande dessinée : une histoire des histoires en images de la préhistoire á nos jours : nouvelle éd revue. Verviers : Gérard 1974. 304 p / afbn. Oorspronkelijke druk 1969. Historisch overzicht van het stripverhaal vanaf de grottekeningen tot en met de massalektuur. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. miniaturen, volksprenten, Europese en Amerikaanse stripverhalen voor jeugd en volwassenen en afzonderlijke striptekenaars. Elk onderwerp wordt toegelicht door illustraties bij de tekst. Aanw. LM 912.6 Volk.

Boekenoogen 1910a: Heurck, Emile van et G.J. Boekenoogen, Histoire de l'imagerie populaire flamande et de ses rapports avec les images étrangères. Brussel: G. van Oest 1910. Aanw. BK, KBH.

Boekenoogen 1910b: Boekenoogen, G.J. L'imagerie populaire dans les Pays-Bas. Notes sur quelques imageries de l'Europe, p. 3-41, ill. 1910. Aanw.KBH: LHO AW.A o6b HB.C.

Boekenoogen 1930: Heurck, H. van et G.J. Boekenoogen, L'imagerie populaire des Pays-Bas Belgique-Hollande. Paris: Editions Duchartre & van Buggenhoudt 1930. Aanw. BK.

Boekenoogen 1931: Catalogue d'une belle collection d'estampes anciennes et modernes….G.J. Boekenoogen, Leide. Den Haag: Van Stockum’s Antiquariaat 1931. Aanw. BK.

Boerma 1981: R.N.H. Boerma, 'Volks- en kinderprenten, illustrerend de sociale geschiedenis van de eerste helft van de negentiende eeuw'. In: A. Doedens (ed.), Autoriteit en strijd: Elf bijdragen tot de geschiedenis van collectief verzet in de Nederlanden, met name in de eerste helft van de negentiende eeuw. Amsterdam: VU Boekhandel/Uitgeverij, 1981. [ongepagineerde tekst ingevoegd tussen pp. 154 en 155] [UBU LBGES 15.72 E. RB*1981 DA] 

Boerma 1999: R.N.H. Boerma, ‘Niederländische Bilderbogen’. In: Chr. Pieske, e.a. (red.), Arbeitskreis Bild Druck Papier, 4 (Tagungsband Pottenstein, 1999), Münster, 2002, pp. 35-44.

Boerma 2000: R.N.H. Boerma, ‘Spinning Pigs and the Lazy Maid on European Popular Prints’. In: N.-A. Bringéus, en S.A. Nilsson (red.), Popular Prints and Imagery, Lund, 2000.

Boerma 2004: R.N.H. Boerma, ‘Mit dem Schiff nach Schlaraffenland’. In: Chr. Pieske, e.a. (red.), Arbeitskreis Bild Druck Papier, 8 ( Tagungsband Budapest, 2003), Münster, 2004, p 37-49.

Boerma 2007: R.N.H. Boerma, 'De vernieuwing van het prentfonds van Jan Hendrik de Lange en Jan de Lange jr. te Deventer'.  In: Deventer Jaarboek 2007. Deventer: Vereniging Oud Deventer 2007. Boerma beschrijft de invloed van andere drukkers op het het fonds De Lange, de wijze waarop vernieuwing van prenten gebeurde en de keuze van de onderwerpen; daarbij de met nieuwe vondsten aangevulde prentlijsten van beide drukkers.

Boerma 2011: R.N.H. Boerma, 'Jongens wil je vreugd vermeeren, Wilt in deze Print studeeren - Het ontstaan van de Nederlandse kinderprent', in: De Boekenwereld, 2011, p. 206-214. B. laat zien dat al in de zeventiende eeuw op kinderen gericht populair drukwerkwerk ontstond, deels met verhalende prenten.  Aanw. BK. 

Boerma 2008: R.N.H. Boerma, ‘Sankt Nikolaus auf niederländische Bilderbogen’. In: W. Brückner, e.a. (red.), Arbeitskreis Bild Druck Papier, 12 (Tagungsband Amsterdam, 2007), Münster, 2008, pp. 15-28.

Boerma 2009: R.N.H. Boerma, ‘Sint Nicolaas op kinderprenten’. In: Boekenpost, 17, 2009, pp. 4-7.

Boerma 2010a: R.N.H. Boerma, ‘Vaterunser- Parodien in den Niederlanden, in Bayern und in der Schweiz’. In: W. Brückner, e.a., Arbeitskreis Bild Druck Papier, 14 ( Tagungsband Nürnberg, 2009), Münster, 2010, pp. 33-42.

Boerma 2010b: R.N.H. Boerma, ‘De 17de eeuwse Nederlandse kinderprent, strip of alleen voorloper van de strip?’. In: Volkskunde, 111, 2010, pp. 257-271.

Boerma 2011: R.N.H. Boerma, ‘Jongens wilje vreugd vermeeren, Wilt in deze Print studeeren. Het ontstaan van de Nederlandse kinderprent’. In: De Boekenwereld 27, 2011, pp. 206-214.

Boerma 2013: R.N.H. Boerma, ‘Cartouche in the Netherlands’. In: A. Milano, (red.), Generali e Mendicanti, Attori e Sovrani, Generals and beggars, actors and sovereigns. Portraits in widely circulating prints from XVII to XX century’, Bassano, 2013, pp. 289-297.

Boerma 2014: R.N.H. Boerma, ‘Cartouche in Nederland en België. Een onderzoek naar zijn populariteit’. In: Jaarboek van het Nederlands Genootschap voor Bibliofielen XXII, Amsterdam, 2014.

Boerma 2014:  zie KVCS

Boerma & Vorstman 1989: R.N.H.Boerma , Vorstman R.M. , J.F. Röntgen, M. Frinking, Ziet kindren! deeze schepen aan : maritieme volks- en kinderprenten 1700- 1900. Amsterdam: Scheepvaartmuseum 1989. 28 p / 36 p. afb / 29 cm. Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling die van 8 april t/m 28 mei 1989 in het Nederlands Scheepvaart Museum te Amsterdam te zien was. De prenten waren afkomstig van het Rijksprentenkabinet, het Openluchtmuseum, de Atlas van Stolk, het Princessehof, het Ned. Scheepvaart Museum en particuliere verzamelaars.

Boesch 1900: Hans Boesch, Kinderleben in der deuschen Vergangenheit - mit einhundertneunundvierzig Abbildunge und Beilagen nach den Originalen aus dem 15.-18. Jahrhundert. Leipzig: Eugen Diederichs 1900. Aanw. BK.

Böhmer: Günter Böhmer, Imageries populaires.?? Aanw. RPK 513A384   .

Böhmer 1968: Günter Böhmer, Die Welt des Biedermeier. München: Verlag Kurt Desch 1968. Beschrijft de beeldcultuur in de eerste helft 19e eeuw met talrijke afbeeldingen van centsprenten. Aanw. KBH 6043C21.

Böhmer 1984: Günter Böhmer, Populäre Graphik des 19. Jahrhunderts. Z. des Vereins für Volkskunde, 4 (1984) p. 430 ev.

Bolte 1894: Johannes Bolte, Der Kunsthändler Paul Fürst in Nürnberg. Z. des Vereins für Volkskunde, 4 (1894) p. 430 ev. Aanw. BK (copie)

Bolte 1899: Johannes Bolte, Die Altweibermühle. Ein Tiroler Volksschauspiel. Archiv f. das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen, 102 (1899), p. 241 ev. Aanw. BK (copie).

Bolte 1907: Johannes Bolte, Bilderbogen des 16. Und 17. Jahrhunderts. Z. des Vereins für Volkskunde, 17 (1907), p. 425 ev., 19 (1909), p. 51 ev., 20 (1910), p. 182 ev. Aanw. BK (copie).

Bolte 1925: Johannes Bolte, Handwerker auf Neuruppiner Bilderbogen. Brandenburgia 24 (1925) p. 43 ev. Aanw. BK (copie).

 Bolte zj: Johannes Bolte : "Nachschrift" (pp. 299-305) zum Artikel von Franz Weinitz: Die "Niederländischen Sprichwörter" des Pieter Bruegel des Älteren im Kaiser-Friedrich-Museum zu Berlin. Identification of 73 Durch proverbial expressions with German parallels (or translations) in Pieter Brueghel's (c. 1520-1569) oil picture Netherlandic Proverbs (1559). Bolte also refers to broad-sheets with proverbial expressions and analyzes a French proverb print from 1570 that contains illustrations of 71 proverbs or proverbial expressions. See also Franz Weinitz (no. 2041). (no. 184)

Borms 2000: Borms, Aernout, Over centsprenten, beweegbare boeken en verzamelen. De Boekenpost, 8 (okt. 2000), p. 4-5. Aanw. BK.

Borms 2003: Borms, Aernout, De kinderprenten van A.W. Sijthoff. De Boekenwereld, 20, nr. 1, (2003), p. 2-19. Een uitgever, tevens verzamelaar, van kinderprenten die in samenwerking met 't Nut een winstgevende productielijn voor dit nu zeldzame drukwerk wilde opzetten, maar daar niet in slaagde; inventarisatie van zijn prentfonds. Aanw. BK.

Borms 2005a: Borms, Aernout, De omgekeerde wereld in prenten dl. 1 en 2. De Boekenpost, 13 (maart 2005), p. 25-27; 13 (juni 2005). Aanw. BK.

Borms 2005b: Borms, Aernout en Jo Thijssen, Schoolprenten tot nut van ‘t algemeen. CD-rom. Voorburg: B.-K. Producties 2005. De CD bevat teksten over de Nutsseries uitgegeven door Bouwer, Van Munster, Stichter en Sythoff met afbeeldingen van alle prenten. Aanw. BK.

Borms 2006: Borms, Aernout, Centsprenten: de cartoons van weleer'' . in: Origine, tijdschrift voor kunst, antiek en toegepaste kunst, jrg. 14 (2006), nr. 2, p. 50-56. Aanw. BK.

Borms 2009a:  Borms, Aernout, 'Gambar gambar. De Indische centsprenten uit Leiden'. In De Boekenwereld, jrg. 25 (2009), nr. 3, p. 202-214. Aanw. BK.

Borms 2009: Borms, Aernout, 'Leven en daden van Tijl Uilenspiegel op centsprenten', in: Ulieden spiegel. Jaarboek van Uilenspiegels Kring. jrg. 18, (2009), p. 11-45. Borms 2010a: A.G.J.M. Borms, Centsprenten. Massaproduct tussen heiligenprent en stripverhaal, Den Haag/Zwolle, 2010.

Borms 2010b: A.G.J.M. Borms, ‘Wie is de baas in huis. De strijd om de broek’. In: Traditie, 16, 2010, pp. 16-24.

Borms 2011: A.G.J.M. Borms, ‘Indonesische Bilderbogen aus Leiden. Ein Produkt aus Leidenschaft’. In: W. Brückner, e.a. (red.), Arbeitskreis Bild Druck Papier, 15 (Tagungsband Modena, 2010), Münster, 2011, pp. 98-103.

Borms & Kempenaers 2012: A.G.J.M. Borms en H. Kempenaers, Grensland prentland. Turnhoutse mannekensbladen, Turnhout, 2012.

Borms 2014:  zie KVCS

Boschloo 1998: Anton Willem Adriaan Boschloo, The prints of the Remondinis : an attempt to reconstruct an eighteenth-century world of pictures. Amsterdam : Amsterdam University Press 1998. Transl. from the Dutch by C.M.H. Harrisson. Aanw. BK.

Bourg 2004: Alexis du Bourg, Peter Paul Rubens et la France 1600-1640. Villeneuve d'Ascq: 2004.

Bourat zj:  Claude Bourat, 3 Siècles imagerie française. RPK 506G28.   .

Bowles: Catchpenny prints – 163 popular engravings from the eighteenth century – originally published by Bowles & Carver. New York: Dover Publications Inc 1970. Met twee omgekeerde wereldprenten. Aanw. BK.

Boyadyan 1986: N. Boydyan, Vom Andachtsbild [...] zu den Wunderheiligen: Glaube und Herz, Antwerpen, 1986.

Brabers z.j.: H. Brabers et al. Een prent voor een cent. S.l.: Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, s.a. Catalogus van een tentoonstelling van de centsprenten uit de topografisch-historische atlas van de blibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Aanw. BK.

Braekman 1975: Braekman, W.L. Het oudst bewaarde Vlaamse ganzenbord. Volkskunde, jrg. 76 (1975), nr. 2, blz. 89-103. Over het oudst bekende ganzenbord dat dateert uit 1683-1706 en gedrukt werd door Jacobus Beernaerts de Oude te Brugge. Aanw. BK (copie).

Braekman 1992: Braekman, W.L. Nieuwe exemplaren van oude Vlaamse ganzenborden. Volkskunde, 93 (1992), nr. 3, blz. 189-195.

Braekman 1997: Braekman, W.L. Driekoningenavond: koningsbrieven, liederen en gedichten. Volkskunde, 98, nr. 1 (1997) blz. 1. Beschrijving en afbeeldingen van o.a. 15 koningsbrieven. Aanw. BK (copie).

Brakensiek, Stefan en Regine Krull (Hrsg)., Alltag, Klatsch und Weltgeschehen: Neuruppiner Bilderbogen ; ein Massenmedium des 19. Jahrhunderts. Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 1993. Omgekeerde wereld, geschiedenis, afbeeldingen, thematische beschrijving, literatuurlijst. Aanw. BK (copie).

Bremen 1973: Petrasch, Ernst, Bilderbogen. Deutsche populäre Druckgraphik d. 19. Jh. Ausstellungskatalog. Bremen Kunsthalle Bremen 1973. Aanw.KBH 6061G30

Breuker 1980: Ph.H. Breuker, ‘Eekhoffs geschiedenis van de Leeuwarder drukkers en uitgevers in Friesland tot 1870’. In: C.P. Hoekema, P. Karstkarel en Ph.H. Breuker (red.), Eekhoff en zijn werk, Leeuwarden, 1980.

Breuker & Boerma, Ph.H. De Fryske heilingen fan de Halbertsma's, met medewerking van dr. R.N.H. Boerma. Leeuwarden: Fryske Akademy 1998. Met een overzicht en bespreking van de Friese prenten uitgegeven door De Lange in Deventer. Aanw. BK.

Bringéus 1982: N.-A. Bringéus, Volkstümliche Bilderkunde, München, 1982.

Bringéus 1995: N.-A. Bringéus, Skanska Kistebrev, Lund, 1995.

Bringéus 1998a: N.-A. Bringéus, Kistebrev tryckta I Växjö, Lund, 1998.

Bringéus 1998b: N.-A. Bringéus, Kistebrev tryckta I Blekinge, Blekingeboken, 1998.

Bringéus 1999: N.-A. Bringéus, Kistebrev tryckta i Jönköping, Lund, 1999..

Bringéus 2003: N.-A. Bringéus, Västsvenska kistebrev, Göteborg, 2003.

Bringéus & Nilsson 2000: N.-A. Bringéus en S.A. Nilsson (red.), Popular Prints and Imagery, Lund, 2000.

British Museum: Catalogue of prints and drawings in the B.M., div ! (compiled by F.G. Stevens) 4 vols no 1999. Hierin de prent van Bowles and Carver, The folly's of mankind expos'd or the world upside down.

Brochon 1954: Brochon, Pierre, Le livre de colportage en France depuis le XVIe siècle. Paris: Librairie Gründ 1954

Brongers, G.A. (ed.). Catalogus ‘Kinderboek en kinderprent’. Warffum: Museum Het Hoogeland, 1990 [Tentoonstellingscatalogus]

Brückner 1969: Brückner, Wolfgang, Imagerie populaire allemande. Milaan: Electa 1969. Aanw. BK.

Brückner 1973: Brückner, Wolfgang en Christa Pieske, Die Bilderfabrik. Ausstellungskatalog. Frankfurt a/M.: Historisches Museum 1973. Aanw. BK.

Bugulawski, Alexander, Russian Lubok (Popular print). Winterpark(Fl): 1999. Fraaie website met veel luboks en vertalingen van de teksten.  www.rollins.edu/Foreign_Lang/Russian/Lubok/lubok.html

Burger: Burger Jr., C.P. Zestiende-eeuwsche volksprenten. Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, vol. 8 (1910) p. 239-254. Aanw. KBH: LHO AW.A o6b HB.C

Busch, Wilhelm, Sämtliche Bilderbogen in einem Band, mit ein Vorwort von Michael Schwarze. Zürich: Edition Olms 1979. Alle prenten van Busch uitgegeven door Braun en Schneider tussen 1858 en 1875. Aanw. BK. 

Buijnsters 1990: P.J. Buijnsters, ‘Nederlandse kinderboeken uit de achttiende eeuw’. In: A.G.J.M. Heimeriks en W. van Toorn (eindred.), De hele Bibelebontse berg, De geschiedenis van het kinderboek in Nederland en Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden, Amsterdam, 1990, pp. 168-225.

Buijnsters 1997: Buijnsters, P.J. en Leontine Buijnsters-Smets, Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800. Zwolle : Waanders 1997. Aanw. B.K.

Buijnsters & Buijnsters 1997: P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets, Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800, Zwolle, 1997.

Buijnsters 2000: Buijnsters-Smets,Leontine, Onvermoede rijkdom. De illustratie van kinderboeken tussen 1780 en 1840. In: Berry Dongelmans, Netty van Rotterdam, Jeroen Salman en Janneke van der Veer, Tot volle waschdom. Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur. Den Haag: Biblion Uitgeverij,  2000, p. 135-150

Buijnsters & Buijnsters 2001: P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets, Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de negentiende eeuw. Zwolle, 2001.  

Buijnsters 2005: Buijnsters, P.J. en Leontine Buijnsters-Smets, Papertoys : speelprenten en papieren speelgoed in Nederland (1640-1920).  Zwolle : Waanders 2005.  Aanw. B.K.   

Buijnsters & Buijnsters 2005: P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets, Papertoys. Speelprenten en papieren speelgoed in Nederland (1640-1920), Zwolle, 2005.

Buijnsters-Smets 2007: L. Buijnsters-Smets, Decoratieve prenten met geschreven wensen 1670-1870, Nijmegen, 2007. 

Buijnsters-Smets: Leontine Buijnsters-Smets, Straatverkopers in beeld. Tekeningen en prenten van Nederlandse kunstenaars circa 1540-1850. Nijmegen: Vantilt 2012.

Cercler, René, François Georgin et l'imagerie. Paris: Les Publications Techniques 1943. Aanw. BK.

Champfleury: Champfleury (= Jules Franois Fleury-Husson),  Histoire de l'imagerie populaire - nouvelle édition - revue et augmentée. Paris: E. Dentu, éditeur 1886. Aanw. BK.

Charraud, Alain, Analyse de la réprésentation des ages de la vie humaine dans les estampes populaires du XIXe siecle. S.l.: Ethnologie francaise 1971. Met levenstrappen. Aanw JT.

Chartier, R. en D. Julia. Le monde à l'envers… S.l.: Arc 1976. Speciaal nummer gewijd aan E. le Roy Ladurie. Het artikel geeft een analyse van het soort omkeringen op prenten van de omgekeerde wereld.

Claude: Très importante collection d'anciennes im ages populaires des provinces françaises, gravées sur bois et coloriëes, composant la collection de Mme O. Claude dont la vente aura lieu le 9-4-1951. Paris: Hôtel Drouot 1951. Veilingcatalogus Drouot. Aanw. BK

Clausen 1961: Clausen, V.E., Det folkelige danske traesnit i etbladstryk 1650-1870. S.l.: Munksgaard 1961. De Deense volksprenten: Clausen beschrijft de hem bekende 576 verschillende prenten. Aanw. BK.

Clausen 1971: Clausen, V.E., Populäre Druckgraphik Europas – Skandinavien. München: Callwey 1971. Aanw. BK.

Cloppenburg 1981: Kohlmann, Theodor, Neuruppiner Bilderbogen. Cloppenburg/Berlin, s.a. Tentoonstellingscatalogus.

Cocchiara 1963: Cocchiara, Guiseppe, Il mondo alla rovescia. Turijn: Ed. Boringhieri spa 1963.

Cocchiara 1981: Cocchiara, Guiseppe, Il mondo alla rovescia. Turijn Ed. Boringhieri spa 1981 Aanw. RUU Ital. Inst.:QID-ALG COC4; BK.

Cochin, J. Le monde à l'envers, le monde à l'endroit. Arts et traditions populaires. S.l., s.a.

Copenolle 1942: Coppenolle, Maurits van, Westvlaamse bedevaartsvaantjes. Brugge: Walleyndruk 1942. Aanw. BK.

Cordonnier-Detri, Paul, Quelques découvertes récentes sur l'imagerie populaires mancelle, L'art populaire en France. S.l., 1930.

Coupe, William, The german illustrated broadsheet in the seventeenth century. Historical and iconographical studies, dl 17 en 20 in de reeks Bibliotheca Aureliana. Baden Baden: 1966. Aanw. BK.

Couvee, D.H. Paraat per prent - De Nederlandse spotprent uit de jaren 1880-1940. Amsterdam: J M Meulenhoff 1958. Aanw. BK.

Cuisenier, Jean en George-Henri Rivière (eds.). Cinq siècles d’imagerie Française. Musée National des Arts et Traditions Populaires 2 février-30 avril 1973. Paris: Editions des Musées Nationaux,1973. [UBU LBKUN 21.33 25*1973 CS] 

Danilowa, Irina, Der russische Volksbilderbogen.  Dresden : Verlag der Kunst 1992. Uit het Russisch vertaald in het Duits door Dorothea Garai.

Darmon, J.J. Le colportage de librairie en France. Paris: 1972. Op p. 78 stelt hij dat verkoper Le Bailly 1/3 van zijn omzet uit prenten van Pellerin krijgt.

 Den Haag 1910: Tentoonstelling van kinderboeken en kinderprenten. Catalogus van de tentoonstelling in de Ver. Haagsche Kunstkring 1910. Den Haag 1910. Korte beschrijving van de ca 400 boeken en 200 prenten, zonder volledig overzicht der tentoongestelde werken. Aanw. BK.

Descaves, Lucien., L'humble Georgin. Imagier d'Epinal. Paris: Firmin-Didot et cie 1932. Aanw. BK.

Desfeuilles 1956: André Desfeuilles, "Premier inventaire sommaire des images... de Desfeuilles". Le Vieux Papier, 1956. KBH

Desfeuilles 1958: André Desfeuilles, "Les images de Desfeuilles au Cabinet des Estampes", Le vieux papier 1958. KBH

Desfeuilles 195?: André Desfeuilles, "Du classement des images populaires". Le Vieux Papier 195?. Over een indelingsschema voor volksprenten. Aanw. KBH

Dettmer, Hermann, Bilderbogen des 18. und 19. Jahrhunderts. Münster: Westfälisches Landesmuseum 1976. Met een OW-prent op het omslag. De inleiding geeft een overzicht. Aanw. RPK 518A14.

Deventer 1995: Het nieuwe vermakelijke luilekkerland - Volks- en Kinderprenten van De Lange. Deventer: Gemeentelijke Musea 1995. Publicatie bij de tentoonstelling. Aanw. BK.

Dévigne, Roger, Le legendaire des provinces françaises à travers notre folklore. Paris: Horizons de France, 1950. Voorbeelden van de Franse folklore in volksboeken en -prenten met talrijke afbeeldingen. Aanw. B.-K.
Dhaene, Sylvie  (1971-), Papiertheater : een realisatie van het Museum voor Volkskunde en Theater Taptoe december 1998 - 28 maart 1999. Gent : Museum voor Volkskunde 1998. Tentoonstellingscatalogus over theaterprenten en papiertheater vanaf de Biedermeiert?d (1815-1850). Aanw. LM 773.7 Dhae.

Donald, Diana, What is a popular print? : an essay prompted by the exhibition Tabloid culture: the popular print in England, 1500-1850. Whitworth Art Gallery 2000. Aanw. UB Groningen BM 52205

Dresen-Coenders, Lène en Ton Brandenbarg, red., Helse en hemelse vrouwenmacht omstreeks 1500. Nijmegen : SUN 1988. Beknopt overzicht in woord en beeld (o.a. volks- en kinderprenten) van de opvattingen over de rolverdeling tussen man en vrouw in de 16e eeuw Aanw. LM, KBH.

Drouot 1950: Imageries populaires françaises et étrangères. Importante collection d'estampes religieuses …Commissaire-priseur Dominique Vincent. Paris: Hôtel Drouot 1950. Veilingcatalogus volksprenten. Aanw. BK.

Dubosc, Georges, L’Imagerie populaire à Rouen (1926). De tekst is gepubliceerd op www.bmlisieux.com/normandie/dubosc19.htm. Dubosc leefde van 1854-1927.

Duchartre 1925: Duchartre, Pierre-Louis en René Saulnier, L'imagerie populaire - les images de toutes les provinces françaises du XVe siècle, au second empire. Les complaintes, contes, chansons, legendes… Paris: Librairie de France 1925. Aanw. BK.

Duchartre 1944: Duchartre, Pierre-Louis en René Saulnier, L'imagerie parisienne. Paris: Librairie Gründ 1944. Aanw. BK.

Duchartre 1961: Duchartre, Pierre-Louis L’Imagerie Populaire Russe et les livrets gravés 1629-1885. Paris: Librairie Gründ 1961. Aanw. BK.

Dumont 1956: J.M. Dumont. La vie et l'oeuvre de Jean-Charles Pellerin 1756-1836.. Epinal 1956. Voorwoord door Pierre-Louis Duchartre. Met 14 fraaie facsimilé prenten door Pellerin zelf gegraveerd. Aanw. BK.

Dumont 1965:, J.M. Dumont,  Les maitres graveurs populaires 1800-1850. Epinal 1965. Over de religieuze en profane prenten van Epinal.

Duquesnoy, L.J.G., Volksprentanalyse: Toetsing van een analysemodel voor verhalende volks- en kinderprenten over Tijl Uilenspiegel en Robinson Crusoë, 1724-1900. Scriptie R.U.Utrecht. Zeist: Duquesnoy (CD-rom in eigen beheer), 2005.

Duran, I. Sanpere, Augusti, Populäre Druckgraphik Europas - Spanien, München: Callwey 1971. Over de Spaanse volksprenten. Aanw. BK.

Dijkstra, Atze, De getekende mens. Haarlem: De Toorts 1981. Aanw. BK.

Ebeling, Friedrich W., Floegels Geschichte des Grotesk-Komischen bearbeitet, erweitert und bis auf die neueste Zeit fortgeführt - mit 41 Bildtafeln… - fünfte Auflage. Leipzig: Verlag von H Barsdorf 1888. Aanw. BK.

Eeghen, I.H. van, Ambachten en beroepen voor almanakjes en kinderprenten van de Erven Stichter 1769-1800. In:  Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum vol. 74 (1982), pag. 104-130. Uitvoerige beschrijving van bronnen van herkomst van afbeeldingen van beroepen en ambachten op 18e-eeuwse (kinder)prenten. Met achterin een 'Concordantie van ambachten en beroepen'. Aanw. BK (copie)

Van Eeghen 1983: I.H. van Eeghen, ‘De Stichter’s Enkhuizer Almanak en Amsterdam’. In: Jaarboek Amstelodamum, 75, Amsterdam, 1983, pp. 11-52.

Ehrle 1908a: Ehrle, F., Le plan de Rome de Pérac-Lafréry 1557. Rome: Danesi 1908, p. 89. Over de catalogus van de prentuitgever Lafréry; genoemd door Bertarelli . Aanw. UBL.

Ehrle 1908b: Ehrle, F., Roma prima di Sisto V. La pianta di Roma Du Pérac-Lafrérij del 1577…, Roma: 1908. Over de catalogus van de prentuitgever Lafrery. Aanw. UBL COLLBN 20073 L 6.

Eichler, Ulrike, Die Münchener Bilderbogen, diss. Karlsruhe: Hist. Ver. Oberbayern 1972. UBU 1514898.

Englert: Englert, Anton, Die menschlichen Alterstufen in Wort und Bild. S.l.,1905. Beschrijving van de houtsnede 'Discorso della vita humana virile' van G.C. Nuvolostellas (Wolckenstern), een Duitser die in Italie werkte van 1560-1580?

Epinal 1984: Pellerin Imagerie d'Epinal. Maison Pellerin fondée en 1735. Catalogue. Epinal: Pellerin 1984. Beschrijving van de drukkerij en catalogus van nieuwe leverbare uitgaven. Aanw. BK.

Essen 1974: Deutsche populäre Druckgraphik des 19. Jahrhunderts. Essen: Museum Folkwang 1974. Catalogus expositie van Bilderbogen in het Folkwangmuseum .

Estampe: L'estampe en France du XIVème au XIXème siècle. Paris: Bibliotheque National 1987. Aanw. BK.

Evrard: Dany Evrard en Michel Roland, Gordinne - Editeur liégois - Pionnier de la bande dessinée. z.p. Delville Graphic 1992. Aanw BK.

Faille, René, L'imagerie populaire cambrésienne. Paris 1964. Aanw. BK.

Ferrand 1953: Ferrand, Louis, Le paradis de l’ imagerie populaire. Le vieux papier, XX, dl. 162, (jan. 1953) p. 305-317. Over heiligenprenten bij de traditionele Franse prentendrukkers. Aanw. BK.

Ferrand 1956: Ferrand, Louis en Edmond Magnac, Bibliografie. In: Le vieux papier 1956, ??  (quasi exhaustif over volksprenten?) .

Folk Art. Folk art of Spain and the Americas. El Alma del Pueblo. New York: Abbeville Press Publishers 1997. Pp. 36-51 gaan over de Spaanse volksprenten. Aanw. BK.

Frankfurt 1968: Brückner, Wolfgang, E. Reynmst en H. Schilling, Alte Bilderbogen. Populäre deutsche Druckgraphik des 18. ud 19. Jahrhunderts. Ausstellungskatalog des Instituts für Volkskunde. Frankfurt: Inst. Volkskunde 1968. Aanw. BK.

Garnier 1869: Garnier, Jean-Marin, Histoire de l'imagerie populaire et des cartes à jouer à Chartres, suivie de recherches sur le commerce du colportage des complaints, canards et chansons des rues. Chartres: Imprimerie de Garnier 1869. Aanw. BK.

Garnier 1990: Garnier, Nicole, L'imagerie populaire française I -Gravures en taille-douce et en taille d'épargne. Paris: Editions de la Réunion des musées nationaux 1990. Catalogus van de volksprenten in de Franse staatsmusea met uitzondering van prenten uit Elzas-Lotharingen. Aanw. BK.

Garnier 1991: Garnier, Jean-Marin, L'Imagerie populaire, présentée par Nicole Garnier. Paris: Nanga 1991. Herdruk van het boek van Jean-Marin Garnier met een voorwoord van Nicole Garnier en afwijkende illustraties. Aanw. BK.

Garnier 1996: Garnier, Nicole, L'imagerie populaire française II –Images d’Epinal gravée sur bois. Catalogue collectif. Paris: Editions de la Réunion des musées nationaux 1996. Catalogus van de prenten uit Epinal in de Franse staatsmusea.. Aanw. BK.

Garnier 2005:  Garnier-Pelle, Nicole e.a., L'imagerie populaire d'Orleans et catalogue de la collection du musée historique et archéologique de l'Orleanais. Orléans: Musée des Beaux-Arts d'Orleans 2005. Aanw. BK.

Gaston 1950: Imageries populaires françaises et étrangères. Importante collection d'estampes religieuses….[coll. Gaston]…dont la vente aura lieu à l'Hôtel Drouot, à Paris… le mardi 24 octobre 1950. Paris: Drouot 1950. Veilingcatalogus. Aanw. BK.

Gayano Lluch, Rafael, Aucología valenciana. Estudio folklórico. Discurso de recepción pública de director de número del Centro de Cultura Valenciana ... Valencia: Biblioteca Valenciana de Divulgación Histórica 1942. 4º mayor, XI, 189 p. muy ilustr., 78 aucas. Media piel, nervios, gofrados. Detallado estudio del auca, con la indicación de su etimología, antecedentes, modalidades de juegos parecidos y cronología. Se reproducen 78 aucas de los s. XVIII al XX. (nog niet opgespoord)

Gelder, Roelof van, Een volk van keisnijders : genreprenten in het Rijksmuseum. In:  NRC Handelsblad (1997) (14 feb). Beschrijving van de tentoonstelling 'Spiegel van alledag' in het R?ksmuseum te Amsterdam, waarin de fraaiste Nederlandse genreprenten van 1550-1700 te zien zijn.

Gent 1996: Gentse volksprenten, 17e - 20e eeuw, verzamelingen Museum voor Volkskunde en Frans Bost. Gent: Kon Bond der Oostvlaamse Volkskundigen 1996. Catalogus van de expositie over technieken, onderwerpen en verspreiding van de prenten. Aanw. BK.

George 1996a: George, Henri, Un catalogue de l'imagerie Pellerin de 1842. Le vieux papier (1996) xx. Over prentdrukker Pellerin: meer dan 500 prenten op groot formaat; in totaal meer dan 1200 prenten. In 1816 nog maar 164 prenten in het fonds. Aanw. KBH

George 1996b: George, Henri, La belle histoire des images d’Epinal. Paris: Le Cherche Midi Éditeur 1996.

Goetze, E. en C. Drescher ed., Sämliche Fabeln und Schwanke von Hans Sachs, Halle, 1893-1913. In deel 3, nr. 23 de tekst van de omgekeerde wereldprent.

Goroščenko, G., Sovetskaja massovaja kartina.  Moskva i t.d. : Izogiz 1933. 

Götte, Gisela, Münchener Bilderbogen : volkstümliche Druckgraphik des 19. Jahrhunderts : Neuerwerbungen der Jahre 1985 bis 1990.  Neuss : Clemens-Sels-Museum 1990.

Grand-Cataret, John, Vieux papiers, veille images - cartons d'un collectionneur. Paris: A le Vasseur et Cie 1896. Aanw. BK.

Grant 1972a: Grant, Helen, Studies in modern Spanish literature and art: presented to Helen F. Grant by Nigel Glendinning, ed. London: Thamesis, s.a. Aanw. KBH 7352 A 12; RUL 2066B9

Grant 1972b: Grant, Helen, 'The world upside down'. In: R.O. Jones, ed., Studies in Spanish literature of the golden age presented to Edward M. Wilson . London Thamesis Books 1972, p. 103-135. Aanw. BK (copie).

Grant 1973: Grant, Helen, 'El Mundo al revès'. In: Hispanic studies in honour of Joseph Manson. London: Thamesis 1973. Aanw. UBL 3279B29; BK (copie).

Grant 1979: Grant, Helen, 'Images et gravures du monde à l’envers dans leurs relations avec la pensée et la littérature espagnoles'. In: Jean Lafond en Augustin Redondo ed., L’image du monde renversé et ses représentations litteraires et para-littéraires…. Paris: Vrin 1979. Aanw. KBH P8000 591; BK (copie).

Güntzer, Reiner, Die große Welt in kleinen Bildern. Berliner Bilderbogen aus zwei Jahrhunderten. Bestandskatalog zur Ausstellung im Märkischen Museum vom 18.3. bis 4.7.1999. Berlin: 2005. Aanw. BK.

Haan, Tj. W.R. de, Kinderprenten, Neerlands volksleven (1961) xx. Aanw. BK.

Hahn, Waltraud, Trois catalogues de vente d'imagerie religieuse (1851-1864-1877), Le vieux papier (1986) xx.   .

Hallema, A. Oude kinderprenten en groote-menschenmoraal uit den ouden tijd. S.l.: 1941.   .

Hafkamp 1998: H. Hafkamp (red.), Lithografie in Nederland. Speciale uitgave van De Boekenwereld, Utrecht, 1998.

Harline 1987: C. Harline, Pamphlets, Printing, and Political Culture in the early Dutch Republic, Dordrecht/Boston, 1987.

Harms, Wolfgang ed., Die Sammlung der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel dl. 1 Ethica, Physica. Tübingen: Niemeyer 1985. Aanw. KBH.

Haver, Jozef van, Religieuze volkscultuur. In: Voor u, beminde gelovigen (1995), pag. 127-156. Beschouwing over het 'omgaan met de overlevering op christelijke grondslag in volksgebed, volksverhaal en volkslied' alsmede een 'beschrijving van de rol van devotionalia, volksbedevaarten en Mariaverering' in Vlaanderen in de jaren 1920-1950.

Hazelzet 1988: Hazelzet, Korine, Heethoofden, misbaksels en halve garen : De bakker van Eeklo en de burgermoraal. Zwolle : Catena 1988.

Hazelzet 1989: Hazelzet, Korine, 'De levenstrap als les voor jong en oud'. In:  Jeugd en samenleving, vol. 19 (1989), afl. 10-11, pag. 680-696.

Hazelzet 1994a: Hazelzet, Korine, De levenstrap. Zwolle: Catena 1994.  Aanw. BK.

Hazelzet 1994b: Hazelzet, Korine, 'De verdwijning van de neusbijter. Exempelen van jeugd en ouderdom'. In:  Kunstschrift vol. 38 (1994), afl. 5, pag. 32-37.

Hazelzet 2004: Hazelzet, Korine, Verkeerde werelden : exempla contraria in de Nederlandse beeldende kunst. Diss. UVA. Amsterdam:  2004. Aanw. BK.

Hazelzet 2007: Hazelzet, Korine, Verkeerde werelden. Exempla contraria in de Nederlandse beeldende kunst. Leiden: Primavera Pers 2007. Aanw. BK.

Heijbroek 1981: Heijbroek, J.F., 'Frederik Muller (1817-1881) en zijn prentenverzamelingen'. Bulletin van het Rijksmuseum 1981, ?? Aanw. BK (copie).

Heijbroek 1984: Heijbroek, J.F., 'De collectie volksprenten'. Bulletin van het Rijksmuseum 1984 Beschrijving van de Waller-collectie in het RPK, ??  Aanw. BK (copie).

Heijbroek 1997: Heijbroek, J.F. 'Kinderprenten uit de collectie Waller'. In: De Boekenwereld vol. 13 (1996-1997), afl. 4 (april 1997), pag. 218-219. Artikel over 18e-eeuwse volks- en kinderprenten uit de collectie van François Waller, n.a.v. de wijziging van de voorwaarden, waaronder de collectie indertijd aan het Rijksprentenkabinet werd geschonken.

Hekker, R.C. De volksprent in Nederland. Overdruk uit: Apollo, Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten, 1946. Summier overzicht over de ontwikkeling van de volksprent in de Nederlanden. Aanw. BK.

Held, Claudia, Familienglück auf Bilderbogen : die bürgerliche Familie des 19. Jahrhunderts im Spiegel der Neuruppiner Druckgraphik. Bonn : Habelt 1992. Aanw. KBH.

Helot, R., Notes sur l'imagerie populaire en Normandie. Lille: Impr. Lefèbvre-Ducrock 1908. Aanw. BK.

Helmut, Helmut, 'Zur Unterhaltung und Belehrung : Modellierbogen aus Épinal'. In:  Aus dem Antiquariat, (2002), afl. 4, pag. A 226-227

Heurck & Boekenoogen 1910: Heurck, Emile van et G.J. Boekenoogen, L'imagerie populaire flamande et de ses rapports avec les imageries étrantgères. Brussel: G. van Oest 1910. Aanw. BK.

Heurck 1914: Heurck, Emile van, Exposition d'imageries populaires de la collection de M. Emile van Heurck (du 15 au 29 janvier 1914) - Notice explicative. Antwerpen J-E Buschman 1914. Aanw. BK.

Heurck 1914: Heurck, Emile van, Sint Gummarus. Volkskunde 1914. Verhandeling over een sanctje, een volksprent en een bedevaartsvaantje met Sint Gummarus. Aanw. BK (copie).

Heurck 1922: Heurck, Emile van, Les drapelets de pélérinage en Belgique et dans les pays voisin. Antwerpen: J E Buschmann 1922. Aanw. BK.

Heurck 1930a: Heurck, Emile van, Quatre images populaires anversoises inconnues. Anvers 1930. Beschrijving van 4 Antwerpse volksprenten en hun pendanten van andere uitgevers.. Aanw. BK.

Heurck 1930b: Heurck, Emile-H. van, Les images de dévotion anversoises du XVIe au XIXe siècle. Sanctjes, bidprentjes et suffragiën. Anvers: Etablissement E. de Coker 1930. Inventarisatie en overzicht van de Antwerpse drukkers en graveurs van religieuze prentjes.

Heurck 1930c: Heurck, Emile van, L'imagerie populaire des Pays-Bas - Belgique et Hollande. Paris: Editions Duchartre & Van Bruggenhoudt 1930. Aanw. BK.

Hilscher, Elke, Die Bilderbogen im 19. Jahrhundert. München: Verlag Dokumentation München 1977. Studie over de prentuitgevers en hun fondsen: Braun & Schneider, Oehmigke & Riemschneider en Gustav Kuhn. Met een lijst van de teruggevonden prenten. Beschrijving van ca. 1650 prenten, deels uit NOM-bezit. Uitgebreide literatuurlijst. Aanw. BK (copie prentlijst).

Hirte, Werner. Die Schwiegermutter und das Krokodil: 111 bunte Bilderbogen für alle Land- und Stadtbewoner soweit der Himmel blau ist. Vierde druk. Berlin: Eulenspiegel Verlag, 1978. Aanw.BK

Hofman, Wim, Voorlopers van het prentenboek: Een inleiding over kinderprenten. In: En nu over de jeugdliteratuur ,1983, 10 (3): 89-91. [UBU LBTSS]

Hollstein 1949: F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings, and woodcuts, ca 1400-1700, Amsterdam/Roosendaal/Rotterdam, 1949-2010.

Hollstein 1954: F.W.H. Hollstein, German engravings, etchings and woodcuts, ca 1400-1700, Amsterdam/Rotterdam, 1954-2014.

Hollstein 1993: The New Hollstein. Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700, Roosendaal/Rotterdam, 1993-2014.

De Hoop Scheffer & Klant 1972: D. de Hoop Scheffer en A.J. Klant-Vlielander Hein (red.), Vorstenportretten uit de eerste helft van de 16de eeuw. Houtsneden als propaganda, cat. tent. Rijksprentenkabinet/Rijksmuseum, Amsterdam, 1972.

Hoorn 1993: Hazelzet, Korine en Volkert Nobel et al, eindredactie, Het leven in weinig woorden: Westfriese tradities rond de levenstrap - Uitg. t.g.v. de tentoonstelling 'De levenstrap' in het Westfries Museum, Hoorn, van 19 maart t/m 23 mei 1994. Hoorn: Vrienden van het Westfries Museum 1993. Aanw. BK.

Hoste, Lode, Over de kinderprenten te Gent – “zantjes woale” genoemd. Gent: Generale Bankmij. 1977. Aanw. BK.

Hourtico, Louis, La vie des images. Paris: Librairie Hachette 1927. Aanw. BK.

Hulsbeek, S. van, Commercie en prestige anno 1833. Een onderzoek naar het vroeg negentiende-eeuwse boekbedrijf van Johannes Noman. Leiden: Universiteit Leiden, 1996.

Hyatt 1974: Hyatt Maior, A. Popular prints of the America’s. New York: Crown Publishers Inc 1974. Aanw. BK.

Hyatt 1975: Hyatt Mayor, A., Imagerie populaire americaine. Milan: Electa, 1975. Aanw. BK.

Hymans, Henri, Les images populaires flamandes au XVIe siècle. Anales de l'Union des Artistes 1869. Verhandeling over de vroege Vlaamse volksprenten gehouden voor de Union des Artistes de Liège op Vrijdag 24 december 1869. Aanw. BK.

Imagerie 1977: Imagerie Parisienne XVIe – XIXe siècle. Catalogue de l’exposition. Paris 1977. Aanw. BK.

L'Imagerie 1972: L'Imagerie populaire française, ABC collection, Paris: C.P.I.P. 1972. Geeft een summier overzicht van populaire grafiek in Frankrijk. Met teksten van André Jacquemin en veel afbeeldingen in kleur. Aanw. BK.

Images 1973: Images du monde, ABC collection, Paris: C.P.I.P. 1973. Geeft een summier overzicht van populaire grafiek in Duitsland, de Nederlanden, Spanje, Zwitserland, Italië, VS en Engeland. Met teksten van André Jacquemin en George von Brevern en veel afbeeldingen in kleur. Aanw. BK.

Infelise 1980: Infelise, Mario, I Remondini di Bassano : stampa e industria nel Veneto del Settecento. Bassano [del Grappa] : Tassotti 1980.

Infelise 1982: Infelise, Mario, I Remondini di Bassano. Stampa e industria nel Veneto del Settecento. In:  La bibliofilia : raccolta di scritti sull'arte antica in libri, stampe, manoscritti, autografi e legature, vol. 84 (1982), afl. 1, pag. 86.

Infelise 1990: Infelise, Mario en Paola Marini. Remondini, un editore del settecento / catalogo. Milano : Electa 1990.371 p. : ill. ; 28 cm. Met lit. opg. en index. Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het kader van de manifestatie "I Tiepolo e il Settecento vicentino" gehouden in Bassano del Grappa (Palazzo Sturm), 26 mei - sept. 1990

Itkina, Elena Igorevna, Russkij risovannyj lubok konca XVIII-načala XX veka : iz sobranija Gosudarstvennogo. Moskva : Russkaja kniga1992. Titel op pag. tegenover titelp. ook in het Engels: Loubok-Russian popular prints from the late 18th-early 20th centuries : from the collection of the State Historical Museum Moscow.

Iwitzki 1994: Angelika Iwizki, Europäische Freiheitskämpfe - Das merkwürdige Jahr 1848. Berlin: SMPK 1994. Tentoonstellingscatalogus met een uitvoerig overzicht van de prentserie die Gustav Kühn over dat revolutionaire jaar heeft uitgegeven. Aanw. BK.

Iwitzki 1999: Angelika Iwitzki, Neu-Ruppin, zu haben bei Gustav Kuhn. Versuch einer ersten Auswertung das Gesamtwerk des Verlages zu fassen. Neuruppin: 1999. Aanw. BK (copie).

http://www.luise-berlin.de/Bms/bmstxt99/9906prob.htm

Kampen 1980: Boerma, R.N.H. Religieuze volks- en kinderprenten uit Nederland en België. Kampen: Frans Walkate Archief 1980. Catalogus van de tentoonstelling met een inleiding over volks- en kinderprenten en een beschrijving van ruim 50 prenten met religieuze voorstellingen. Aanw. BK.

Kannewet 1771: Veilingcatalogus van de boek- en prentdrukker Joannes Kannewet. In NvdB van 27-8-1926 deelt de bibliothecaris van de Vereeniging , dr. A.G.C. de Vries mee dat de catalogus op een veiling kon worden aangekocht.

Kannewet 1781: Veilingcatalogus van de boek- en prentdrukker Joannes Kannewet. In NvdB van 27-8-1926 deelt de bibliothecaris van de Vereeniging , dr. A.G.C. de Vries mee dat de catalogus op een veiling kon worden aangekocht.

Karlsruhe 1973: Karlsruhe Deutsche populäre Druckgraphik des 19. Jahrhunderts. Ausstellungskatalog. Karlsruhe: Badisches Landesmuseum 1973. Tentoonstellingscatalogus met ruim 50 z/w en 4 kl. Ills. van Bilderbogen en bibliografie.   , RPK?

Karlsruhe 1999: Siefert, Katharina en Eva Ludivico, Heilige, Herrscher, Hämpelmänner – Bilderbogen aus Weissenburg. Stuttgart: Jan Thorbecke Verlag 1999. Tentoonstellingscatalogus met afbeelding en beschrijving van 273 prenten vooral van Wentzel. Aanw. BK.

Kessens, Swanny en Maxchteld van Bemmel, De marskramer in de beeldende kunst .Amsterdam: http://cf.hum.uva.nl/nhl/Marskramers/kessens.htm. Internetdocument 2002. Uitgebreide beschrijving van afbeeldingen van marskramers en vindplaatsen. Vreemd genoeg zonder de afbeeldingen zelf.

Keulen 1983: Die Lebenstreppe - Bilder der menschlichen Alter. Köln: Rheinland Verlag 1983. Catalogus van een tentoonstelling over de levenstrappen met talrijke afbeeldingen, o.a. van volksprenten. Aanw. BK (copie).

Keyser 1976: M. Keyser, Komt dat Zien! De Amsterdamse Kermis in de negentiende eeuw, Amsterdam/Rotterdam, 1976.

Keyser, Marja, De laatste kleurders. Kleurinrichtingen in Nederland in de tweede helft van de 19e eeuw. Caert-Thresor 1992. Beschrijving van de kleurprocedures en kleurinrichtingen. Aanw. BK (copie).

Kleef 1983: Die Lebenstreppe. Bilder der menschlichen Lenensalter. Kleef: Städtisches Museum Haus Koekkoek 1983. Aanw. BK.

Klein, Jean-Pierre. Les petits soldats de Strasbourg. Barembach/Schmirmeck: Editions Jean-Pierrre Gyss 1985

Klingsieck, Ralf, Images d'Epinal - Bilderbogen aus Epinal. In:  Aus dem Antiquariat, (2001), afl. 7, pag. A 413-416. Beknopte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en de fabricage van de Franse volksprenten uit Epinal, waarvan een tentoonstelling te zien is in de drukkerij van de firma Pellerin in Epinal (Vogezen). Aanw. BK (copie).

Koelemeijer, Judith, Vrijers vallen uit de boom op een centsprent. In: Volkskrant (1997) (27 jan). Beknopt artikel over 18e-eeuwse volks- en kinderprenten uit de collectie van François Waller, n.a.v. de wijziging van de voorwaarden, waaronder de collectie indert?d aan het Rijksprentenkabinet werd geschonken.

Kneidl, Pravoslav, Česká lidová grafika v ilustracích novin,leták°u a písniček. [Praha] : Odeon  1983. Met samenv. i.h. Russ. en Duits. Titel v.d. Duitse samenv.: Die tschechische grafische Volkskunst in Illustrationen von Zeitungen, Flugblättern und Liedern.

Koch 1977: A.C.F. Koch, Zwarte Kunst in de Bisschopstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw, Deventer, 1977.

Kohlmann 1981: Kohlmann, Theodor Kohlmann, Neuruppiner Bilderbogen. In: Katalog Museum für Deutsche Volkskunde. Berlin: Museum für Deutsche Volkskunde 1981. Over Gustav Kuhn en Oehmigke & Riemschneider.   .

Kohlmann 1999: Kohlmann, Theodor en Peter-Lutz Kindermann, Die grosse Welt in kleinen Bildern : Berliner Bilderbogen aus zwei Jahrhunderten. Berlin : Stiftung Stadtmuseum Berlin c. 1999. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling van Berlijnse volks- en kinderprenten uit twee eeuwen, gehouden in het Märkisches Museum in 1999, met in alfabetische volgorde bij elke letter de beschrijvingen van een aantal genres prenten, die met die letter beginnen. Bevat daarnaast een aantal portretten van Berlijnse boek- en prentdrukkers en -uitgeverijen in chronologische volgorde. Aanw. LM 829.5 Gros.

Koning: The well-known collection of J. de Koning esq. At Leiden. 7 october 1975. Den Haag: Van Stockum's Antiquariaat BV 1975. In totaal werden 210 prenten geveild, waarvan 40 bordspelen en enkele honderden oude kinderboeken. Aanw. BK (copie).

Kossmann, F.K.H., Nederlandse volksprenten. Z.p: z.u. 1965. Aanw. Bibl. UvA 113: NED Broch 01.840.

Kruizinga, J.H., Kinderspel en kinderlust Neerlandsch volksleven 1920. Aanw. BK.

Kuijper 1983a: Kuijper, Daan, Centsprenten en hun historisch-pedagogische betekenis. Amersfoort: Onderwijsbegeleidingsdienst 1983. Aanw. BK.

Kuijper 1983b: Kuijper, Daan, Hoeveel centsprenten zijn er eigenlijk uitgegeven. Amersfoort 1990. Manuscript. Kuijper leidt af dat in de Nederlanden ca 4000 originele volksprenten zijn uitgegeven; daarnaast ca. 2000 herdrukken en kopieën. Aanw. BK.

Kuijper 1994: Kuijper, Daan, Historisch-educatieve aspecten van centsprenten Amersfoort 1994. Manuscript. Aanw. BK.

Kuik 1977: N. Kuik, De geschiedenis van drukkerij de Lange/Van Leer, Deventer, 1977.

Kunzle 1973: Kunzle, David, The early comic strip. Berkeley/Los Angeles: Univ. Of California 1973. Aanw. KBH, BK.

Kunzle 1977: Kunzle, David, Brueghel’s proverb painting an the world upside down, Art Bulletin, 95 (juni 1977) p. 197-202. Over het verschil tussen motieven van de omgekeerde wereld en de verbeelding van spreekwoorden. Met een afbeelding van de prent van Etienne Du Pérac. Aanw.KBH S3440.10; BK (copie).

Kunzle 1979: Kunzle, David, World upside down: the iconography of a European broadside type, in: Barbara A. Babcock, ed., The reversible world – Symbolic Inversion in Art and Society. Ithaca/London: Cornell Univ. Press 1979. Aanw. BK (copie).

Kuyk 1943: Kuyk, W.C. van, Nederlandsche volks- en kinderprenten. Historia vol. 9 (1943), pag. 145-154. Artikel met gegevens over de thema's, voorstellingen, technieken, tekst en uitgevers van kinderprenten en volksprenten vanf de 16e eeuw. Aanw. LM V 1995 - 2
Aanw. Kon. Legermuseum te Delft.   .

Kuyk 1972: The Dr. W.C. van Kuyk-collection of Dutch Catchpennyprints, deel 1-4. Amsterdam Paul Brandt 1972-1974. Veilingcatalogi verzameling Van Kuyk. In vier sessies in 1972 tot 1974 werden in totaal 1826 prenten geveild. De Van Kuykverzameling was niet bijzonder groot, maar wel van hoge kwaliteit met veel unica en prenten uitgegeven vóór 1800. Een aantal prenten waren afkomstig uit de verzamelingen van Van Ommeren en Boekenoogen. Talrijke (unieke) prenten zitten nu in de verzameling Boerma. Aanw. BK (copie).

Kuyk 1958: Kuyk, W.C. van, De kinderprenten uit de fondsen Delhuvenne, Glenisson en Beersmans. Hoe ze te identificeren. In: Volkskunde: Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven, 1958, 59/17: 70-78, 202-210.

KVCS: R.N.H. Boerma, A.G.J.M. Borms, A.K.L. Thijs en J.G.L. Thijssen, m.m.v. Ph. Breuker en P. Lefèvre, Kinderprenten Volksprenten Centsprenten Schoolprenten. Populaire grafiek 1650-1950. Nijmegen, Vantilt 2014. isbn 9789460041846. Het nieuwe overzichtswerk over centsprenten en wat dies meer zij...

Van der Laan 2005: H. van der Laan, Het Groninger boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het einde van de negentiende eeuw, Assen, 2005.

Lafond, J, en A. Redondo (ed.), L'image du monde renversé et ses représentations littéraires et para-littéraires : de la fin du XVIe siècle au milieu du XVIIe : colloque international Tours, 17-19 novembre 1977 / études réunies et prés. par Jean Lafond et Augustin Redondo. Paris: Vrin 1979. Aanw.KBH S942 40

Landau, David and Peter Parshall. The Renaissance print, 1470-1550. New Haven [etc.] : Yale University Press 1994. Deze omvangrijke studie geeft een overzicht van de ontwikkeling van de vroege prentkunst in Italië, Duitsland en de Nederlanden met veel illustraties. Aanw. KBH MCA 328, BK

Landwehr 2002a: John Landwehr. Schatgraven in oude Nederlandsche kinderprenten. In: Boekenpost: Tweemaandelijks tijdschrift voor de liefhebber van boeken, strips en boekencuriosa, 2002, 10 (59): 11-13. 

Landwehr 2002b: Landwehr, John, Exotische volkeren in oude kinderprenten en kinderboekjes. In: Boekenpost: Tweemaandelijks tijdschrift voor de liefhebber van boeken, strips en boekencuriosa, 2002, 10 (60): 47-49.

Landwehr 2002c: John H. Landwehr, Wie zou niet gaarne koning wezen? z.p., Stichting Geschiedenis Kinder en jeugdliteratuur, 2002. Over het driekoningenfeest in kinderboeken en op prenten.

Landwehr 2003a: Landwehr, John en Josephine Landwehr, IJzersterke kinderprenten op steen: een zeldzame collectie kinderboeken en –prenten bijeengebracht door Josephine en John Landwehr. Valkenswaard: Nederlands Steendrukmuseum, 2003. 

Landwehr 2003b: Landwehr, John, 'Nieuw belooning’: Negentiende-eeuwse prentkaartjes voor kinderen. In: Boekenpost: Tweemaandelijks tijdschrift voor de liefhebber van boeken, strips en boekencuriosa, 2003, 11 (65): 2pp. 

Landwehr 2003c: Landwehr, John, Madam Kiekeboe: Een negentiende-eeuws stripverhaal. In: Boekenpost: Tweemaandelijks tijdschrift voor de liefhebber van boeken, strips en boekencuriosa, 2003, 11 (67): 19. 

 Landwehr 2003d: Landwehr, John H., IJzersterke kinderprenten op steen : een zeldzame collectie kinderboeken en -prenten bijeengebracht door Josephine en John Landwehr.Valkenswaard: Nederlands Steendrukmuseum, 2003. Catalogus bij de tentoonstelling in het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard, 15 nov. 2003 - 15 febr. 2004. Aanw. KBH, BK 

Landwehr 2005: Landwehr, John, De dwergenmanie in boeken en prenten. In: Boekenpost: Tweemaandelijks tijdschrift voor de liefhebber van boeken, strips en boekencuriosa, 2005, 13 (78): 18-19

Lankheit 1969: Lankheit, Klaus, Aus der Frühzeit der Weissenburger Bilderfabrik. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialprychologie, 21 (1969), p. 583-600.   .

Lankheit 1973: Lankheit, Klaus, Bilderbogen. Deutsche populäre Druckgraphik des 19. Jahrhunderts. Karlsruhe 1973. Tentoonstellingscatalogus.   .

Laurencin: André Laurencin, Corpus des bois gravés bourguignons. Chalons s/S: Musée Denon 1996. Catalogus van drukblokken voor volksprenten in de musea van Dijon, Chatillon, Chalons s/S en Autun met talrijke afbeeldingen. Aanw. BK.

Lausanne 1951: L'imagerie populaire française. Lausanne 1951. Catalogus tentoonstelling.   .

Laver, James, Populäre Druckgraphik Europas- England – vom 15. bis zum 20. Jahrhundert. München: Verlag Georg D.W. Callwey 1972. Aanw. BK.

Lebeer 1927: Lebeer, Louis, De Vlaamsche houtsnede. zp Davidsfonds 1927. Aanw. BK.

Lebeer 1941: Lebeer, Louis, De blauwe huyck. in: Gentsche bijdragen tot de kunstgeschiedenis deel IV. Antwerpen: De Sikkel 1941. Aanw. BK.

Lee: Alan J. Lee, The Origins of the Popular Press in England 1855-1914. London: Croom Helm, 1976. Aanw. Bibl. UBU LBGES 15.71 4240.E.RF*1976 LO.

Lelievre: J.P. Lelievre en P. Maiche, Imagerie populaire : Ventes aux enchères publiques. Chartres: Galerie de Chartres 2003.

Lemoisne: Paul André Lemoine (1875-1964) Les xylographies du XIVe et du XVe siècle au cabinet des estampes de la Bibliothèque Nationale. Paris ; Bruxelles : Van Oest, 1927-1930. 2 dl. : ill. ; 38 cm. Code KB: 0310 h aanvr. nr. 1361 C 41 [-42] Hierin de eerste prent van de H. Erasmus met het voor centsprenten karakteristieke roosterpatroon.

Lerch 1982: Lerch, Dominique, Imagerie et société: l'imagerie Wentzel de Wissembourg au XIXe siècle. Strasbourg: 1982. RPK 533A40

Lerch 1989: Lerch, Dominique, Les frères Deckherr: Imagerie, almanach, bibliothèque bleue. Le vieux papier 32 (1989) p. 423-433. Over het bedrijf en de prentuitgaven Aanw. BK (copie).

Lerch 1990: Lerch, Dominique, Imagerie populaire en Alsace et dans l’Est de la France. Nancy: 1990.

Levert: Maurice Levert, Le monde à l'envers. in: Le vieux papier. 276 p. 37-44.

Liège 1992: Imagerie d'Epinal - Images de chez nous. Luik: Musée de la Vie Wallonne 1991. Beschrijving van 89 prenten uit Epinal -in hoofdzaak van Pellerin- per rubriek gerangschikt. Met een voorwoord over de productietechnieken en kleuring van de prenten. Aanw. BK.

Linden: Renaat van der Linden c.s., Beeld, boek en spel in de volkskunde. Brugge: Bank van Brussel 1974. Tentoonstellingscatalogus over verschillende uitingen van volkskunst, zoals bedevaartvaantjes, ex voto's, achterglasschilderingen, volksboeken en volksprenten. Aanw. BK.

Ter Linden e.a. 1995: J. ter Linden, A. de Vries, en D. Welsink, A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden, Amsterdam, 1995.

De Lint 1977: J.G. de Lint, Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden, Gorinchem, 1918. (herdruk: Schiedam, 1977).

Lint: J.G. de Lint, Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden. Gorinchem : Noorduyn & Zoon 1918. herdruk: Schiedam : Interbook International 1977. Aanw. BK.

Loeb-Larocque, Louis: ``A la Ville de Cologne`` : der Pariser Karten- und Graphikverleger Jacques Honervogt aus Köln. In: Florilegium cartographicum : Beiträge zur Kartographiegeschichte und Vedutenkunde des 16. bis 18. Jahrhunderts ; Fritz Hellwig zu Ehren / hrsg. von Peter H. Köhl ... Leipzig : Pfaehler 1993, S. 85-89 : Kt. (Erschien auch in: Speculum orbis 4. 1988-1993 (1993) 1/2, S.)

Loire, Stéphane, Simon Vouet : actes du colloque international, Galeries nationales du Grand Palais, 5-6-7 février 1991. Paris: La Documentation Française 1993 .

Lotz, François, Images du pays de noël. S.l.: Clement & Gyss 2000. Kerstmis in volksprenten met afbeeldingen van de stal in Bethlehem, Sinterklaas en de kerstman van de 15e tot de 20e eeuw. Aanw. BK.

Lubok: The lubok - Russian folk pictures - 17th to 19th century. Leningrad: Aurora Art Publishers 1984. Aanw. BK.

Ludowici: E. Ludowski, ´O Bilderbogen!´ In: K. Siefert (red.), Heilige, Herrscher, Hampelmanner. Stuttgart: Thorbecke Verlag 1999.

Lurin 2007: Emmanuel Lurin, Etienne Duperac, graveur, peintre et architecte. Paris: Sorbonne 2007. Proefschrift met volledige inventarisatie van de prenten, tekeningen en overige werken van Duperac. Een handelseditie is in voorbereiding. Ebook in BK. Samenvatting.

Lust: John Lust, Chinese popular prints. Leiden [etc.] : Brill 1996.

Magagnato: Licisco Magagnato, Stampe popolari venete dal seculo XVII al seculo XIX. Venezia: Neri Pozza Editore 1959. Tentoonstellingscatalogus met inleiding over Italiaanse volksprenten en afbeeldingen waarvan 10 in kleur. Aanw. BK.

Magnien: Gabriel Magnien, Les écrivains romantiques et l'imagerie popuilaire. Le vieux papier 1960.  

Maidment: B.M. Maidment, Reading pupular prints. 2nd ed. Manchester & New York: Manchester Univ. Press 2001. Over de interpretatie van volksprenten. Prenten zijn niet bestemd voor de ongeletterden; de betekenis wordt vaak pas duidelijk in relatie tot de tekst. Weinig tot geen artistieke pretentie; gemaakt om te verkopen. Aanw. BK.

Mainz 1988: Bilderbogen aus Epinal - Katalog zur Ausstellung im Gutenberg-museum. Mainz: Gutenberg Museum 1988. Catalogus Gutenbergmuseum. Aanw. BK.

Mainz 2006: Spiel mit! Papierspiele aus dem Verlag Jos. Scholz Mainz. Mainz: Gutenberg-Museum 2006. Catalogus van de tentoonstelling van spelen en spellen uitgegeven door Scholz met inleidingen over de geschiedenis van de firma, de puzzles, bord- en wartetspellen, bouwplaten, speelfiguren en theaterprenten.

Man, M. de, Kinderprenten met afbeeldingen van munten. In: Tijdschrift van het Kon. Ned. Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 1903, 11 (4): 19pp.

Man-Verbeeck, M de, De Vlaamse kinderprenten met voorstellingen van kinderspelen. Volkskunde. Aanw. BK.ov ? p. 111-125

Mandowski, Erna, Die Iconologia des Caesare Ripa, diss. Hamburg: 1934.   .

Martin, Auguste, L'imagerie orléaniase. Ouvrage précédé d'une étude sur les origines et les sources d'inspiration des imagiers par Pierr-Louis Duchartre. Notices biographiques par Maurice Garsonnin. Paris: Ed. Duchartre et Van Bruggenhoudt 1928.   .

Mathias, François, Notice sur l'imagerie d'Epinal. Epinal: Imp. Pellerin 1904.

Matla, Hans. Van centsprent tot album. De ontwikkeling van het stripverhaal 1800-2000. In: Berry Dongelmans e.a. (eds.), Tot volle waschdom: Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur. Den Haag: Biblion, 2000, p. 57-72.

Meilink, W., Doopceel van Jan Claeszen : kroniek van het traditionele poppenspel in Nederland. Amsterdam : Wereldbibliotheek 1980. 159 p / foto-ills. Ook verschenen als aflevering van "Neerlands Volksleven". Bevat literatuuropgave. De historie van het traditionele poppenspel in Nederland, beschreven aan de hand van Volksprenten, gravures, oude teksten, verhalen, afbeeldingen van poppen en kranteberichten en bovendien geplaatst in een internationaal kader.

Melnikova: N. Melniková-Papousková, Lubok neboli ruské lidové tisky. Praza: Aventinum 1946. Tsjechische uitgave over de Russische volksprent met veel afbeeldingen, waarvan enkele in kleur. Aanw. BK.

Mesuret, Robert, Essai sur les sources iconographiques de l'imagerie toulousaine. Arts et Traditions populaires nr. 1, (1953), p. 145-149

Metken 1971: Metken, Sigrid, Die verkehrte Welt. Das Kunstwerk, 5, XXIV (1971), p. 3 ev.   .

Metken 1972: Metken, Sigrid, Französische Bilderbogen des 19. Jahrhunderts. Sammlung Sigrid Metken. Katalog zur Ausstellung. Paris/Baden-Baden: 1972. Aanw. RPK 505B9; BK. (copie).

Metz 1961: L'imagerie populaire de Metz dans les…. Metz 1961. Catalogus expositie te Metz. Aanw. KBH 422C11.

Meyer 1952: Meyer, Maurits de, Nederlandsche volks- en kinderprenten. De collectie Stichter in het Nederlands Openluchtmuseum. Volkskunde 53 (1952) p. 161-168. Het NOM telde op dat moment ca. 5000 prenten (in 1960 bijna 12.000?), voor het overgrote deel van Nederlandse herkomst. Aanw. KBH.

Meyer 1961: Meyer, Maurits de, Vrijers en Vrijstersboom. Volkskunde 62 (1961) p. 30-32. Aanw. BK (copie).

Meyer 1962a: Meyer, Maurits de, De Rattenoorlog. Volkskunde 63 (1962) p. 871 ev.

Meyer 1962b: Meyer, Maurits de, De wereld loopt op stelten. Volkskunde 63 (1962) p. 33. KB T244 Aanw. BK (copie).

Meyer 1962c: Meyer, Maurits de, De volks- en kinderprent in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw. Amsterdam/Antwerpen: Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij 1962. Aanw. BK.

Meyer 1966: Meyer, Maurits de, Volkskunde - Verzamelde opstellen van MdM - uitgegeven naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag. Antwerpen: Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij 1966. Bevat artikelen over Luilekkerland, vrijersboom en de oudewijvenmolen. Aanw. BK.

Meyer 1970a: Meyer, Maurits de, Volksprenten in de Nederlanden 1400-1900 - Religieuze, allegorische, satirische en verhalende prenten. Speelkaarten, Ganzen- en uilenborden. Antwerpen: De Sikkel 1970. Aanw. BK.

Meyer 1970b: Meyer, Maurits de, De blauwe huyck van Jan van Doetinchem, 1577. Volkskunde 71 (1970) p. 33. Met alle spreekwoorden die voorkomen op deze prent. Aanw. BK (copie).

Meyer 1971: Meyer, Maurits de, Een Limburgs atelier van devotieprentjes uit de 16e eeuw. Limburg 21 (1971) p. 52-59. Aanw. KB OD.

Meyer Schapiro, Courbet and the popular imagery. J. of the Warburg and Courtauld Inst. London 1971. Bd IV p. 164 ev. Aanw. KBH.   .

Meyere 1934: Victor de Meyere, De Vlaamsche volkskunst - meubelen, plateelwerk en porcelein, ijzer-, koper- en tinwerk ... volksprenten, godsdienstige huisversieringen enz. Antwerpen: De Sikkel 1934. Aanw. BK.

Meyere 1937: Victor de Meyere, Vlaamse volksprenten. In: Nederlandsch tijdschrift voor volkskunde, 1937, 41: suppl. Aanw. Bibl. RUL kast 14435

Milano 2008: A. Milano (red.), Commercio delle stampe e diffusione delle immagini nei secoli XVIII e XIX, Rovereto, 2008.

Millar, John, Religion in the popular prints : 1600-1832. Cambridge : Chadwyck-Healey 1986.

Mistler, Jean, Francois Blaudez en André Jacquemin, Épinal et l’imagerie populaire. Paris: Hachette 1961. Aanw. KB1384E4; BK (copie).

Moes: E.W. Moes & C.P. Burger, De Amsterdamsche Boekdrukkers en Uitgevers in de zestiende eeuw, 4 dln, Amsterdam-'s-Gravenhage, 1900-1915.

Moulijn 1927: S. Moulijn, De eerste jaren der lithografische prentkunst in Nederland, 's-Gravenhage, 1927.

Muller 1863-1882: F. Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen. Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieplaten, zinneprenten en historische kaarten. Eerste – vierde deel, Amsterdam, 1863-1882.

Münster 1976: Bilderbogen des 18. und 19. Jahrhunderts. Münster: Westfälisches Landesmuseum 1976. Catalogus van de tentoonstelling van volks- en kinderprenten. Op het omslag de omgekeerde wereldprent van P.W. Schwarz uit Neurenberg.

Neu 2011: P. Neu, Connivence 2. Mondes à l’envers, Musée de l’Image, Epinal, 2011.

Neurenberg 1976: Die Welt des Hans Sachs : 400 Holzschnitte des 16. Jahrhunderts. Nürnberg : Carl 1976. Herausgegeben von den Stadtgeschichtlichen Museen; Bearbeiter Renate Freitag-Stadler ... et al. Tentoonstellingscatalogus. Aanw. KBH

 Nicolas, Emile, Légende dorée de Saint-Nicolas. Le vieux papier 32 (1989) p. 219-236. Sinterklaas in de volksprenten. Aanw. BK (copie).

Nieke, Erdemute, Religiöse Bilderbogen aus Neuruppin. Eine Untersuchung zur Frömmigkeit im 19. Jahrhundert. Frankfurt a/M: Peter Lang, 2008 , 331 S., 21 Abbildungen, zahlreiche Tabeln, 1 Grafik, 1 Faltbl., 1 CD. ISBN 9783631571569
Bunte Bilderbogen, wie Himmelsbriefe, Zwei-Wege-Bilder, Haussegen, Krippelbilder, biblische Bilder, hebräische Bogen, Wallfahrtsbogen, Marien- und Heiligenbilder, Fleißbilder, Bildberichte über Taufen, Hochzeiten oder Trauerfeiern der europäischen und vor allem der preußischen Herrscher wurden im märkischen Neuruppin gedruckt. Die Stadt entwickelte sich dank der Erfindung der preisgünstigen und schnellen Lithographie im 19. Jahrhundert zum Marktführer populärer Druckgraphik. Die erste und umfassende Untersuchung der religiösen Bilderbogen aus Neuruppin bietet neue und teilweise überraschende Einblicke in die Frömmigkeitswelten des 19. Jahrhunderts und liefert damit einen wichtigen theologischen, ikonographischen und volkskundlichen Beitrag zur Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts. Eine CD-ROM bietet eine thematische Beschreibung und ein Gesamtverzeichnis von 1857 religiösen Bilderbogen aus Neuruppin. 21 Farbtafeln im Anhang der Arbeit geben einen kleinen Einblick in die Bilderwelt. Neue. Aanw. BK

Nisard, Charles, Histoires des livres populaires ou de la littérature de colportage. Tome 1 et 2. Paris: E. Dentu Éd. 1864. Aanw. BK.

Nix, J.C., De Atlas Van Stolk : een verzameling historieprenten over de vaderlandse geschiedenis. In:  Ons erfdeel vol. 39 (1996), afl. 2, pag. 233-240. Inleidend artikel over de Atlas Van Stolk, de chronologisch geordende verzameling prenten over de Nederlandse geschiedenis, vanaf de Batavieren tot heden, genoemd naar de oorspronkelijke verzamelaar Abraham van Stolk Czn. (1814-1896). Ook kostbare, met platen geïllustreerde kinderboeken over de vaderlandse geschiedenis bevinden zich in de collectie.   .

Norden, J., Russische Volksbilderdogen. Z. für Bücherfreunde 5, Heft 5 (1901). p. 169-179.   .

O'Connell, Sheila, The popular print in England, 1550-1850. London : British Museum Press 1999. Aanw. BK.

Ommeren 1937: Catalogus van de prentverzameling van wijlen de heer C. van Ommeren conservator van de stichting Atlas van Stolk Rotterdam. Utrecht: Van Huffel's Antiquariaat 1937. Catalogus met ongeveer 20 nummer met ca 165 exx. Volksprenten. Uit de aantekeningen blijken aankopen van Borms en Van Kuyk. Het lot 166 werd door hen gedeeld Aanw. BK.

Ommeren 1943: Veilingcatalogus verzameling Van Ommeren van A.J. van Huffels Antiquariaat te Utrecht op 14-20 april 1943. Utrecht: Van Huffels Antiquariaat 1943.   .

Omodeo, Anna, Mostra di stampe popolari venete del '500 : catalogo. Firenze: Leo S. Olschki 1965. Aanw. BK (ged. copie)

Os, Raf. van. De volksprent in Vlaanderen en elders. Antwerpen: z.u. [serie: De seizoenen, nr. 37]

Ottema, Nanne, Verzameling volks- en kinderpenten in het Princessehof te Leeuwarden. Met naschrift van M. de Meyer. Volkskunde 55 (1954) p. 55-59. Ottema vertelt over de herkomst van de prenten, de indeling van zijn portefeuilles en de omvang der verzameling (2027 stuks). Aanw. BK (copie).

Parijs 1968: Imageries populaires, 1815-1848 : miroir d'une époque; le monde du Biedermeier; collection de Günter Böhmer : exposition au Centre Culturel Allemand, Goethe-Institut Paris, 21 Nov.-20.Déc. 1968. Paris: Goethe Inst. 1968.

Parijs 1973: Cinq siècles d'imagerie française. Catalogue d'une exposition. Paris: Musée national des Arts et Traditions populaires 1973. Aanw. RUU.

Parijs 1977: Imagerie parisienne, XVIe-XIXe siècle : catalogue de l'exposition organisée à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, sous le patronage de la Société des Amis de la Bibliothèque historique et de la Société archéologique historique et artistique "Le Vieux Papier" : octobre-décembre 1977. Paris: La Bibliothèque historique de la Ville de Paris 1977. Over de prenten van de uitgevers in de Rue St. Jacques, met een verhandeling van L. Ferrand., Aanw. KBH 4609D19; BK (copie)

Parijs 1990: Paris raconté par l'image d'Epinal. Catalogue d'une exposition. Paris: Musée Carnavalet 1990.  

Parshall 2005:  Peter Parshll et al. Die Anfänge der europäischen Druckgraphik. Holzschnitte des 15. Jahrhunderts und ihr Gebrauch. Nürnberg: GNM 2005. Bearb. von Peter Parshall, Rainer Schoch u.a. Begleitband zu den Ausstellungen in der National Gallery of Art, Washington (in englischer Sprache) und im Germanischen Nationalmuseum.

Peeters, Karel Constant en Jan G. Bauwens, Een jaar met sanctjes. Brussel : Aurelia 1974.(1903-1975); Onder andere over de plaatsnijder Louis Joseph Fruijtiers (1713-1783). Aanw. KBH.

Pellerin: Imagerie d'Epinal - Maison Pellerin fondée en 1735- catalogue. Epinal: Pellerin 1984. Beschrijving van de drukkerij en catalogus van nieuwe leverbare uitgaven. Aanw. BK.

Peltzer, M., Verbreitung popularer Druckgraphik in Europa, Volks­kunst, 13, 1990, p. 42-47.

Pérac, Etienne du, Le antiche rovine di Roma – Nei designi di Du Pérac. Milano: Pizzi 1990. De tekeningen van Pérac van het antieke Rome in facsimile.

Perrout 1912: Perrout, René, Les images d'Epinal. Nancy: Éd. De la Revue lorraine illustrée 1912. Losbladige bundel met talrijke afbeeldingen in kleur over de uitgevers Pellerin en Pinot. Aanw. BK.

Perrout 1985: Perrout, René, Tresors des images d'Epinal - Nouvelle édition de l'oeuvre de R. P. parue en plusieurs livraisons de 1910 à 1912 dans la 'Revue Lorraine'. S.l.: Editions Jean-Pierre Gyss 1985. Aanw. BK.

Pesch, Dieter, Wallfahrtsfähnchen - Religiöse Druckgrafik - Bestandkatalog bearbeitet von D.P. Köln: Rheinland-Verlag GmbH 1983. Beschrijving van bedevaartsvaantjes uit B(894), D(33), Spanje(5), F(10), I(10), Joegoslavië(1), Luxemburg(2), NL(82), Polen(2), Portugal(1), Zwits(1) en anonieme uitgaven(12). Aanw. BK.

Pfister, Kurt, Die primitiven Holzschnitte. München: Holbein Verlag 1985. Aanw. BK.

Pieske 1960: Pieske, Christa, Die Memento-mori-Klappbilder. Philobiblion,4, afl 2 (juni 1960), p. 127 ev. Aanw. KBH 6061G30

Pieske 1967: Pieske, Christa, Katalog der lithographische Anstalt Eduard Gustav May. Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums Neurenberg: Germanisches Nationalmuseum 1967. p. 132-162

Pieske 1988: Pieske, Christa, Bilder für Jedermann – Wandbilddrucke 1840-1940, Schriften des Museums für Deutsche Volkskunde. Berlin: Museum für Volkskunde 1988. Ontwikkeling sierprent, gebruik in leefomgeving, ontwerpen en motieven, geschiedenis van de uitgevers en drukkers. Aanw. KBH MDB122

Pitsch, Marguerite, Credit est mort, image d'Epinal inspirée par Les cris de Paris, de Bouchardon. Arts et Traditions populaires 6 (1958) p.264-268.   .

Pluis, Jan, Kinderspelen op tegels. Assen: Van Gorcum 1979. Ook over motieven en taferelen die op kinderprenten voorkomen. Aanw. BK.

Poortman 1983: W.C. Poortman, Bijbel en Prent. Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, Deel 1, Den Haag, 1983.

Poortman 1986a: W.C. Poortman, Bijbel en Prent. Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels, Deel 2a, Den Haag, 1986.

Poortman 1986b: W.C. Poortman, Bijbel en Prent. Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal, Deel 2b, Den Haag, 1986.

Posada, José Guadalupe 1852-1913

Post, P.G.J. [ed.]. Verbeelding van vroomheid. De devotieprent als cultuurwetenschappelijke bron.Amsterdam: P.J. Meertens Instituut. 1990. 8vo; iv, 154pp [= 251-402pp.], 4 essays, illustrations, references. Contents: 1. Een prentmaker zonder pers. De houtsneden van Philippus J. Lecuyer te Uden en 's-Hertogenbosch 1772-1774 - Arie van den Berg & Gerard Rooijakkers. 2. De beeldtaal van devotieprentjes [Nederland en Belgë in 19de en 20ste eeuw]: context-analyse als onderzoeksperspectief - P.G.J. Post. 3. Devotieprentjes als bestanddeel van culturele praktijken - Willem Frijhoff 4. De gedachtenisprentjes van de Eerste Communie: beschrijving en interpretatie - H.A.J. Wegman. Volume 16.3: Publikaties Meertens-Instituut. ISBN: 90-7038926-6.

Préaud, Maxime, et al., Dictionnaire de éditeurs d'estampes à Paris sous l'Ancien Régime. S.l.: Promodis 1987. KBH.

Preston, C.L. en M.J. Preston, The Other Print Tradition: Essays on Chapbooks, Broadsides and Other Related Ephemera. New York: Garland Publishing, 1995

Renonciat, A., Petit Poucet dans la jochée des feuilles. Le vieux papier 32 (1990) p. 205-218. Over Klein Duimpje in de kinderprenten. Aanw. BK (copie).

Reynst, Elisabeth, Friedrich Campe und sein Bilderbogen-verlag zu Nürnberg : mit einer Schilderung des Nürnberger Kunstbetriebes im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Neurenberg: Staatsbibliothek 1962. Aanw. KBH 1401 E 1.

Rickards, Maurice (1919-1998).  The encyclopedia of ephemera : a guide to the fragmentary documents of everyday life for the collector, curator, and historian, by Maurice Rickards ; ed. and compl. by Michael Twyman ; with the assistance of Sarah du Boscq de Beaumont and Amoret Tanner. London : The British Library, 2000. Omvang:  x, 402 p., 16 p. pl. : ill. ; 30 cm met lit. opg. en index. KB: LHO AW.A 03 RICK

Rigoli, Aurelio; Annamaria Amitrano Savarese; Clelia Alberici; Barbara Cervetto
Fuoco acqua cielo terra / ricerca iconografica e catalogo di Clelia Alberici e Alberto Milano ; con la collaborazione redazionale di Barbara Cervetto
Vigevano : Diakronia, Centro Internazionale di Etnostoria, 1995. Franse titel en op omslag: Stampe popolari profane della "Civica Raccolta Achille Bertarelli"
Lit.opg. (p. 819-821), ills., Index. Omvang: 821 p. Formaat: 31 cm.

Riedel 1984:del, Lisa en Werner Hirte, ed., Die schöne Kartenlegerin: Kurzweil auf Neuruppiner Bilderbogen. Berlin: Eulenspiegel Verlag 1984. Aanw. KBH 6237 F 1.

Riedel 1988: Riedel, Lisa en Werner Hirte, Der neue Blumengarten : Stadt u. Land auf Neuruppiner Bilderbogen. Berlin : Eulenspiegel-Verlag 1988.

Riedel 1999: Riedel, Lisa, Werner Hirte (ed), Der Baum der Liebe. Liebesseufzer auf Neuruppiner Bilderbogen. Berlin: Rieger 1999. Niet in NCC.

Riedel: Riedel, Lisa, Neuruppiner Bilderbogen. Berlin u. Karwe: Edition Rieger s.a. De geschiedenis van de drie Neuruppiner uitgeverijen van kinderprenten met talrijke (gekleurde) afbeeldingen. Aanw. BK.

Riff: Riff, Adolphe, ed., L'art populaire en France - Recueil d'études publié sous la direction de A R - première annee 1929. Strasbourg/Paris: Librairie Istra 1929.

Riha: Riha, Karl: Bilderbogen, Bildergeschichte, Bilderroman. Zu unterschiedlichen Formen des „Erzählens“ in Bildern. In: Erzählforschung 3. Hrsg. Wolfgang Hauberichs. Göttingen. Zeitschrift für Linguistik und Literaturwissenschaft, Beiheft 8, (1978) p. 176-192.

Rijn 1895: Rijn, van G., Atlas van Stolk : katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland, verz. door A. van Stolk Cz.: gerangschikt en beschreven door G. van Rijn en C. van Ommeren. Amsterdam: F. Muller 1895-1933.

Rijn 1910: Rijn, van, Nederlandsche historieprenten platenatlas. Amsterdam: 1910.

Roelen, Marian, Schatgraven in het duister op weg naar een ontsluiting van de kinderprentencollectie van de Zeeuwse Bibliotheek : afstudeeropdracht ... faculteit Documentaire Informatieverzorging ... in het kader van de afstudeerrichting. Tilburg : Hogeschool Midden Brabant 1991. 43 p / ill / 30 cm.

Röttinger, Heinrich, Die Bilderbogen des Hans Sachs. Straatsburg: Heitz 1927. Aanw. KBH S83 247

Rooijakkers & Van den Berg 1992: Gerard Rooijakkers en Arie van den Berg, Niemand en de boodschap van de dingen : Europese 'volksprenten' als cultureel medium in de vroegmoderne tijd. In: Tekens en teksten: cultuur, communicatie en maatschappelijke veranderingen vanaf de late middeleeuwen; red. Henk Kleijer, Ad Knotter en Frank van Vree / Amsterdam University Press 1992.

Rooijakkers 1993: Gerard Rooijakkers, De brede en de smalle weg. Tussen voorgeschreven orde en geleefde praktijk. Tekst op de website http://www.crkc.be/site/im_user/062brede_weg.doc.pdf

Rooijakkers 1995: Gerard Rooijakkers, Eer en schande : volksgebruiken van het oude Brabant. Nijmegen : SUN, 1994. Geschiedenis van de religieuze volkscultuur - aan de hand van volks- en kinderprenten - op het Oostbrabantse platteland tussen 1550 en 1850. Aanw. LM.

Rooijakkers 1996: Rooijakkers, Gerard, Beeldlore tussen oraliteit en verschriftelijking. Een culturele drieëenheid in de vroegmoderne Nederlanden. In: Theo Bijvoet e.a. (eds.), Bladeren in andermans hoofd: Over lezers en leescultuur. Nijmegen: SUN.1996 126-163. [serie Memoria] Aanw. BK.

Roth 1967: Roth, Eugen, Alte deutsche Bilderbogen. Oldenburg/Hamburg: 1967.

Roth 1978: Roth, Thomas, Literarische Vorlagen populärer Druckgraphik aus deutschen Verlagen des 19. Jahrhunderts, Phil Diss. München: 1978.   .

Rotterdam 1951: Religieuze volksprenten uit de Middeleeuwen. [Rotterdam] : Museum Boymans 1951. Catalogus van de tentoonstelling in Museum Boymans samengesteld door B.L.D. Ihle.

Rouir, Eugène, 150 Ans de gravure en Belgique. Brussel: CGER 1980.

Rovinskii (1881): Rovinskii, Dimitri, Russian folk pictures. St. Petersburg: 1881. Kostbaar en beroemd werk met afbeeldingen van meer dan 4000 Russische volksprenten. . Dit belangrijke, omvangrijke en kostbare werk in geen enkele bibliotheek aangetroffen. Ook internet zoekacties in de catalogi van BN, BM, enz. leverde niets op. Mocht u een vindplaats kennen, wilt u mij dit dan laten weten.

Rovinskij (1989): Rovinskii Dmitrij Alexandrovitsj en Walter Koschmal, Russkija narodnyja kartinki. München : Sagner,  1989. Met een voorw. in het Duits Fotomech. herdr. van de uitg.: Sanktpeterburg : Tip. Imperatorskoj Akademii Nauk, 1881Imperatorskoj Akademii Nauk, 1881. Aanw. RPK 22H23

Ryan: Ryan, Edward, Paper soldiers. The illustratedhistory ofprinted paper armies of the 18th, 19th & 20th centuries. London: 1955. Aanw. BK.

Sadion 2006: M. Sadion (red.), L’Amour des images 1, Epinal, 2006.

Sadion 2007: M. Sadion (red.), L’Amour des images 2. Etonnantes images populaires…, Epinal, 2007.

Sadion 2009: M. Sadion (red.), Ni tout à fait la meme, ni tout à fait une autre ou des chefs-d’oeuvre comme modèles, Epinal, 2009.

Sakovitj, A.G. en Ulf Cederlöf, bewerking, Ryska skillingtryck : ur Pusjkinmuseets samlingar. Vertaald in het Zweeds door Håkan Isacson.  [Stockholm] : Nationalmuseum 1989.

Salies, P., Imagerie populaire et confréries toulousaines, Gazette des Beaux-Arts, Vide reeks, 59, 1962, p. 257-276.

Salman 1989: J. Salman, ‘Volksliteratuur tussen volk en elite’. In: Leidschrift, 5, nr.3, 1989, pp. 5-32.

Salman 1999: J. Salman, Populair Drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar, Zutphen, 1999.

Salman 2001a: J. Salman, ‘ “Vreemde loopers en kramers”. De ambulante boekhandel in de achttiende eeuw’. In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 8, 2001, pp. 73-98.

Salman 2001b: J. Salman, ‘Terug naar Luilekkerland, Een publicatiegeschiedenis van vijf eeuwen'. In: De Boekenwereld, 17, 5, 2001, pp. 232-260.

Salman 2006: J. Salman, ‘Between Reality and Representation, the image of the pedlar in the 18th century Dutch republic’. In: M.T.G.E van Delft, e.a. (red.), New perspectives in Book History. Contributions from the low countries, Zutphen, 2006, pp. 188-202.

Salman 2014: J. Salman, met bijdragen van R.J. Harms en T. Verhey, Sterke Verhalen. Vijf eeuwen vertelcultuuur, Nijmegen, 2014. 

Salman 2002:, Jeroen Salman, Kinderprenten. In: Wonderland: De wereld van het kinderboek. Zwolle: Waanders/Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 2002. 10-11. [UBU LBALW 17.82 21*2002 WD]

Salter, Rebecca, Japanese popular prints from votive slip to playing cards. London: A & C Black 2006. Salter geeft een kort overzicht van de geschiedenis van het populaire drukwerk in Japan. Een groot aantal prenten wordt beschreven in diverse rubrieken, zoals kennis news en topografie, geloof, geluk en welzijn, ontspanning, plezier en spel. Met veel afbn. in kleur en literatuurlijst.

Salviati: Salviati Francesco, Il mondo rovesciato or world turned upside down. In twenty eight plates from the elegant designs of Guiseppe Salviati in the collection of the late A. Champernowne Esq. Under whose direction and patronage they were engraved, by F.C. Lewis… London: John and Arthur Arch. c.s. 1822.   .

Sauer, Inge, Theater aus Papier : Zehn phantastische Miniaturbühnen zum Selberbauen. Köln: DuMont Buchverlag 1989. Aanw. BK.

Saulnier 1930: Saulnier, René, De l'imagerie populaire à l'imagerie infantine. Art populaire en France.   

Saulnier 1945: Saulnier, René, L'imagerie populaire de Val-de-Loire. Angers: Editions Jacques-Petit 1945. Aanw. BK.

Saulnier 1953: Saulnier, René, Prototypes de l'imagerie populaire. Arts et Traditions populaires 1953. Onb 1 p. 59-69

Sausverd 2007: Antoine Sausverd, 'The Imagerie Artistique of the Maison Quantin', in: Signs. Studies in graphic narratives jrg. 1, 2007, nr. 1, p. 17-32.

Sausverde 2008: Antoine Sausverd en Michel Kempeneers, 'Inventory of the plates of the Quantin's "Imagertie Artisitique" ' in een bijlage bij Signs. Studies in graphic narratives. 1 (2007), 01. Biedt een overzicht van alle prenten uitgegeven door Albert Quantin en opvolgers. Vermeld zijn ook de kunstenaars die aan de series meewerkten. Informatie over vervanging van prenten. Aanw. BK.

Scharfe: Scharfe, Martin, Deutsche Bilderbogen für Jung und Alt. in: Forschungen und Berichte zur Volkskunde in Baden-Würtemberg Stuttgart: 1973.   .

Schenda 1966: Schenda, Rudolf, Ein französischer Bilderbogenkatalog aus dem Jahre 1860. Schweizerisches Archiv für Volkskunde 62 (1966) p. 49-61.   .

Schenda 1984: Schenda, Rudolf, Der Bilderhändler uind seinen Kunden im Mitteleuropa des 19. Jahrhunderts. Ethnologia Europaea XIV (1984) p. 163-175.   .

Schmidt: Schmidt, Rudolf, Neuruppin, zu haben bei Gustav Kuhn. Brandenburg, Z. für Heimatkunmde und Heimatpflege 4 (1925) p. 59-61.   .

Schneider: Schneider, Harriet, Münchner Bilderbogen in ihrer Wirkung auf Kinder. Phil. Diss. Leipzig: 1947.   .

Schnitzler: Schnitzler, Norbert, Zur ikonographie der Verkehrten Welt. In: Altag, Klatsch und Weltgeschehen: Neurupppiner Bilderbogen. Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 1993. Over enkele Duitse OW-prenten Aanw. BK (copie).

Schotel, G.D.J., Vaderlandsche Volksboeken en Volkssprookjes. Deel I. Haarlem: Kruseman & Tjeenk Willink.(1874) Ook over schoolboeken en schoolprenten (pp. 197-304).

 populaire volksprenten en hun uitgevers, vooral in Duitsland en Zwitserland. Aanw. KBH, LM VO - 2001.

Schilstra 1985: J.J. Schilstra, Prenten in hout. Speculaas-, taai- en dragantvormen in Nederland, Lochem, 1985.

Schotel 1873: G.D.J. Schotel, Vaderlandsche Volksboeken en Volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw, Eerste (Tweede) deel, Haarlem, 1873-1874 (herdruk: Arnhem, 1975).

Schreeb,  Hans Dieter, 'Bilderbogen und ihre Verleger ; ein Überblick'. In: Börsenblatt für den deutschen Buchhandel nr. 61, 31 Juli 2001, Aus dem Antiquariat (2001), afl. 7, pag. A 398-408. Overzicht van de geschiedenis van de vanaf ca. 1400

Schultz Jacobi 1849: H. Schultz Jacobi, De Nederlandsche Doodendans, Utrecht, 1849 (herdruk: Nijmegen, 1976).

Scholz: Scholz, 175 Jahre Joseph Scholz. Mainz: Verlag Scholz 1968.

Schott: Schott, Friedrich, Martin Engelbrecht, der Augsburger Kupferstecher und Kunstverleger und seine Nachfolger. Augsburg 1924, herdruk Walluf bei Wiesbaden: Sändig 1972. Aanw. RUG 12B 725

Schwartz: Schwartz, Wilhelm, Die ruppiner Bilderbogen, hauptsächlich in Bezug auf die Jahre 1864, 1866 und 1870/71. Berlin: 1915.   .

Sehr: Sehr, Hans, Massenkunst im 16. Jahrhundert - mit 112 Abbildungen - Flugbätter aus der Sammlung Wickiana. Berlin: Herbert Stubenrauch/Verlagsbuchhandlung 1924. Aanw. BK.

Shephard, Leslie. ,The History of Street Literature. The Story of Broadside Ballads, Chapbooks, Proclamations, News-Sheets, Election Bills, Tracts, Pamphlets, Cocks, Catchpennies, and other Ephemera. z.p., David & Charles, 1973. ISBN: B000J-NFZN-K

Shucun, Wang en Li Yinghua ed. Paper Joss : deity worship through folk prints. Beijing : New World Press 1992. Aanw. KBH.

Siefert, Katharina en Eva Ludowici, Heilige, Herrscher, Hampelmänner: Bildenbogen aus Weißenburg: Imagerie populaire de Wissembourg. Stuttgart: Jan Thorbecke, 1999. [Catalogus] Aanw.UvA UBM: KVB VE 99: 138, BK

Sokolov: Sokolov, B.M., Chudožestvennyj jazyk russkogo lubka. Moskva : Rossijskij Gosudarstvennyj Gumanitarnyj Universitet 1999.   .

Spamer, Adolf, Das kleine Andachtsbild. München 1930. Aanw. BK.

Spruit, Ruud, Volks- en kinderprenten. In: Tussen kunst en kitsch (1993), afl. 18, pag. 411-415

Stock 1998: Jan Van der Stock (1959- ) Printing images in Antwerp : the introduction of printmaking in a city : fifteenth century to 1585. Transl. from the Dutch by Beverley Jackson. Rotterdam : Sound & Vision Interactive Rotterdam  1998. 508 p., [16] p. pl. : ill. ; 25 cm. Met lit. opg. en index . ISBN:  90-75607-13-X. Herz. versie van doctoral dissertation Katholieke Universiteit Leuven, 1995. Over de vroege prentdrukkers, gebruik van prenten en prenteconomie te Antwerpen. Aanw: BK, KBH: MDH 565

Stock 2002: Jan Van der Stock (1959- ) Early prints. The print collection of the Royal Library of Belgium. London [etc.]: Harvey Miller 2002. 184 p., [574], XVI p. pl. : ill. ; 32 cm. Met lit.opg. en indices ISBN: 1-87250-129-X. Aanw. KBH: LZ BLD.K 06a KBB

Stolk: Rijn, van G. en C. van Ommeren, Atlas van Stolk: katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkel?k de geschiedenis van Nederland, verz. door A. van Stolk Cz./ gerangschikt en beschreven door G. van Rijn. Amsterdam: Muller 1895.

Stula , Hans, Deutsche Bilderbogen für Jung und Alt. Hannover 1980.

Sythoff 1895: Sythoff, A.W., Kinderprenten in het bezit van A.W. Sythoff te Leiden. Leiden: A.W. Sythoff 1895. Beschrijving van de ca. 7000 prenten in de verzameling Sythoff; de eerste verzamelaar van volks- en kinderprenten in Nederland. In de brochure worden alleen de uitgever of wederverkoper vermeld met het prentcijfer; titels enz. blijven onbekend. Aanw. BK (copie).

Sythoff 1889: Sythoff, A.W., Een Nederlandsche verzameling van kinderprenten in 't jaar 1889. Nederlandsch tijdschrift voor Volkskunde 35 (1989) p. 132-136.

Sythoff 1912: Catalogue d’une belle collection d’estampes […] Collection A.W.S(ijthoff).…Leide. Den Haag: Van Stockum, 1912. De catalogus voor de veiling van de verzameling kinderprenten van Sythoff. In totaal 9635 verschillende prenten, waarvan slechts 2200 Nederlandstalige. Aanw. BK. (copie)

Tardieu: Tardieu, Suzanne, Images populaires du Mans, de Chartres et D'Orleans. Paris: Editions des musées nationaux 1951.

Thijs, 1992: A.K.L. Thijs, ‘Devotieprenten en het contrareformatorische herkenningsoffensief in de Zuidelijke Nederlanden.’ In: Vlaanderen, 41, nr. 241, 1992, pp. 148-156. 

Thijs 1993: Alfons K.L. Thijs, Antwerpen internationaal uitgeverscentrum van devotieprenten 17de - 18e eeuw. Leuven: Peeters 1993.

Thijs 1995a: Alfons K.L. Thijs, De fondscatalogus uit 1801 van J.H. Le Tellier, drukker-uitgever van populaire boeken en volks- en kinderprenten te Lier. In: Volkskunde : tijdschrift voor Nederlandsche folklore, vol. 96 (1995), afl. 1 (jan-mrt), pag. 48-66. ISSN 0042-8523.
Thijs 1995b: Alfons K.L. Thijs, Beeld, tekst en context : gedachtenisprenten voor eerstecommunicanten uit Vlaanderen en Nederland (18e - 19e eeuw). In: Volkskunde : tijdschrift voor Nederlandsche folklore, vol. 96 (1995), afl. 3 (jul-sep), pag. 263-322. ISSN 0042-8523

Thijs 1999: Alfons K.L. Thijs, Over 'volkskunst' en de artistieke avant-garde in Vlaanderen (1894-1934) : uit de bouwgeschiedenis van een mentale constructie. In: Volkskundig bulletin, vol. 25 (1999), afl. 2 (dec), pag. 177-196. ISSN 0166-0667

Thijs 2004: Alfons K.L. Thijs (1944-), Recreatie, educatie, devotie en informatie : functies van populaire lectuur (17de-19de eeuw) In: Volkskunde : tijdschrift voor Nederlandsche folklore, vol. 105 (2004), afl. 2 (apr-juni), pag. 147-179. ISSN 0042-8523.

Thijs 2007: A.K.L. Thijs, ‘Drukvormen voor mannekensbladen van Brepols en Dierckx Zoon (Turnhout). Een gebruikstraject van volkscultureel erfgoed gereconstrueerd’. In: Volkskunde, 108, nr. 3, 2007, pp. 273-293.

Thijs, 2010: A.K.L. Thijs, ‘Verzamelaars en producenten van bedevaartvaantjes (1853-1970). Emotionele omgang met traditioneel religieus erfgoed’. In: Volkskunde, 111, nr. 2, 2010, pp. 117-144.

Thijs, 2011: A.K.L. Thijs A.K.L., ‘Vera effigies? Vindingrijke omgang met drukvormen: productiekosten reducerende beeldmanipulatie bij bedevaartprenten’. In: Volkskunde, 112, nr. 1, 2011,  pp. 1-30.

Thijs 2014:  zie KVCS

Thijssen 2000: Thijssen, J.G.L., Meer lering dan vermaak. Pedagogische Nutsinvloeden op volksprenten. In: K. Stokking et al (red.), Van onderwijs naar leren. (pp.47-60). Amersfoort/Leuven: GarantUtrecht: 2000. Overdruk aanw. BK.

Thijssen 2001: Thijssen, J.G.L., Ter lering en vermaak. Nutsinvloeden op volksprenten voor (buiten)schoolse educatie. In: K. Stokking et al (red.), Van Onderwijs naar leren. Leuven/Apeldoorn: Garant 2000. Aanw. BK (copie).ov

Thijssen 2004: Thijssen, J.G.L. Volkseducatie in prenten. De eerste Nederlandse schoolprentenserie, 1800-1820. Den Haag: Onderwijsraad 2004.

Thijssen 2006: Thijssen, J.G.L., Continuïteit en verandering in de uitgave van volks- en kinderprenten. In: Berichten uit de wereld van het oude kinderboek; (2006), afl. 50 (jun), pag. 3-5 / 2006. Samenvatting van de voordracht door R.N.H. Boerma voor de Van Veenkring.

Thijssen 2009: Thijssen, J.G.L., Leerzaame prentjens voor de jeugd. Schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Utrecht: Matrijs 2009. Geeft een overzicht van de drie prentreeksen die onder auspiciën van 't Nut zijn uitgegeven; met veel illustraties.

Thijssen 2011: Thijssen, J.,G.L., Trappen des ouderdoms. Voorburg: Stichting  Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur 2011. Uitgegeven in de reeks De waare rijkdom, nr. 11.  Ook uitgegeven in de reeks: Uitgelezen boeken, jrg. 15, nr. 1. Amsterdam: De Buitenkant 2011

Thijssen 2012a: J.G.L. Thijssen, Prentenseries voor volksonderwijs, Dordrecht, 2012.

Thijssen 2012b: J.G.L. Thijssen, Trappen des ouderdoms, Voorburg/Amsterdam, 2012.

Thijssen 2013: J.G.L. Thijssen, ‘The development and distribution of the first Dutch educational print series 1800-1820’. In: R. Harms, J. Raymond en J. Salman (red.), Not Dead Things. The dissemination of popular prints in England and Wales, Italy, and the Low Countries, 1500-1900, Leiden/Boston, 2013, pp. 299-320.

Thijssen & Overdick 2013: J.G.L. Thijssen en M. Overdick, ‘Die Lebenstreppe und ihre Verwandten’. In: K. Vanja, e.a. (red.), Arbeitskreis Bild Druck Papier, 17 (Tagungsband Berlin, 2012), Münster, 2013, pp. 41-66.

Thijssen 2014:  zie KVCS

Toschi 1964: Toschi, Paolo, L'imagerie populaire italienne du xve siècle au xxe siècle. Paris: Editions des Deux Mondes 1964. Aanw. BK.

Toulouse 1952: L'imagerie populaire et les graveurs en taille d'épargne de 1660 à 1830 - L'estampe toulousaine. Toulouse: Musée Paul-Dupuy 1952. Catalogus expositie Toulouse. Aanw. BK.

Tristan, Frédérick, Le monde à l’evers – Etude de F.T. et anthologie – Album – La représentation du mythe, essai d’iconologie par Maurice Lever. Paris: Hachette 1980. Aanw. BK. Met talrijke afbeeldingen van omgekeerde wereldprenten.

Utrecht 1977: Engelen, monniken en demonen - naïeve kunst uit het oude Rusland.. Utrecht/Zwolle: Museum Catharijneconvent/Waanders 1997. Catalogus bij de tentoonstelling. Aanw. BK.

Valkenburg, Valérie enFloor Scheltens, Vroege nutsprenten. Oriënterend onderzoek naar volksprenten uitgegeven onder auspiciën van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Paper in het kader van Capita Selecta Onderwijskunde. Utrecht: Rijksuniversiteit 2000. Aanw. BK.

Vanhaelen 1999: Vanhaelen, Engeline Christine, Guilty pleasures : the uses of farcical prints for children in early modern Amsterdam, diss. Ann Arbor: UMI 1999. Aanw. B.K.

Vanhaelen 2003: Angela Vanhaelen, Comic print and theatre in early modern Amsterdam : gender, childhood and the city. Aldershot: Ashgate 2003. Studie over de relatie tussen centsprenten en volkstoneel, de rol daarvan in de opvoeding in de 17e eeuw. Aanw. B.K.

Vanja, Konrad, Die Genovefalegende in der populären Druckgraphik Deutschlands und Frankreichs. Z. der Vereins für Volkskunst 4 (1981), Heft 2 p. 90-97.   .

Vansummeren 1998: Vansummeren Patricia, From 'Mannekensblad' to comic strip. In:  Pascal Lefèvre and Charles Dierick (eds.)Forging a new medium : the comic strip in the nineteenth century. Brussels : VUB University Press.1998. Essay over de ontwikkeling van het Belgische stripverhaal in de 19e eeuw, die begon met volks- en kinderprenten ('mannekensbladen'), waarvan een groot deel werd uitgegeven door uitgeverij Brepols. Aanw. LM 829.5 Forg

Vansummeren 1996: Vansummeren, Patricia, Kinderprenten van Brepols. Turnhout: Brepols 1996. Aanw. BK.

Veen 1971: Veen, Coen van, Drie eeuwen Noordnederlandse kinderprenten. Den Haag: Van Hoeve 1971. Aanw. BK.

Veen 1984:. Sotheby's. The Van Veen collection of children's books and juvenilia, part 3. Day of sale 28th november 1984. Amsterdam: Sotheby's 1984. Veilingcatalogus verzameling C. van Veen. Blijkens de catalogus verzamelde Van Veen 3677 prenten waarvan 951 Nederlandse, 1314 Belgische, ca. 1000 Franse en 412 Duitse. De grote verzameling was van hoge kwaliteit met vele prenten uitgegeven vóór 1800 en ca. 30 unica. Ook de industriële uitgaven waren goed vertegenwoordigd. Aanw. BK.

Verheggen, Evelyne M.F. Beelden voor passie en hartstocht : bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw. Zutphen : Walburg Pers 2006. 33 cm., 368 p., met talr.  ills.  ISBN:  90-5730-389-2 Omslagtitel: Beelden voor passie & hartstocht over bidprentjes, geloofsleven en godsdienstgeschiedenis. Ook verschenen als proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen.

Veth 1910: Cornelis Veth, Fransche prentenboeken en kinderprenten. In: Elsevier’s geïllustreerd maandblad, ca.1910.  

Veth 1921:  Cornelis Veth, Geschiedenis van de Nederlandsche caricatuur en van de scherts in de Nederlandsche beeldende kunst. Leiden : A.W. Sijthoff 1921. vi, 320 p / afbn. Bevat een hoofdstuk "De caricatuur in de illustratie. Het kinderboek. Het prentenboek ...", alsmede een aantal afbeeldingen van volksprenten.

Vicq: Catalogus van eene goed geconserveerde verzameling boeken en plaatwerken meerendeels fraai gebonden, nagelaten door Mevrouw de wed. H.M. de Vicq-Carbasius, 11 sept. 1906 in het Park te Hoorn, Boekhandelaars Vermande Zonen. Hoorn: Boekhandel Vermande Zonen 1906. Veilingcatalogus Vicq-Carbasius. Op blz 14 worden de pakketten A-Q genoemd. Deze werden door F.G. Waller aangekocht. Aanw. UVA UBM: KVB Nv 3393a   .

Vinck: Un siècle d'histoire de France par l'estampe (1770-1871). Collection de Vinck. Inventaire analitique. In twee delen. Paris: Villa t. VIII 1968. Over een enorme verzameling volksprenten; hierin twee OW-prenten: Le convoi funèbre du boucher (1856, 1867) en La sagesse des nations ou les proverbes (1858)

Visscher, Patricia, 'Uilenspiegel in volksboek en prent. Van de 16de tot de 20ste eeuw'. In: Jozef Janssens, Uilenspiegel: De wereld op zijn kop. Leuven: Davidsfonds, 1999. 111-145. Aanw. BK.

Vlieger, G.H. en G.J., Vlieger voor papier, 125 jaar boeken en papier in de halvemaansteeg. In: Jaarboek Amstelodamum 76 (1984) p. 173-212 en 79 (1987) p. 171-185). Twee kleinzonen van Jan Vlieger putten uit hun herinneringen en hun ervaringen met de firma J. Vlieger en schrijven daarmee een beknopte geschiedeins van het bedrijf. Deel twee geeft een overzicht van de producten die de fa. Vlieger verkocht.

Vogel, Heiner, Bilderbogen und Würfelspiel. Leipzig: Edition Leipzig 1981. Aanw. BK.

Vos, J., Met de rarekiekman door Overijssel: Volks-, kinder-, nieuwjaars- en koppermaandagprenten in en uit onze provincie. In: Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1961, 15: 18-41. Aanw. KB T 2552

Waals, Jan van der, Prenten in de gouden eeuw: van kunst tot kastpapier. Rotterdam, 2006. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling.

Wagenberg-ter Hoeven, A., Het Driekoningenfeest : de uitbeelding van een populair thema in de beeldende kunst van de zeventiende eeuw. Amsterdam : P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde1997. Behandelt ook de koningsbrieven. Aanw. BK.; KBH

Waller z.j.: F.G. Waller, Nederlandsche volksprenten in het Rijksmuseum. Getypt manuscript in het RPK te Amsterdam. Aanw. RPK RP S 13 0.

Waller 1974: F.G. Waller, Biographisch woordenboek van Noord-Nederlandsche graveurs, Amsterdam 1974 (herdruk van 1938). Aanw. BK.

Wander, B., De kinderschrik. In: medelingen van de centrale commissie voor onderzoek van het Nederlandse volkseigen, nr. 10, 1958, p. 5-14.

Weiler, Clemens, Bilderbogen aus Epinal. Katalog zur Ausstellung im städtischen Museum Wiesbaden. Wiesbaden: Gemälde Galerie 1965.

Weigert, R. A., Graveurs et marchands d' estampes flamands a Paris sous Ie règne de Louis XIII, Miscellanea Jozef Duverger, 2, Gent, 1968, p. 530-540.

Wendeler, Camillus, Bildergeschichte des 17. Jahrhunderts. Z. des Vereins f. Volkskunde 15 (1905) p. 158 ev. Over de Verkehrte Welt, widerwertige Welt, de ook behandelde prent Die törichte Welt is een spreekwoordenprent. Aanw. KBH T2208; BK (copie).

Wenen 1977: Die kleine Welt des Bilderbogens - Der Wiener Verlag Trentsensky. Wenen: Museen der Stadt Wien 1977. Catalogus Wenen. Aanw. BK.

Werner, Gerlind, Ripa's Iconologia - Quellen - Methode - Ziele. Utrecht: Haentjes Dekker & Gumbert 1977. Aanw. BK.

Wescher: Wescher, Paul, Die verkehrte Welt im Bild, in: Gesammelte Aufsàtze. Köln-Wien: 1979.   .

Wietek: Wietek, Gerd, Neuruppiner Bilderbogen. Hamburg.   .

Wilms, J. et al., De volks- en kinderprent in de Nederlanden : catalogus van een tentoonstelling gehouden in het Volkskundemuseum. Antwerpen : Oudheidkundige musea 1962. De gegevens voor de catalogus van deze tentoonstelling, die de evolutie van de volkse naar de kinderprent wilde aantonen en aldus een speciaal aspect van onze beschavingsgeschiedenis belichtte, zijn geput uit het werk van Maurits De Meyer. Aanw. LM V 1995 - 2

Wilson: Wilson, Edward Meryon, and Royston Oscar Jones, Studies in Spanish literature of the Golden Age: presented to Edward M. Wilson. London: Thamesis Books 1973. Met artikelen over omgekeerde wereldprenten en Spaanse volksprenten.

Wright: Wright, Thomas, A history of caricature & grotesque in literature and art - with illustrations from various sources drawn and engraved by F. W. Fairholt. London: Virtue Brothers & Co 1865.

Yoder, Don , The Pennsylvania German Broadside: A History and Guide (Pennsylvania German History and Culture). University Park (PA): The Pennsylvania Univerity Press 2005.

Zaepernick, G., Neuruppiner Bilderbogen der Firma Gustav Kuhn. Mit einem Beitrag von Wilhelm Fraenger. Leipzig: 1972. Aanw. BK.

Zeden: Zeden en gewoonten in en buiten Nederland – boeken, prenten, pamfletten en plakkaten. Den Haag: Van Stockum’s Antiquariaat, s.a. Veilingcatalogus met enkele kinderprenten voor ca. ƒ1,-.

Ziel, Wulfhild, Der russische Volksbilderbogen in Bild und Text : ein kultur- und kunsthistorisches Intermedium. Frankfurt am Main [etc.] : Lang 1998.   .

Zotti  Minici, Carlo Alberto, Le stampe popolari dei Remondini. Veneto: Neri Pozza Editore 1994. Studie over de prentuitgeversdynastie van Remondini met uitgebreide beschrijving met afbeelding van de bekende prenten. Aanw. BK. 

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 29 juni 2015. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afbeeldingen is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek. Een bijdrage graag op NL88 INGB 0002348552 t.n.v.SGKJ te Voorburg