De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een non-profit organisatie met als doel het bevorderen van beheer, voorlichting, onderzoek en publicaties betreffende oude kinderboeken en -prenten en de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur. De SGKJ beheert geen collectie.

 

Website SGKJ

Volg ons op facebook  clip_image002

 

english version

 

 over de SGKJ       

    bestuur    

   ↓ aanmelden als Vriend

   ↓ anbi-informatie

   ↓ zusterorganisaties

   contact

   ↓ geschiedenis SGKJ

   web-archief 

 activiteiten

    agenda

    ↓ blog oudekinderboek

     SGKJ op Facebook

    ↓ Berichten

    H. van Alphenprijs

    ↓ De Waare Rijkdom

    ↓ expo 2013

 online bibliotheek

     ↓ kinderboeken    

     centsprenten   

     ↓ beweegbare boeken       

       wensbladen

  verzamelaarsinfo     

 

Najaarsexcursie op 30 september 2016

De najaarsexcursie gaat naar het Nederlands Muziekinstituut in het Haags Gemeentearchief (HGA). Het Nederlands Muziek Instituut (NMI) is het collectief geheugen van componerend en musicerend Nederland. De muziekarchieven bevatten duizenden muziekhandschriften en brieven en in de bibliotheek bevinden zich talrijke oude en moderne muziekuitgaven en muziektraktaten, én muziek voor kinderen! Sinds 1 januari 2016 maakt het NMI onderdeel uit van het Haags Gemeentearchief (HGA), dat is gehuisvest in het Stadhuis van Den Haag.

Voor het programma en verdere informatie klik hier...

 

Najaarsstudiedag op 11 november 2016

Het bestuur van de SGKJ nodigt u van harte uit voor de najaarsstudiedag over historische kinderboeken. De bijeenkomst wordt gehouden in in de Gysbert Japikszaal van Tresoar te Leeuwarden.

Deelnemers wordt verzocht zich voor 4 november per email of per post aan te melden bij secretaris Margreet van Wijk-Sluyterman, Klaarwaterboslaan 1, 3881 LR Putten; email: StichtingGKJ@gmail.com.

Voor het programma en overige informatie, klik hier...

 

 

Onverklaarbaar geeft Internet Explorer geen tekst bij de Najaarsstudiedag. Klik voor meer informatie op het plaatje van Michiel of  klik hier...

 

MEDEDELING OVER DE SGKJ-WEBSITE

Op zondag 7 augustus jl. heeft Google de stekker uit Picasa Webalbums getrokken. Dit was de 'cloud' waarin alle afbeeldingen van boeken en prenten waren opgeslagen. Bijgevolg werken de links in www.hetoudekinderboek.nl naar die bestanden niet meer. Aan een oplossing wordt gewerkt. Honderden links moeten worden aangepast in de pagina’s van de website en heel wat bestanden opnieuw worden ge-upload. Dit zal enkele weken, zo niet langer, gaan duren. 
Aernout Borms, redacteur website
 

 

boxKlein2.jpg (198655 bytes)De presentatie van de facsimile-uitgave De nieuwe rijschool. Een beweegbaar prenteboek met rijmen in de Koninklijke Bibliotheek was een groot succes. Ruim 50 belangstellenden hebben genoten van de zeer verschillende bijdragen, waaronder een film van Kees Moerbeek over de handmatige productie van de facsimile. Binnenkort komt er een fotoïmpressie op deze website. Voor meer informatie over de facsimile-uitgave klik hier... 

boekenrij.JPG (44548 bytes)

Bijzondere boekvormen

 Op de website van de Koninklijke Biblitotheek staat een fraai overzicht van de geschiedenis van pop-ups, insteekboeken en andere bijzondere kinderboeken aan de hand van voorbeelden, de meeste uit de collectie van de KB. De nadruk ligt op oudere uitgaven.

Ook De Boekenwereld (jrg. 32, nr. 1) besteedt in twee artikelen aandacht aan de beweegbare prentenboeken.

  

blog Het Oude Kinderboek   onder redactie van Jeannette Kok

Twee nieuwe blogs over kinderboeken zijn onlangs op de website geplaatst.

Soldaten in kinderboeken en op centsprenten
In het DWDD Pop-Up Museum is een van de zalen gevuld door Beatrice de Graaf, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Op zaterdag 12 maart 2016 konden we via de televisie haar verhelderende college over terrorisme volgen. In de museumzaal van het Allard Piersonmuseum wil ze de kwetsbaarheid van het lichaam van de eenvoudige soldaat laten zien. Dat doet ze aan de hand van foto’s, schilderijen, een beenprothese, een pet met kogelgat, een tas met verbandmiddelen, een noodrantsoen en soldatenkistjes... Lees verder...

 

  Volg ons op facebook  clip_image002  Links naar:   ↓oude kinderboeken  - ↓boeken en prenten   papieren speelgoed

StichtingGKJ@gmail.com; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2016 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 26 september 2016. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.